KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми савани і рідколісся. Тропічні пустелі. Стихійні явища природи

Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Назвіть і покажіть на карті найбільші за площею пустелі та напівпустелі Африки.
2.    Розкажіть, як пристосовані рослини та тварини тропічних пустель до суворих умов існування.
3.    Що являють собою оазиси в пустелі? У яких місцях та чому вони утворюються?
4.    Назвіть характерні ознаки рослин зони вічнозелених твердолистих лісів і чагарників.
5.    Які природні явища називають стихійними? Назвіть стихійні явища природи Африки, які несуть загрозу її природі та людям.
6.    Які екологічні проблеми найбільш гостро проявляються в Африці?
7.    Для чого створюють природоохоронні території. Назвіть кілька їх прикладів на території Африки.
8.    *Порівняйте умови життя у саванах та тропічних пустелях. Що вони мають спільного, а у чому їх суттєва відмінність.
9.    *Чому в Африці зустрічаються різні типи пустель: кам’янисті, піщані, глинисті.
10.    *Чи завжди у пустелі панує спека?
11.    *Поміркуйте, які природні зони Африки й чому найкраще освоєні людиною.
12.    *Поміркуйте, які частини Африки та з яких причин найбільше страждають від господарської діяльності людини?
13.    *Схарактеризуйте екологічні проблеми кожної з природних зон Африки та запропонуйте можливі шляхи їх подолання.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Савани і рідколісся. Тропічні пустелі. Стихійні явища природи > Савани і рідколісся. Тропічні пустелі. Стихійні явища природи. Задачі та вправи,самоперевірка