KNOWLEDGE HYPERMARKET


Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.


ПРИЄДНАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ І СІВЕРСЬКОЇ ЗЕМЕЛЬ ДО МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

З середини XIV ст. неухильно зміцнювалися позиції Московського князівства, володарі якого енергійно й цілеспрямовано проводили політику  створення централізованої держави. Водночас вони зазіхали й на сусідні території. У середині 80-х років XV ст. в середовищі московської еліти зароджується ідея поширення влади московського князя на всі землі, що раніше входили до складу Київської Русі. Великий князь Іван III почав титулуватися «государем і великим князем усієї Русі», а білоруські й українські землі розглядалися як споконвічна «отчина» московських князів.


Московський уряд намагався втілити в життя задум поширити на них свою владу під гаслом захисту православного населення Литви від релігійних утисків. Ліквідація удільних князівств породила практику «від'їздів» до Москви окремих білоруських і українських князів. На початку 1500 р. зі своїми володіннями «під государеву руку» перейшли князі, котрим належала більшість чернігівських і сіверських земель. Зазнавши невдач у війні з Великим князівством Московським, литовський уряд визнав у 1503 р. входження до нього Чернігово-Стародубського й Новгород-Сіверського князівств. Однак населення вчинило московитам спротив, за що воєводи «людей багатьох вогню й мечу піддали, а інших повели до полону». У 1508 р. Литва підтвердила відмову від земель Чернігівщини й Сіверщини. Останню було поділено на повіти, очолювані воєводами, котрі зайняли місце тамтешніх князів, володіння яких ліквідовувалися.

Приєднання Чернігівщини й Сіверщини зумовило утвердження в них соціально-політичного устрою, притаманного Великому князівству Московському.

У X ст. Закарпаття ввійшло до складу Русі. У другій половині XI ст. воно завойовується угорцями, королі яких почали гитулуватися «князями русинів». У другій половині XIII ст. Руське королівство поширило свою владу на Мукачівщину. У Закарпатті в 1315 р. спалахнуло повстання проти угорського короля. Його провідник звертався до галицьких князів Андрія й Лева Юрійовичів, аби хтось із них зайняв угорський трон. Проте домовитися про спільні дії не вдалося, і повстанці зазнали поразки. На початку 20-х років XIV ст. Мукачівщина знову потрапляє до складу Угорщини.


Українські землі поділяються на територіально-адміністративні одиниці - комітати. їх очолювали призначені королем намісники -ішпани (жупани ). що мали адміністративну, військову й судову владу. Землі роздавалися угорським дворянам, католицьким храмам й руській знаті, котра почала переймати угорську мову, католицьку віру, звичаї, побут, культуру. З середини XIII ст. край колонізують зі сходу волохи, а із заходу - німецько-словацькі переселенці. Утворюється союз самоврядних німецьких міст. Магдебурзьке право отримали Бардіїв, Берегове, Пряшів, Хуст та інші міста. Угорські магнати переселяли в новопридбані маєтки угорських селян. Руське ж населення насильно витісняли в гірські необжиті райони із суворим кліматом і неродючими ґрунтами. Зростали податки, запроваджувалася панщина.


Помітний слід в історії краю залишив останній подільський князь Федір Коріатович, котрий у 1394 р., зазнавши поразки від Вітовта, переселився із соратниками в Закарпаття. Угорський король призначив його управителем Мукачівського королівського володіння й намісником Березького комітату. До кінця свого життя (помер у 1414 р.) князь захищав національно-релігійні інтереси місцевого руського населення, зокрема заснував православний монастир Св. Миколи на Чернечій горі біля Мукачевого, його дружина Ольга - жіночий монастир на Сорочиній горі неподалік с. Підгоряни. З часом постає православне єпископство з центром у Мукачевому. Православна віра перетворюється на ту духовну силу, завдяки якій більшість русинів зберегли рідну мову, культуру, національну свідомість.


Невдоволені зростанням визиску, місцеві селяни й міщани взяли участь у повстанні 1514 р. проти великих землевласників, очолюваному Дьєрдем Дожем. Після його придушення уряд усіляко сприяв зміцненню влади панів над підданими. У 1526 р. турецька армія розгромила угорців під м. Мохачем й Угорська держава припинила існування. Західна частини Закарпаття (Пряшівщина та Ужгородщина) ввійшла до складу Австрії, а східна - до Трансільванії.


Утвердження угорського панування прискорило розвиток середньовічних суспільних відносин; водночас відбувався процес асиміляції руського населення, витіснення його в гірські необжиті райони.


Буковина - назва земель, розташованих між середньою течією Дністра і Головним Карпатським хребтом у долинах верхніх течій Пруту й Серету. Нині Північна Буковина входить до складу України (Чернівецька обл.), а Південна - до Румунії. Назву краю дали букові ліси, яких було багато в ХІV-ХV ст.


У ІХ-Х ст. в Буковині проживали племена хорватів і тиверців. З X ст. вона ввійшла до складу Русі, а з виникненням Галицького князівства стає його невід'ємною частиною. Упродовж першої половини XIV ст. північна частина Буковини потрапляє під управління Золотої Орди, а в середині століття - Угорщини. Поляки зайняли гірські райони лівобережжя р. Черемошу. У 1359 р. в Молдавському воєводстві, створеному угорцями, владу захопив марамороський воєвода Богдан, котрий заснував самостійне Молдавське князівство. До його складу цього ж 1359 р. потрапляє й Північна Буковина, що наприкінці XIV -у першій половині XV ст. називалася Шипинською землею. Тоді вона поділялася на три волості: Цецинську, Хотинську й Хмелівську. Очолювали їх старости (державці) з місцевого боярства. У 1457 р. господар (князь) Петро Арон ліквідував Хмелівську волость, а Цецинську перетворив на Чернівецьку й дещо розширив терени Хотинської. Керували ними уставичні старости. Молдавія в 1498 р. приєднала й частину Галицького Покуття.

