KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальна характеристика напрямків розвитку культури у д.п. ХХ – початкуХХІ ст. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 11 клас>>Всесвітня історія 11 клас. Повні уроки>> Всесвітня історія: Загальна характеристика напрямків розвитку культури у д.п. ХХ – початкуХХІ ст. Повні уроки


Содержание

Тема

         Загальна характеристика напрямків розвитку культури у д.п. ХХ – початку 

                  ХХІ ст.

Мета:

Описати напрямки розвитку культури, особливості, причини, рушійну 

                 силу змін.

Задача уроку:

                  Сформувати в учнів поняття про світову культуру, її вплив на свідомість людства, масовий контроль та маніпуляцію.


Структура уроку

1. Викладка нового матеріалу

2. Підсумки

3. Домашнє завдання

4. Теми для обговорення у групі

5. Основні дати та терміни

Хід уроку

1. Опитування домашнього завдання

2.  Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео.

3. Дискусія, робота  по групам

4. Домашнє завдання 


У роки Другої світової війни значна кількість діячів культури – Е.Хемінгуей, А.де Сент-Екзюпері, Л.Арагон та інші зі зброєю в руках воювали проти фашистів. Твори в галузі літератури, музики, мистецтва, кіно відігравали важливу роль в загартуванні морального духу народів, наближаючи перемогу над фашизмом. Осмислення причин і наслідків війни, її жорстокості, поведінки людей в екстремальних умовах стало важливою темою світового мистецтва.

В умовах "холодної війни" ідеологічний бік творчості став переважати над художнім. Періодичні загострення соціально-еко¬номічних суперечностей, масові суспільні рухи обумовили появу різних форм контркультури ("розгнівані", рокери і т.д.). Вони ніби протистояли бездуховності масової культури та класичній культурі минулого. Назрівання екологічної катастрофи, гонка озброєнь, гострі міжнародні кризи сприяли зростанню настроїв песимізму, передчуття апокаліпсису.

Розпад колоніальної системи сприяв підвищенню ролі країн, що розвиваються, у світовій культурі. Міжнародне визнання отримали індійський кінематограф, африканські і латиноамериканські музикальні ритми й мелодії.

Одним із наслідків науково-технічної революції (НТР) став прискорений розвиток засобів масової комунікації, що створило матеріальну основу для небувалого розквіту масової культури і появи рок-музики.

Гаражний рок (англ. garage rock) — жанр рок-музики

 Гаражний рок (англ. garage rock) — жанр рок-музики

1. Соціалістичний реалізм

Найбільшого поширення реалізм набув у СРСР (соціалістичний реалізм), де він вважався частиною офіційної ідеології.

Революції 40-х років у Східній Європі і деяких країнах Азії, зростання комуністичного і робітничого руху призвели до поширення соціалістичного реалізму. Основними його рисами прийнято вважати: присутність нового героя – революціонера-пролетарія, комуніста; оспівування комуністичних ідеалів; відображення і оцінка життєвих ситуацій з точки зору марксизму-ленінізму; багатогранність художніх форм і проявів. 

Полотно Пабло Пікассо

Полотно Пабло Пікассо

У 50-60-х роках розгорнулась кампанія проти абстракціонізму, боротьба з інакомисленням, а насправді проти всіх авангардних течій. Вона призвела до ігнорування творчості митців, які не вписувались у рамки соцреалізму. Вирішальне значення мала партійна приналежність. Тому авангардисти-комуністи – П.Пікассо, Р.Гуттузо, П.Елюар та інші – залишились поза серйозною критикою.

Пикассо Пабло

Пикассо Пабло (Picasso, Pablo) (1881-1973)

П.Елюар

П.Елюар

Після подій в Угорщині (1956 р.) і Чехословаччині (1968 р.) посилились гоніння проти політичного й художнього інакомислення, розширилась сфера закритих для мистецтва тем, що призвело до масової еміграції діячів мистецтва з "соціалістичного раю". Такою була доля поета, прозаїка Бориса Пастернака. У 1958 р. він за роман "Доктор Жеваго" був удостоєний Нобелівської премії. У СРСР він був підданий моральному гонінню. Його змусили відмовитись від премії, звинуватили в запроданстві.

Борис Пастернак

Борис Пастернак

У 1970 р. інший російський письменник О.Солженицин був удостоєний Нобелівської премії. Після публікації першого тому книги "Архіпелаг ГУЛАГ", в якій він розкрив правду про систему радянських концтаборів, О.Солженіцин був висланий з країни і позбавлений радянського громадянства (1974 р.).

9 лютого 1945 року Солженицина арештували

9 лютого 1945 року Солженицина арештували

Не мав змоги друкуватися в СРСР поет Йосип Бродський. Він був навіть засуджений за "дармоїдство". У 1972 р. виїхав за кордон, а в 1987 р. отримав Нобелівську премію за поетичні твори.

На противагу офіційному мистецтву почало розвиватись нелегальне мистецтво "андеграунд", яке прагнуло до творчої свободи, незалежності від державних і партійних структур. Проявом цього був самвидав, підпільні рок-групи, неформальні художні об’єднання. Творча інтелігенція стала однією з впливових сил в демократичних революціях 1989-1991 рр.


 2. Масова культура


Розвиток засобів масової комунікації – преси, радіо, телебачення, кіно, звуко- і відеозапису, книговидання, їхня прибутковість і здатність впливати на суспільну думку і уподобання стимулювали небачений розвиток масової культури. Її головна мета – отримання максимального прибутку, а головні якості – доступність і розважальність. Масова культура породила специфічні жанри – шоу, тріллер, бойовик, шлягер, комікс. Загальною їхньою властивістю є пропаганда індивідуалізму, фізичної сили і насильства, а нерідко – ідеологічна і шовіністична спрямованість. Рисою масової культури є культ "зірки" – нерідко штучне створення популярності письменників, художників, співаків, акторів, спортсменів, а також "приручення" різноманітними способами талановитих людей з метою їх комерційної й ідеологічної експлуатації.


