KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення


Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення.


Пригадайте що таке гормони; як відбувалася еволюція статевого розмноження у хребетних тварин; що таке рід, родина.
Навчіться характеризувати гуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму; гормони, принцип їхньої дії; вплив гормонів на підтримання гомеостазу в організмі; характеризувати реалізацію в людини функції продовження роду; будову і функції статевих залоз людини.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: ендокринна регуляція, залози внутрішньої та змішаної секреції, яєчка, сім'яні міхурці, передміхурова залоза, яєчники, маткові труби, матка, запліднення, вагітність.

Що таке ендокринна регуляція?

Ендокринна (гуморальна) регуляція фізіологічних процесів в організмі людини відбувається за участю гуморальних чинників, які переносяться кров'ю, лімфою та тканинною рідиною. Ендокринну регуляцію забезпечують залози внутрішньої секреції (мал.1).


Ендокринна система

Мал.1. Ендокринна система


Залозами внутрішньої секреції, або ендокринними залозами, називають такі залози, які не мають вивідних проток. Спеціальні продукти їхньої життєдіяльності - гормони - надходять безпосередньо в кров. До залоз внутрішньої секреції належать гіпофіз, епіфіз, щитоподібна, прищитоподібні, вилочкова, або тимус, надниркові залози. Ці залози виділяють гормони, які відіграють винятково важливу роль у функціонуванні організму. Надходячи у кров, гормони розносяться по всьому організмові і змінюють діяльність органів, збуджуючи або гальмуючи їхнюроботу. Гормони впливають на ріст, обмін речовин і перетворення енергії, фізичний і психічний розвиток, статеве дозрівання, діяльність серця, кишечнику та інших органів; забезпечують процес запліднення, вагітність, пологи та вироблення молока молочними залозами.

Майже всі залози внутрішньої секреції багаті на нервові волокна. Рівень діяльності цих залоз у кожен момент визначається імпульсами, що надходять від нервової системи.

Порушення діяльності залоз внутрішньої секреції спричиняють захворювання, які називають ендокринними. Посилення діяльності залози (гіперфункція) спричинює утворення і виділення в кров надмірної кількості гормону. Послаблення діяльності залози (гіпофункція) виявляється зменшенням утворення і виділення у кров гормону. Обидва види порушення негативно впливають на функції організму людини.

Деякі залози називають змішаними. У них виробляються не тільки гормони, а й продукти зовнішньої секреції. До таких залоз належать підшлункова і статеві залози.

Які принципи роботи ендокринної системи?

Загальний принцип роботи ендокринної системи полягає в гуморальній регуляції фізіологічних процесів і забезпеченні сталості внутрішнього середовища організму. Він ґрунтується на зворотному зв'язку дії гормонів. Наприклад, рівень глюкози в крові регулюється гормонами підшлункової залози: верхня межа -інсуліном, а нижня - глюкагоном. Якщо в крові людини зростає рівень глюкози, виділення інсуліну збільшується, а глюкагону - зменшується. І навпаки, коли в крові знижується рівень глюкози, тоді різко знижується виділення інсуліну, а збільшується виділення глюкагону.

Дія гормонів спрямована за «конкретною адресою», на певні органи або клітини. Приміром, коли ви виконуєте фізичну роботу, скелетні м'язи потребують додаткових витрат глюкози, тому її вміст у крові збільшується. Водночас підшлункова залоза активізує виділення інсуліну. Ви припинили виконувати роботу, вміст глюкози в скелетних м'язах знижується і відповідно зменшується виділення інсуліну.

Таким чином, інсулін і глюкагон підтримують сталість вмісту глюкози в крові, який є одним з показників сталості внутрішнього середовища організму (гомеостазу).

Після своєї дії гормон руйнується. Тому потрібне постійне їхнє вироблення і виділення в кров.

Що таке репродуктивна система?

Однією з умов існування і процвітання будь-якого біологічного виду є здатність відтворювати нащадків. Людина також біологічний вид, тому продовження роду є її природною потребою. Однак людина не тільки біологічна, а й соціальна істота. Це зумовлено тим, що її еволюція відбувалася в соціальному середовищі. Тому повноцінними умовами для продовження людського роду є створення сім'ї.

