KNOWLEDGE HYPERMARKET


Запитання та завдання для самоконтролю

Запитання та завдання для самоконтролю:
  1. Які умови перебігу реакцій у виробництві називаються оптимальними ?
  2. В яких випадках і чому потрібно знати способи зміщення хімічної рівноваги і мати кількісні дані про рівновагу ?
  3.Чим визначається вибір оптимальної температури для виплавки сталі ?
  4. Від чого залежить продуктивність апарату ?
  5. Від чого залежить ступінь використання сировини ?
  6. Чому будують апарати великої потужності ?
  7. У чому відмінність безперервного процесу і апарата безперервної дії  від періодичного процесу і апарата періодичної дії? Наведіть приклади  процесів і апаратів обох типів, використовуючи і лабораторні досліди.
  8. Як використовується теплота хімічних реакцій? Наведіть приклади використання відходів.
  9.Запровадження яких процесів особливо сильно впливає на підвищення продуктивності праці?

Предмети > Хімія > Хімія 9 клас > Вуглеводи: глюкоза > Вуглеводи: глюкоза. Задачі та вправи,самоперевірка