Театральна і телевізійна різновидність поп-арту – хеппенінг – ґрунтується на влаштованих режисером екстремальних ситуаціях. Потрапляючи в них, глядачі стають активними учасниками подій.
Преси, радіо, телебачення, кіно, звуко.jpeg

З’явилась "масова література", розрахована на невибагливі смаки. Творилася вона в найдоступнішій формі, подаючи складні явища у спрощеному, іноді примітивному вигляді. "Масова література" покликана розважати читача. Основними її темами є пригоди, опис жахів, злочинність тощо. Деякі герої "масової літератури", як наприклад агент 007 Джеймс Бонд, стали всесвітньо відомими персонажами. Типовий герой цієї літератури – супермен, благородний юнак, який виходить на бій зі злом, покладаючись на мужність і фізичну силу.

У своїх проявах масова культура існує як засіб для розваг. Орієнтуючись на специфічні потреби і смаки, вона іноді породжує справжні таланти. Створений нею надприбуток частково вкладається у розвиток інших видів культури.

 

3. Екзистенціалізм

Після Другої світової війни отримала розповсюдження філософія екзистенціалізму (існування) і мистецтво абсурду. Їх ідеологами були французькі письменники і філософи Жан Поль Сартр (1905-1980) і Альбер Камю (1913-1960). На їхню думку, екзистенцію (буття) зрозуміти не можливо, його можна лише відчути. Тому основу своєї філософії вони виклали не в наукових працях, а в художніх творах. В центрі їхньої уваги – особистість, її стосунки зі світом, суспільством, Богом. За їхніми переконаннями, історія ХХ ст. свідчить, що "Бог помер", і тому буття не має сенсу. Життя людини полягає в інтуїтивному гонінні за маревом-політикою, мораллю, свободою, уява про які змінюється із зміною обставин. Будь-які людські цінності – абсурд. Єдиною силою, яка здатна йому протистояти, є мистецтво – постійний творчий бунт.

Театр парадоксів

Театр парадоксів

Песимістична філософія екзистенціалізму, поширилась в літературі, драматургії, кіно, породила "антитеатр" (Е.Іонеску – театр парадоксів) і "антироман" (А.Роб-Грійє, Н.Саррот, Ф.Саган). Твори відзначаються відсутністю сюжету, аморфним характером персонажів, спонтанністю їх поведінки, яку неможливо пояснити, незрозумілістю діалогів. Життя персонажів – трагічний фарс, а ідеали, як правило, відсутні.


Пир Духа или Парадоксы Бытия Киев. Театральна студія "Черный квадрат"


Цікаво знати:

Основні напрями і стилі мистецтва ХХ ст.

Модерн (в поезії – символізм) - Звертання до містичних, персоніфікованих образів природи, символів. Відкидання попередніх культурних традицій.

Дадаїзм - Заперечення цінностей цивілізації, зображення анти естетичних, відштовхуючих сторін життя.

Експресіонізм - Підвищена емоційність, буяння звуку, кольору, заперечення побутового життєвого досвіду.

Примітивізм - Погляд на світ очима дитини.

Кубізм - Зображення дійсності у вигляді взаємопов`язаних, геометрично правильних фігур, відображення не предмету, а його конструкції

Футуризм - Передача динаміки, руху, змін.

Абстракціонізм - Відмова від реального зображення, вираження внутрішнього світу митця.

Сюрреалізм - Створення власного світу надреальності, яка ірраціональна, символічна, фантастична проголосила основним джерелом творчості підсвідоме, а методом – розрив логічних зв`язків.

Конструктивізм - Зближення мистецтва з інженерною творчістю, раціональна організація творчості.

Поп-арт - Перетворення будь-якого предмету повсякденного життя в об`єкт мистецтва. Спроба розкрити в речах внутрішню суть

Постмодернізм - Поєднання різних стилів минулого і сучасного. Заході і Сходу, елементів фольклору, масової культури, поп-арту

Антиутопія - Твори, Які містять попередження про майбутні катастрофи

Кінетичне мистецтво - Створення складних пристроїв, що рухаються

Оп-арт - Використання оптичних ефектів

Концептуалізм - Заперечення візуальної інформації, розгляд мистецтва як повідомлення (основна форма – концепт перфоменс)

 

Запитання і завдання:

1.    Визначте основні напрямки змін у культурі ХХ ст.

2.    Чи згодні ви з тим, що масова культура не повинна домінувати над традиційною. Свою думку обґрунтуйте.

 

Список використаної літератури:

1.За основу взятий  тематичний план вчителя історії м.Луцька ЗОШ №1 Супрун Л.С.

2.За основу взятий урок з Всесвітньої історії Яковлева Дениса Александровича (Росія) 

3.Ладиченко Т.В., Осмоловський С.О. Всесвітня історія 2010 рік 

4.Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія 2010 рік 

5.П.Б. Полянський  Всесвітня історія 10 клас 2010 рік

6.Рожик М.Є , Ерстенюк М.І., Пасічник М С., Сухий О М., Федик 1. Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи 2010 рік

8.Е. Хобсбаум Вік крайнощів: Історія світу, 1914-1991 2009 рік

9.В.П. Газін, С. А. Копілов. Новітня історія країн Європи та Америки, Київ, 2004


Скомпоновано та відредактовано Муха О.


''Над уроком працювали

Супрун Л.С.

Муха О.

Лобук Я.Я.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Всесвітня історія > Всесвітня історія 11 клас