KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми


—    Що вам відомо про Китай з уроків історії?
Виступ 1 учня - історика
Вступ Китаю в добу Середньовіччя ознаменувався розпадом імперії на декілька ворогуючих між собою держав.
Міжусобиці виснажували сили країни й перетворили її на легку здобич для сусідів — кочівників. Завойовники неодноразово нападали на китайські території. Знесилений розрухою і голодом Китай потрапив у жалюгідне становище.
Відродження Китаю супроводжувалося великим будівництвом. Саме в цей період було прорито Великий канал, що сприяв розвитку торговельних зв'язків, розширив площу зрошувальних земель.
Водночас ішла відбудова Великого китайського муру, який за тисячоліття свого існування занепав.
Державний устрій Китаю мав важливу особливість. Успішна кар'єра визначалась особистими якостями, а не родовитістю. Багатство не давало високого становища в китайському суспільстві. Успішне
складання іспитів та отримання державної посади могло повністю змінити життя людини. Тільки освіченість відкривала шлях до високих посад і щедрої платні.


—    Кого в Китаї називали «Сином Неба»? Чому?
Виступ 2 учня - історика
Китайську державу очолював імператор, особа якого була священною. Імператора вважали не лише повелителем людей, а й посередником між Небом (верховним божеством) і «піднебесним світом» (землею).
Тому китайський правитель мав титул «Син Неба», а саму країну називали Піднебесною).


—    Які винаходи й відкриття подарували китайці людству?
Виступ  учня - дослідника
        Китайці першими винайшли папір, налагодили книгодрукування. Відкрили людству компас. Це дало поштовх до створення китайськими вченими багатотомних енциклопедій з історії, географії, медицини, мистецтва. Новим явищем стало створення історичного роману. У Китаї вперше почала виходити урядова газета «Столичний вісник», працювали бібліотек .


— Чому культуру Китаю вважають оригінальною і високорозвиненою?
Виступ  учня - культуролога
 Середньовічний Китай багато зробив для розвитку архітектури. Великі китайські міста мали вигляд справжніх фортець. Важливу роль у культурному житті Китаю відіграли буддійські монастирі.
Головне місце серед усіх видів мистецтва займав живопис. Китайські художники із надзвичайною точністю зображали сценки палацового життя, міського побуту, історичні події, дитячі ігри, пейзажі. Китайські художники писали свої твори на шовковому або паперовому полотнищах.
Розвивалися декоративні ремесла, серед яких вирізнялися порцелянові вироби, різьблення по слоновій кістці, вишивка по шовку.
Культура Китаю мала величезний вплив на сусідні країни.


—    У чому особливості релігійного життя китайців?
Виступ 2 учня - історика
      Буддизм справив величезний вплив на розвиток китайської філософії. Мав найбільше прихильників серед знаті, тоді як серед простолюду був поширений даосизм. Це вчення зберегло гасла рівності й засуджувало багатство. Між даосизмом і буддизмом точилася боротьба за вплив на китайське суспільство. Однак ці релігії не могли змагатися із конфуціанством, яке й далі було основою моралі, освіти, державного устрою, законодавства.
 
—    Хто такий Конфуцій? Які ідеї конфуціанства ви пам'ятаєте?

Виступ 1 учня - історика
 Конфуціанство вчило поклонятися імператору, бути справедливим, любити батьків, із повагою ставитися до людей, особливо шанувати старших і піклуватися про молодших. Конфуцій учив переповідати, а не вигадувати.
Принципи конфуціанства: допомагай іншим досягти того, що сам хотів досягти; чого не бажаєш собі, того нероби іншим.
—    Які  ж філософські ідеї підтримував у своїй творчості Лі Бо?
Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас > Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії» > Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії». Національні особливості