Людина розмножується статевим способом. Функцію розмноження забезпечує репродуктивна система, яку утворюють статеві органи. Статеві органи складаються зі статевих залоз, де формуються статеві клітини; статевих шляхів, по яких ці клітини досягають місця запліднення, і зовнішніх статевих органів, що забезпечують зустріч статевих клітин.

Яка будова чоловічих статевих органів?

Чоловіча статева система складається з внутрішніх і зовнішніх статевих органів. Внутрішні статеві органи - це яєчка (статеві залози) з придатками, статеві канали (сім'явиносні й придаткові протоки, сім'явипорскувальний канал), придаткові статеві залози (сім'яні міхурці, передміхурова залоза, залози цибулини сечівника) (мал.2,1).


Чоловічі статеві органи (1). Будова яєчка (2)

Мал.2. Чоловічі статеві органи (1). Будова яєчка (2)


Яєчка - овальні парні статеві залози, що містяться поза черевною порожниною у шкірному мішку (мошонці) і виконують подвійну секреторну функцію: зовнішню - утворення сперматозоїдів і внутрішню - виділення гормону тестостерону. Кожне яєчко складається приблизно з тисячі звивистих сім'яних канальців (мал.2,2). При статевому дозріванні у сім'яних канальцях яєчок починають утворюватися чоловічі статеві клітини - сперматозоїди. З яєчок вони надходять до придатків, де дозрівають упродовж двох тижнів.

Придаток яєчка - це згорнута спіраллю трубка, що проходить по задній частині кожного яєчка. Від кожної протоки придатка починається сім'явиносна протока, яка з'єднується з протоками сім'яних міхурців. Сім'яні міхурці - парні залози, секрет яких забезпечує сперматозоїди поживними речовинами, а також підтримує їхню рухливість.
Протоки придатків й сім'яних міхурців зливаються в одну й утворюють сім'явипорскувальний канал. Він відкривається у сечівник (уретру). Саме тут сечовий шлях об'єднується зі статевим.

Під сечовим міхуром, верхню частину сечівника охоплює передміхурова залоза (простата). Вона виділяє слиз, який забезпечує рух сперматозоїдів сім'явиносною протокою, а також процес сім'явипорскування. Залози цибулини сечівника виділяють слизоподібний секрет, що захищає слизову оболонку сечівника від подразнювальної дії сечі.
До зовнішніх статевих органів відносять мошонку, що вміщує яєчка та їхні придатки, і статевий член (пеніс).

Яка будова жіночих статевих органів?

До жіночих статевих органів належать яєчники, маткові труби, матка і піхва (мал.3)


Будова жіночих статевих органів

Мал.3. Будова жіночих статевих органів


Яєчники - парні статеві органи мигдалеподібної форми. Вони утворені з численних фолікулів, кожен з яких містить незрілу яйцеклітину, та секреторних клітин, що виділяють статеві гормони (зокрема естрадіол і прогестерон).

До кожного яєчника підходить маткова труба - парний м'язовий орган завдовжки до 12 см, за допомогою якого кожен яєчник зв'язаний з маткою. Частина маткової труби має розширення (лійку) з отвором, оточеним миготливими війками. Завдяки рухам цих війок яйцеклітина потрапляє до маткової труби, де, зазвичай відбувається запліднення.

Матка - товстостінний грушоподібний порожнистий м'язовий орган, який виконує менструальну, секреторну функції; а під час вагітності в ній розвивається зародок і плід. У мати розрізняють опуклішу верхню частину, або тіло матки, до якого підходять маткові труби, та вужчу циліндричну нижню частину матки - шийку. Це вузь кий канал, який під час пологів розширюється, щоб ним могла пройти дитина Матка переходить у піхву - м'язову трубку, через яку сперматозоїди потрапляють у жіночий організм.

До репродуктивної системи жінок відносять також молочні залози - парні органи, в яких утворюється молоко в період вигодовування немовлят.

Що таке хромосоми?

