KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання: Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення

Завдання до предмету Біологія, 9 клас 

Поведінка і психіка
1. Найбільш прості рефлекси відносяться до природжених, які називають також . (безумовними).
2. Складні форми прояву безумовних рефлексів у тварин називаються . (інстинктами).
Biol9kl-57-zavdan1.jpg
3. Придбані протягом життя реакції, за допомогою яких відбувається пристосування організму до змінних дій середовища, називають . (умовними рефлексами).
4. При утворенні умовних рефлексів між центрами аналізаторів і центрами безумовних рефлексів виникає . (тимчасовий зв'язок).
5. Основа нашої поведінки – це . (уміння і навики).
6. Запам'ятовування, збереження і подальше відтворення людиною його досвіду називається . (пам'яттю).
7. Здатність людини здійснювати свідомі дії, які вимагають подолання зовнішніх і внутрішніх труднощів, називається . (волею).
8. Умовні рефлекси, які перестають бути життєво важливими, поступово . (згасають).
9. Типи темпераменту ... (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).
10. Попередження захворювання називається . (профілактикою).

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Івановою Н.С.

Предмети > Біологія > Біологія 9 клас > Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення > Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення. Задачі та вправи,самоперевірка