У другій половині XIV - першій третині XVI ст. у Північній Буковині налічувалося 120 сіл і 2 міста- Кожна громада села мала свої межі (хотарі). Обмежена хотарем територія громади називалася селом, а саме поселення - ватрою (вогнищем). Члени громади мали в спільному користуванні орні землі, сіножаті, ліси тощо. Займалися землеробством і тваринництвом. Власниками землі були держава (нею розпоряджалися господарі), бояри, церква. До початку XVI ст. селяни були особисто вільними, хоча виконували повинності й виплачували різні податки власнику. Вони взяли активну участь у повстаннях під проводом Мухи (1490) та Андрія Варули (1491). Розвивалися міста, особливо Хотин, у якому з часом відбувалися найбільші у Молдавії ярмарки. До переселення на буковинські землі волохів місцеве населення краю майже не зазнавало національно-релігійних утисків.


З 70-х років XV ст. населення краю починає зазнавати спустошень від нападів турків. Особливо великих збитків зазнали селяни Хотинської і Чернівецької волостей під час нападу у 1485 р. Молдавський господар змушений був визнати васальну залежність від турецького султана. Дошкуляли і вторгнення польських підрозділів. Так, польське військо під проводом короля Яна Ольбрахта в другій половині 1497 р. пограбувало чимало сіл і спалило Чернівці. Воно зазнало нищівної поразки 26 жовтня в лісі під с. Козмин (південніше Чернівців) від молдавського господаря Штефана ІІІ.


Входження Буковини до складу Молдавії створило сприятливі умови для її колонізації волохами.

Перебування українських земель у складі Московського князівства, Угорщини та Молдавії позбавило їх самостійного політичного життя, призвело до змін у соціально-економічному розвитку й створило загрозу асиміляції їх населення.


ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯ
АСИМІЛЯЦІЯ - алиття одного народу (або частини) з іншим через засвоєння його мови, культури тощо; втрата своєї мови, культури, національної свідомості.
ДВОРЯНСТВО - соціальний стан, наділений привілеями (переважно спадковими). Термін «дворяни» відомий в Україні з XII ст. Спочатку вони були слугами при князівських дворах, а згодом перетворилися на власників землі.
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО - міське право, витворене в Німеччині, за яким міста частково звільнялися від підпорядкування центральній адміністрації, владі феодалів і створювали органи самоврядування. ПАНЩИНА - примусова неоплачувана праця залежних селян у господарстві пана-землевласника.


ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
1359 р. - утворення Молдавського князівства й входження до його складу Буковини.
1503 р. - приєднання Московським князівством Чернігово-Стародуб-ського й Новгород-Сіверського князівств.


ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ 
1. Хто з володарів держав почав титулуватися «государем і великим князем усісї Русі»: а) Іван III; б) Ян Ольбрахт; в) Штефан III?
2. Вставте в речення пропущені слова: «Ліквідація... князівств породила практику ... до Московії білоруських і... князів».
3. У 1503 р. литовський уряд визнав: а) незалежність Великого князів ства Московського; б) незалежність Криму: в) входження до Московського князівства Чернігове Стародубського і Новгород-Сіверського князівств.
4. Чим завершилося повстання 1315 р. у Закарпатті?
5. Комітати - це: а) назва територіально-адміністративних одиниць Закарпаття: б) королівські намісники: в) учасники повстання 1514 р.
6. Звідки походить назва краю Буковина?
7. Творцем Молдавського князівства був: а) Дьердь Дож; б) Богдан: в) Федір Коріатович.
8. У 1497р. польське військо зазнало поразки під: а) Хотином; б) Чернівцями; в ) Козмином.
9. Яку ідею сформулювала московська еліта для захоплення етнічних українських земель?
10. Висвітліть адміністративно територіальний устрій Закарпаття та його розвиток.
11. Хто очолював комітати? Які повноваження мали ці урядовці?
12. Що таке панщина?
13. Які наслідки для Закарпаття мала поразка угорців у 1526 р.?
14. Покажіть на карті терени Буковини.
15. Що ви знаєте про життя селян у Буковині?
16. Який характер мав намір московських князів приєднати всі руські землі? Власну думку обгрунтуйте.
17. Доведіть, що діяльність Федора Коріатовича мала позитивне значення.
18. Складіть розширений план доповіді на тему «Становище населення українських земель у складі Буковини й Закарпаття».


ПОПРАЦЮЄМО З ДЖЕРЕЛАМИ
 Нунцій Альберто Кампензе про політику московських князів (середина 20-х років XVI ст.)
Великий князь московський Іван, а також його наступник, нинішній князь Василій, неодноразово - як за нинішнього короля Сигізмунда, так і за його попередників, королів Олександра й Казимира, - намагались опанувати більшу частину Литви, а саме землі... які складали раніше державу русів. Свої претензії московські князі ґрунтують на тому, що Русь, підвладна тепер польському королю, так само як і Львів і частина Польщі, що лежить на північ і північний схід від Сарматських гір (Карпат. -Авт), дотримується непохитно грецької віри.
                      Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. - К., 1998. -С.173.


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Чим обґрунтовувала Московська держава свої права на колишні південно-західні землі Русі?


Радимо прочитати
Вовк Ю. Й. Історія України в художньо-історичних
образах з найдавніших часів до середини XVI ст. - С. 239-241. Угляренко Петро. Плач біля чужої стіни. - К., 1984.1 Нунцій - представник папи римського при уряді якої-небудь держави.


Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту
 уроки історія України,курс предмету історія України, історія України в школі, календарно тематичне планування по історії України Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.