У ядрі кожної клітини є структури, які забезпечують під час її поділу пере дачу спадкової інформації дочірнім клітинам, а також реалізацію цієї інформації в процесі індивідуального розвитку. Це хромосоми (від грец. хрома - колір і сома - тіло). У ядрах клітин тіла людини міститься 46 хромосом, в яких закладена повна спадкова інформація. Такий набір хромосом називають диплоїдним і позначають 2n. Статеві клітини (гамети) несуть половину спадкової інформації, тому в них по 23 хромосоми. Це гаплоїдний набір хромосом - 1n. Диплоїдний набір хромосом відновлюється під час запліднення (злиття чоловічої і жіночої статевих клітин) й утворення зиготи.

Яйцеклітини та сперматозоїди розвиваються з первинних статевих клітин. Чоловічі первинні статеві клітини починають утворюватися з настанням статевої зрілості. Процес дозрівання сперматозоїдів триває понад два місяці. Щодня у чоловіка дозріває кілька мільйонів сперматозоїдів. На відміну від чоловіків, у жінок первинні статеві клітини утворюються вже в ембріональному періоді й перебувають у «законсервованій» стадії аж до настання статевої зрілості.

Як відбувається процес запліднення?

Ви вже знаєте, що початковим етапом індивідуального розвитку організму (онтогенезу) є запліднення- процес злиття ядер чоловічої та жіночої статевих клітин.

Сперматозоїди, потрапивши до піхви жінки, самостійно рухаючись, пересуваються до шийки матки. Приблизно через 30 хв. вони досягають порожнини матки, а через 1,5 години потрапляють до маткових труб, де зустрічаються з яйцеклітиною. Сперматозоїд руйнує мембрану яйцеклітини за допомогою спеціальної речовини, яку виробляє апікальне тільце. Коли головка сперматозоїда потрапляє всередину яйцеклітини, її мембрана стає непроникною для інших сперматозоїдів.

Ядра обох статевих клітин (сперматозоїда і яйцеклітини) зливаються в одне і утворюють запліднене яйце, або зиготу. Так настає вагітність, що триває в межах дев'яти місяців.

Вагітність- це фізіологічний стан організму жінки, пов'язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зародка і плоду. Під час вагітності відбувається посилення виділення гормонів яєчників, а потім плаценти, збільшення розмірів матки. Основні її ознаки: припинення менструацій; збільшення молочних залоз; сонливість; можливі тимчасові запаморочення та нудота тощо.

Узагальнимо знання


Основу ендокринної регуляції функцій організму забезпечують гормони, які виділяються залозами внутрішньої секреції. Гормони є високоспецифічними біологічно активними речовинами різної природи. Вони діють повільно, але їхня дія тривала.

До репродуктивної системи людини належать чоловічі та жіночі статеві органи.

Складний процес розмноження значною мірою залежить від розвитку статевих клітин, їхньої функціональної (репродуктивної) здатності.

Процес запліднення полягає в злитті чоловічої і жіночої статевих клітин та об'єднанні їхньої генетичної інформації.
У період внутрішньоутробного розвитку з однієї клітини внаслідок її послідовного багаторазового поділу утворюються інші клітини. Вони ростуть, розподіляються за будовою і функціями, і врешті-решт утворюється унікальний, багатофункціональний організм.


Застосуйте здобуті знання

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Вкажіть органи, з яких складається ендокринна система:

а) залози внутрішньої секреції;
б) залози змішаної секреції;
в) залози зовнішньої секреції.

2. Позначте гормон підшлункової залози, який регулює верхню межу рівня глюкози в крові:
а) інсулін;
б) глюкагон.

3. Виберіть чоловічі статеві органи:

а) яєчники;
б) яєчка;
в) сім'яні міхурці;
г) передміхурова залоза.

4. Виберіть жіночі статеві органи:
а) яєчники;
б) яєчка;
в) матка;
г) маткові труби.

5. Вкажіть продукти чоловічих статевих залоз:
а) сперматозоїди;
б) яйцеклітини;
в) гормон тестостерон;
г) гормон прогестерон.

6. Вкажіть продукти жіночих статевих залоз:

а) сперматозоїди;
б) яйцеклітини;
в) гормон тестостерон;
г) гормон прогестерон.

7. Поясніть, як гормони впливають на підтримання сталості внутрішнього середовища організму.

8. Обґрунтуйте, як ви розумієте зворотний зв'язок дії гормонів на життєдіяльність організму людини.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.