KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ділення суми на число

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 3 клас>>Ділення суми на число

902. 18 синіх і 12 жовтих слив батько поділив порівну між трьома синами. Скільки слив одержав кож піні спи? (Розв'яжи задачу двома способами за поданими планами.)

1-й спосіб
1) Скільки всього було слив?
2) Скільки слив одержав кожний син?

2-й спосіб
1) Скільки синіх слив одержав кожний син?
2) Скільки жовтих слив одержав кожний син?
3) Скільки всього слив одержав кожний син?


903. Поділи суму на число відповідно до порядку виконання дій у виразах з дужками.
(16 + 8) : 3      (18 + 30) : 8      (18 + 12) : 3

904. 1) Розглянь, як можна поділити суму на число іншим способом.
(18 + 12) : 3 = 18 : 3 + 12 : 3 = 6 + 4 = 10

Щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожний доданок і знайдені частки додати.
2) Обчисли двома способами: (24 + 12) : 4. Обчисли зручним способом: (36 + 54) : 6.

905. 20 вантажних і 12 легкових автомобілів розмістили на залізничних платформах, по 4 автомобілі на кожну платформу. Скільки було використано платформ? (Розв'яжи задачу двома способами відповідно до поданих схем.)
1-й  с п о с і б           2-й  с п о с і б
(? + ?) : ?                    ? : ? + ? : ?

906. (24 + 16) : 8      170 • 2 - 200      90 + 6 • 13
         24 + 16 : 8        360 : 4 + 90       200 - 5 • 16

907. Накресли пряму і познач на ній точку О. Від точки О відклади на прямій у протилежних напрям ках відрізки АO = 45 мм і  ОВ = 53 мм. Виміряй та обчисли довжину відрізка АВ.

908°. За один кавун масою 4 кг господарка заплатила 1 грн. 60 к., а за головку капусти масою 2 кг — 1 грн. 20 к. На скільки 1 кг капусти дорожчий від 1 кг кавуна? (Виконай дії зручним способом.)

909°. (6 + 15) : 3     (6 + 27) : 3      (8 + 16) : 8


Математика. Підручник для 3 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.