KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми:“Географічне пізнання Землі”.

Гіпермаркет Знань>>Географія >>Географія 6 клас>> Географія: Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.

Завдання до предмету Географія 6 клас.

Тема «“Географічне пізнання Землі”».

Розгляд уроку: Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.                                             Завдання і запитання для тематичного оцінювання

                                                  (перелік завдань для виконання визначає вчитель)


Перший рівень. Знайдіть та позначте правильні відповіді


 1.  Який з давніх народів уявляв Землю у вигляді випуклого диску, що стоїть на спині слонів?
а) давні єгиптяни;  б) давні індійці;  в) давні греки
 2.  У якій з давніх країн вважали, що Земля має форму гори, оточеної водою?
а) Вавилон;  б) Єгипет;  в) Греція
 3.   Хто створив першу географічну карту з градусною сіткою?
а) Колумб;  б) Магеллан;   в) Птоломей
 4.  Завдяки роботам кого з давніх вчених збереглися найбільш детальні перші географічні відомості про українські землі?
а) Піфагор; б) Ератосфен; в) Геродот
 5.  Хто з арабських мандрівників здійснював подорожі до країн Сходу?
а) Марко Поло;  б) Ібн Баттута;  в) Васко да Гама
 6.  Яка з названих частин світу була відкрита історично першою?
а) Америка; б) Австралія;  в) Антарктида
 7.  Яка з названих частин світу була відкрита історично останньою?
а) Америка; б) Австралія;  в) Антарктида
 8.  Яку з даних частин світу відкрили вікінги?
а) Америку; б) Австралію;  в) Антарктиду
 9.    Який з материків в давнину називали Невідома Південна Земля?
а) Африка; б) Австралія;  в) Євразія
 10.   Хто з названих мореплавців здійснив три навколосвітні подорожі?
а) Фернан Магеллан, б) Джеймс Кук; в) Отто Шмідт
 11.   Які з названих мандрівників є дослідниками Арктики?
а) Фрітьоф Нансен; б) Роберт Скотт; в) Роберт Пірі;  г) Руаль Амундсен;
ґ) Отто Шмідт    
 12.    Виберіть прізвища вітчизняних вчених-географів ХХ ст.
а) Афанасій Нікітін; б) Степан Рудницький; в) Павло Тутковський; 
г) Семен Дежньова; ґ) Юрій Лисянський


Другий рівень. Дайте визначення понять


Фізична географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Економічна географія - ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Третій рівень. Знайдіть відповідність найважливіших подій в історії пізнання Землі з іменами дослідників, що причетні до них. Відповіді запишіть парами: число – літера. Зразок: 1) Л;  2) Д; ...


       Події  в  історії  пізнання  Землі
             Імена  дослідників
 1) Відкриття Америки         А. Марко Поло
 2) Перша навколосвітня подорож
       Б. Васко да Гама
 3) Перша подорож європейців до Індії
       В. Роберт Пірі
 4) Перші уявлення про Землю, як кулю 
      Г. Руаль Амундсен
 5) Перші плавання біля берегів Австралії         Д. Фернан Магеллан
 6) Перше досягнення Північного полюсу
       Е. Ібн Баттута
 7) Перше досягнення Південного полюсу 
      Є. Ерік Рудий
 8) Перші пошуки Антарктиди
       Ж. Абель Тасман
 9) Подорожі до Індії та Африки
       З. Христофор Колумб
 10) Досягнення Індії морем         І. Каленик Геренчук
 11) Відкриття Гренландії 
      К. Джеймс Кук
 12) Вивчення природи України
       Л. Піфагор


Відповіді: 1)   ; 2)   ;  3)   ; 4)   ; 5)   ; 6)   ;7)   ; 8)   ; 9)   ; 10)   ; 11)   ; 12)   .


Четвертий рівень. Користуючись картою атласу, заповніть таблицю.


                                                             Етапи географічного пізнання Землі


 Основні етапи пізнання Землі
   Основні події та географічні відкриття     Час перебігу основних подій
   Імена мандрівників та вчених
 Стародавня епоха  
 Епоха Середньовіччя   
 Епоха Великих географічних відкриттів
 Новий час   
 Сучасний етап   


   


Надіслано учителем географії Міжнародного ліцею "Гранд" Коваленко Р.Р.

Планування з географії, матеріали з географії 6 класу скачати, підручники онлайн

Предмети > Географія > Географія 6 клас > Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі” > Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”. Задачі та вправи,самоперевірка