KNOWLEDGE HYPERMARKET


Дієприкметниковий зворот, його відокремлення на письмі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Дієприкметниковий зворот, його відокремлення на письмі207. Прочитайте записані в дві колонки речення. Визначте в реченнях першої колонки дієприкметники. У реченнях другої колонки визначте дієприкметники й залежні від них слова.
Табличка.jpg
Якими розділовими знаками виділяємо на письмі дієприкметники із залежними від них словами?
• Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків.
• Визначте в реченнях правої колонки слова, що їх пояснюють дієприкметники разом із залежними від них словами.

Дієприкметник із залежними від нього словами називають дієприкметниковим зворотом.
У реченні дієприкметниковий зворот завжди є означенням: Безмежний степ, ужитий снігом, спав (М. Старицький).
Дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова,на письмі виділяють комою (або комами): Я чую пісню, в щасті співану (О. Журлива). Веселка, овіяна вітром, в моїх зацвітає очах (А. Малишко).
В усному мовленні такий дієприкметниковий зворот виділяють паузами та інтонацією.
Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі звичайно не виділяють: Котить сонний Дніпро віками зажурені води (М. Луків).


Порівняй.jpg208. Прочитайте. Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот та означуване ним слово. З'ясуйте: стоїть дієприкметниковий зворот після цього слова чи перед ним.
1. Чудово блищало небо, засіяне зорями (І. Нечуй-Левицький). 2.    Широке рівне плесо віддзеркалювало срібні кучері залитих сяєвом хмар (В. Нестайко). 3. Сумно на небі, повитому в хмари (Дніпрова Чайка). 4. Сниться вночі мені зорями вишите небо (Г. Кириченко). 5. На темному небі нерухомо застигли химерні клаптики хмар, посріблених промінням місяця (Ю. Збанацький).
• Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.

209. Перепишіть. Підкресліть члени речення. З'ясуйте місце дієприкметникових зворотів стосовно пояснюваних ними слів. Обґрунтуйте розділові знаки.
1. Ще спить земля, укутана снігами (Д. Луценко). 2. Стоїть налитий синню день (М. Паяієнко). 3. Мені ще й досі сниться берег, залитий сонячним огнем (В. Сосюра). 4. 3 золота зіткане сяєво ллється (М. Рильський). 5. Сяйвом переповнені плоди мерехтять, палають, не згасають (Є. Гуцало).
• Підкресліть у словах вивчені орфограми.

210. Прочитайте прислів'я, визначте в кожному дієприкметниковий зворот. Поясніть, чому звороти не виділені комами. Перебудуйте речення так, щоб звороти потрібно було виділити комами. Чи змінився завдяки такій перебудові зміст речень?
 
Зразок: З'їдений перед роботою хліб вирощує ледарів. — Хліб, з'їдений перед роботою, вирощує ледарів.
1. Марно втраченого дня не повернеш. 2. Насильно розкрита троянда втрачає аромат. 3. Намальовані фарбою квіти живуть найдовше. 4. І тисяча мудреців не дістане кинутий дурнем у криницю камінь.
 
• У записаних реченнях підкресліть дієприкметникові звороти. Якими членами речення вони є?
• Записані речення прочитайте, правильно їх інтонуючи.
• Позначте в словах вивчені орфограми.

211. Перепишіть, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієприкметникові звороти. З'ясуйте місце зворотів стосовно означуваних ними слів. Розставте розділові знаки.
1. Хліб ... м'якший від краденого бублика. 2. ... хліб не смакує. 3. Наука — як криниця ... . 4. ... знання схожі на полову. 5. Робота ... рідко вдається. 6. Сорочка ... не буде носитися. 7. ... чоботи добре й носяться.
Довідка: Викопана голкою. Відкладена на завтра. Викроєна за чужими порадами. Добре зшиті. Убиті в голову. Чужим ножем краяний. Зароблений працею.
• Записані речення прочитайте, правильно інтонуючи.

212. Складіть таблицю, яка допомогла б вам орієнтуватися у вживанні розділових знаків у реченнях із дієприкметниковими зворотами.

213. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприкметникові звороти підкресліть.
1. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне (Т. Шевченко). 2. А думи в слово перелиті і після тебе будуть жить (М. Луків). 3. Запам'ятати хочу кожне слово почуте десь зненацька, випадково (Д. Луценко). 4. Народжене у муках слово запам'ятається чи ні? (Л. Дмитерко). 5. Існують прекрасні дороги націлені на перемоги (П.Осадчук).

Часто дієприкметниковий зворот стоїть не безпосередньо після означуваного ним слова. Він може бути відділений від цього слова іншими словами. У такому випадку зворот теж виділяємо комами: Ходить хмара над березами, блискавками підперезана (В. Кочевський).
Якщо два чи більше дієприкметникових звороти стоять поруч, розділові знаки ставимо між ними так само, як між однорідними членами речення: Геній — це великий талант, помножений на каторжну працю, поділений на безжалісну втому (Античний вислів).

214. Складіть і запишіть речення відповідно до таких схем:
214дп.jpg 215. З кожної пари речень утворіть одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. Утворені речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.
• Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками. Вони розтулені назустріч теплу та світлу.
• Хмарини розкошують у блакитному небі. Вони розмлоєні останнім теплом осені.
• Яблуні посхиляли гілля до землі. Воно обтяжене запашними плодами.
 
♦ Записані речення прочитайте, дотримуючи правильної інтонації.
♦ Перебудуйте записані речення так, щоб не виділяти дієприкметниковий зворот комами.
Дайте назву ілюстрації, уживаючи якнайдовший дієприкметниковий зворот.


Равлик.jpg216. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Дієприкметникові звороти підкресліть.
 1. Вгорі цвіте блакить усіяна хмарками (В. Сосюра). 2. Ткану зорями теплу хустину ніч на тихе село одягла (Т. Масенко). 3. Бриніла тиша плетена зірками (І. Драч). 4. Давно вже море ночі залилв натомлене денним трудом село (М. Рильський). 5. Сплять, сивиною закутані гори (Б.Дегтярьов).
Розкажіть про зображене на листівці Д. Беккера. Уживайте дієприкметникові звороти.У якому стилі ви складатимете висловлювання? Чому?


Беккер.jpg
Поспостерігайте за мовленням своїх однолітків і дорослих. Як часто вони вживають дієприкметникові звороти? Про що це, на вашу думку, свідчить?

Дієприкметники і дієприкметникові звороти широко вживаються у текстах художнього та публіцистичного стилів. Властивість дієприкметника передавати ознаку предмета за дією є виразним художнім засобом.
У розмовно-побутовому стилі дієприкметники та дієприкметникові звороти вживаються рідко.


Порів.jpg217. Виділені частини складних речень замініть дієприкметниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.
Зразок: Стрічатиме нас деревце, яке ми посадили в юності.— Стрічатиме нас деревце, посаджене нами в юності.
1. Зневажена тобою рідна мова — немов діброва,яку знищив вогонь. 2. Поет стає корінням лісу, який називають народ. 3. В історії є постаті, про які люди забули. 4. Вірте кожному слову, яке ви від мене почули!Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов


Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.