KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальна характеристики Царства Рослини. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >>Біологія: Загальна характеристики Царства Рослини. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Загальна характеристики Царства Рослини. Повні уроки

Мета

  • надати загальну характеристику царству рослин,
  • виділити схожі та відмінні риси серед усіх представників таксону.

Хід роботи

1 Розказати про спільний для всіх рослин процес фотосинтезу.

2 Описати спільну для вищих рослин наявність органів.

3 Розкрити поняття про різні життєві форми рослин.


Процес фотосинтезу

То ж що являють собою рослини? Яким істотам відведено ціле царство серед живих  організмів?

Різноманітність царства рослин


Мал.1 Різноманітність царства рослин.

Перш за все, рослини – це організми, що здатні переробляти енергію сонячного проміння в будівельний матеріал для своїх клітин. Цей складний процес називається – фотосинтез. Він відбувається в особливих структурах рослинних клітин – в хлоропластах, що включають в себе пігмент хлорофіл. Саме цей пігмент фарбує листя рослин в зелений колір.


Відео 1. Фотосинтез.

Спільні закономірності будови рослин

Орган – це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції. Органи вищих рослин підрозділяють на вегетативні та репродуктивні.  Вегетативні органи складають тіло рослини та виконують основні функції його життєдіяльності, тобто підтримують індивідуальне життя конкретної особини, а іноді і її вегетативного розмноження. До них відносять корінь, стебло та лист. Репродуктивні органи слугують для самовідтворення особини у ряді наступних поколінь. У покритонасінні  – це квітка та її похідні (насінини, плід). У прокаріот, нижчих рослин та грибів вегетативних органів немає.  Їх тіло не диференційоване на органи і зветься слань або талом.  В процесі еволюції розподілення тіла вищих рослин на органи сталося у зв’язку з виходом їх із води на сушу та пристосуванням до умов наземного існування.  Теофраст виділяв у вегетативному тілі рослин три органи: стебло, корінь, лист. Цей підрозділ зберігається і у наш час, хоча морфологи вважають правильним казати про два органи: пагін та корінь, бо пагін  (стебло та лист) являються похідними однієї верхівкової меристеми (бічна тканина рослин, що складається з недиференційованих клітин і знаходяться у частинах рослин, де відбувається ріст). 

 Органам рослин властиві деякі спільні закономірності.

Органи рослини

Мал.2 Органи рослини.

Полярність – це відмінність між протилежними полюсами організму, органу чи клітини. Полярність проявляється як у зовнішній будові так  у фізіологічних функціях. Морфологічно верхня частина рослини називається апікальною, нижня – базальною.  Фізіологічна різниця між ними добре відома у садівництві.  При розмноженні рослин живцями їх саджають у грунт морфологічним нижнім кінцем, бо у противному випадку, з частини, що знаходиться над грунтом разів’ються придаткове коріння, а грунті – пагони. Фізіологічні відмінності між полюсами рослини знаходять своє відображення і в явищі тропізму (реакція орієнтування організму або клітини, тобто напряму росту або руху клітин щодо подразника:  хімічного, світлового або іншого). Тропізми пов’язані з різними чинниками, відповідно до яких їх називають фототропізмами, геотропізмами, хемотропізмами і т.д. Якщо тропізм відбувається у сторону подразнюючого фактору – він є позитивний, якщо в протилежну – негативний. Геотропізм – це здатність органів рослини орієнтуватися у просторі певним чином. В якому б положенні не лежала насінина у грунті, корінь завжди росте до низу під силою земного тяжіння (позитивний тропізм), а стебло у гору (негативний тропізм).  Осьові органи – стебло та корінь – розташовуються вертикально до поверхні землі, а листя – горизонтально, або під кутом.


Відео 2. Рослинний тропізм.

З органами рослин можуть траплятися метаморфози (видозмінення).  Ці зміни відбуваються під дією середи існування виникло спадкове закріплення однієї функції та втрата інших. Це, часто призводить до різкої зміни форми органу. 

Метаморфічні органи – це реальне вираження пристосувальної еволюції.  Їх підрозділяють на аналогічні та гомологічні. 

Аналогічні органи виконують східні функції і морфологічно подібні, але мають різне походження (колючки рослин можуть бути видозміненими листками, пагонами, коренями). Схожість аналогічних органів пов’язана з явищем конвергенції – розвитком подібних ознак у різних органів у зв’язку з пристосуванням до схожих умов існування.

Гомологічні органи різняться гомологічно і часто виконують різні функції але мають спільне походження. Тобто являються різними варіантами метаморфози одного і того ж органу.


Поняття про різні життєві форми рослин

Говорячи про рослини, ми відмічаємо різницю в їх  зовнішньому вигляді. Зовнішній вигляд рослин називається життєвою формою. То ж розглянемо різні життєві форми рослин:

1 Дерева – це рослини, для яких характерна наявність багаторічного здеревілого cтовбура. Якщо подивитися на поперечний зріз стовбура дерева, то можна помітити, що в центрі знаходиться більш темний та сухий стовбур - це мертва ядрова деревина.

Дерево

Мал.3 Дерево.

Ближче до краю вона стає світлішою та вологішою – це жива деревина заболонь, по якій транспортується вода та мінеральні речовини від коренів до гілок та листя. Ядрова деревина та заболонь утворюють ксилему – основу стовбура. Ксилема оточена лубом . По ньому поживні речовини (крахмал та цукор) транспортуються від  листя до коренів та інших частин дерева та зворотно.  Мертві клітина луба утворюють кору – зовнішній захисний шар стовбура.  Між лубом та ксилемою знаходиться тонкий шар клітин, які діленням назовні утворюють луб, а діленням усередину – деревину. Розміри дерев різняться від 50 см до 200 м у висоту.


Відео 3. Гілки дерев.

2 Кущі – друга життєва форма рослин. На відміну  від дерев мають декілька стовбурців: їх пагони розгалужуються біля поверхні землі, а головний стовбур відсутній.  Низькорослі рослини, у яких здеревіле, розгалужене кореневище заховане під землею – це кущики.

Кущ


Мал.4 Кущ.

3 Трави – це однорічні чи багаторічні рослини з соковитими м’якими пагонами. За несприятливих умов навіть у багаторічних трав надземна частина відмирає, залишаючи під землею кореневище. Це забезпечує ріст пагонів у майбутньому сезоні. Трави найчастіше невисокі, хоча трапляються виключення (папірус – до 7 м, банан – до 15 м).

Трави


Мал.5 Трави.


Контролюючий блок

1 Чому органи рослин мають зелений колір і що це означає?

2 Орган – це …..? Які органи виділяють у рослин?

3 Що таке слань (талом)?

4 Які існують життєві форми рослин?


Список літератури

1.Урок на тему: "Растения как составная часть живой природы" Автор: Татьяна Гладкова
2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2    Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.   2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия   л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)
Відредаговано та надіслано Кравчук Я. 
Над уроком працювали
Гладкова Татьяна
Кравчук Яна ЛеонідівнаПоставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас