KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальна характеристика типу Круглі черви.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Біологія: Загальна характеристика типу Круглі черви


Загальна характеристика типу Круглі черви.


Варто пригадати.

Що таке двобічна симетрія тіла, шкірно-м’язовий мішок, порожнина тіла?

Хто такі сапротофи?

Відомо понад 30 тис. видів нематод (з них в Україні - 1600). Мешкають вони переважно у ґрунті та водоймах різних типів.

Особливості зовнішньої будови та покривів нематод.

Тіло нематод має двобічну симетрію, у поперечному перерізі округле. Саме це і зумовило ще одну назву типу - Круглі черви. Розміри тіла нематод варіюють від часток міліметра (наприклад, у мешканців ґрунту) до 8 м (у паразита кашалота).

Покриви нематод, як і у плоских червів, - шкірно-м’язовий мішок.

Назовні клітини покривного епітелію виділяють багатошарову кутикулу - щільний неклітинний утвір. Черви пересуваються, почергово скорочуючи спинні та черевні стрічки м’язів. При цьому їхнє тіло хвилеподібно вигинається. Кутикула завдяки своїй пружності розгинає тіло, коли м’язи розслаблюються. Вона також захищає тіло від ушкоджень твердими частинками ґрунту, а також від шкідливої дії хімічних речовин довкілля або травних соків хазяїна.

Особливості внутрішньої будови нематод (мал.1).

Між внутрішніми органами нематод є заповнена рідиною порожнина тіла, що має назву первинна. Вона не має власної вистилки. Порожнинна рідина переносить поживні та біологічно активні речовини, гази, кінцеві продукти обміну речовин від одних органів до інших, тобто виконує функції крові. Перебуваючи під тиском, вона забезпечує підтримання постійної форми тіла тварини, утворюючи так званий гідроскелет.


Будова нематод

Мал.1. Будова нематод: 1 - зовнішній вигляд; 2 - внутрішня будова

Травна система нематод наскрізна - має вигляд трубки, що починається ротовим отвором, а закінчується анальним, через який виводяться назовні неперетравлені рештки їжі. Завдяки наскрізному кишечнику обмін речовин стає інтенсивнішим, адже у нематод виведення неперетравлених решток не заважає надходженню нових порцій їжі.

Серед нематод є сапротрофи, споживачі грибів, хижаки, паразити тварин чи рослин. Деяким видам, переважно паразитам, притаманне позакишкове травлення: травні соки виділяються назовні, і лише після цього тварина поглинає повністю чи частково перетравлену їжу.

Дихальної системи у нематод немає.

Видільна система складається з двох довгих канальців, які проходять по боках тіла всередині покривної тканини і відкриваються назовні спільним отвором.

Центральна нервова система складається з навкологлоткового нервового кільця та кількох пар поздовжніх стовбурів. Периферичну нервову систему формують нервові відгалуження, які підходять до всіх органів і тканин.

Органи чуттів - це чутливі щетинки та сосочки, зосереджені переважно на передньому кінці тіла, є органи хімічного чуття та очі.

Розмноження і розвиток.

На відміну від плоских червів, нематоди - здебільшого роздільностатеві тварини. Запліднення внутрішнє. Самки зазвичай відкладають яйця, з яких виходить личинка. Оскільки кутикула у нематод нерозтяжна, то вона перешкоджає росту тварин. Тому час від часу личинка скидає стару кутикулу і, доки не затверділа нова, росте. Цей процес називають линянням. Дорослі черви не линяють, а отже, не ростуть.

Роль вільноживучих нематод у природі та житті людини.

Нематоди - одні з найчисленніших мешканців ґрунту. Нематоди-сапротрофи, пропускаючи органічні речовини через свій кишечник, сприяють утворенню гумусу. Хижі та паразитичні нематоди зменшують чисельність видів безхребетних тварин, серед яких є шкідники. Деяких з них людина використовує в біологічному методі боротьби.

Запитання для контролю


1. Які ускладнення організації притаманні нематодам порівняно з плоскими червами?
2. Що таке первинна порожнина тіла та які її функції?
3. У чому полягає роль нематод у природі?Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати підручники та книги онлайн, планування з біології, програми та завдання з біології для 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.