KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 8 клас

                                                                     

Зарубіжна література 8 клас продовжує знайомити школярів з світовим багатством художньої літератури як мистецтва слова, зокрема з такими значущими творами як "Біблія", "Веди", знайомить дітей з зародженням літератури та першими творами літературного мистецтва: античною та давньогрецькою літературою. Завдяки інтерактивному навчанню з Гіпермаркетом Знань учні не лише ознайомляться з шкільною програмою он-лайн, але й матимуть можливість отримати додаткові знання. Адже саме тут зібрана найбільша колеція конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів з зарубіжної літератури для 8 класу.    

Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 8 клас

Тема 1. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.
Тема 2. Вільям Вордсворт (1770—1850). «До прекрасного»
Тема 3. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.
Тема 4. Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури.
Тема 5. Контроль навчальних досягнень учнів.Найдавніші пам’ятки світової літератури
Тема 6. Антична (давньогрецька і римська) література — вихідна основа європейських літератур
Тема 7. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля “Арго” до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).
Тема 8. Гомéр «Іліада»: Заспів, «Щит Ахілла», «Двобій Ахілла й Гектора», «Пріам у Ахілла»
Тема 9. Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Гуманістичний пафос «Іліади» — осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу. Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.
Тема 10. Гомéр «Одіссея»: Заспів, «Аед Демодок», «Одіссей і кіклоп Поліфем», «Одіссей у Кірки»
Тема 11. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості. Засудження беззаконня, тупої несправедливої сили (кіклоп Поліфем), а також самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном). Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.
Тема 12. УРЗМ  Скласти питання для інтерв’ю з античними героями-воїнами та зазначити передбачені відповіді
Тема 13. Тіртéй «Добре вмирати тому...». Архілóх «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»
Тема 14. Сапфó «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»
Тема 15. Контроль навчальних досягнень учнів.  Гомéр, Тіртéй, Архілóх, Сапфó, Анакреóнт. Анакреóнт “Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”
Тема 16. Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Есхíл «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям
Тема 17. Софóкл «Антігона». Пісня хору «Дивних багато в світі див». Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії
Тема 18. Пýблій Верґíлій Марóн «Енеїда»: Заспів, «Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму», «Щит Енея»
Тема 19. Творче наслідування поем Гомера: «одіссея» мандрів Енея та «іліада» його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми

Тема 20. Квінт Горáцій Флакк «До Мельпомени», «До Манлія Торквата»
Тема 21. Пýблій Овíдій Назóн «Метаморфози», «Сумні елегії»
Тема 22. Контроль навчальних досягнень учнів.  Давньогрецька трагедия. Римська поезія
Тема 23. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі
Тема 24. Із китайської лірики. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії». Лі Бо, вишуканість і тонкий ліризм його поезії. Свіжість і несподіваність поетичних асоціацій у вірші «Входжу в річку...». Елегійні мотиви поезії «Печаль на яшмовому ґанку»
Тема 25. Ду Фу “При місяці згадую брата”, “Пісня про хліб і шовк”, “Повертаються дикі гуси”
Тема 26-27. Із персько-таджицької лірики. Рудакí «Газелі, рубаї, бейти». Омáр Хайям «Рубаї». Гафíз «Газéлі» (вірші за вибором учителя та учнів)
Тема 28. Урок позакласного читання.У царині поезії (твори середньовічних поетів)
Тема 29. Контроль навчальних досягнень учнів. Середньовічна поезія
Тема 30. Узагальнення вивченого матеріалу за 1 семестр
Тема 31. Із західноєвропейської поезії. Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості. Джауфрé Рюдéль «Канцона» («Мені під час травневих днів...»). Бертрáн де Борн «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)
Тема 32. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»
Тема 33. «Пісня про Ролáнда»
Тема 34. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми
Тема 35. Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда.
Тема 36. Співзвучність «Пісні про Роланда» героїчним епосам інших народів світу.
Тема 37. Урок позакласного читання. Героїчний епос «Пісня про Нібелунгів»
Тема 38-39. Аліг’єрі Дáнте «Божественна комедія» («Пекло», «Рай», пісня XXXIII, вірші 115—145)
Тема 40. Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми.
Тема 41. Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст. Поняття терцина (тривірш, розмір строф «Божественної комедії»).
Тема 42. Контроль навчальних досягнень учнів. Література Середньовіччя. Героїчний епос. Данте
Тема 43. Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу
Тема 44. Франчéско Петрáрка «Книга пісень»: «Благословенні місяць, день і рік...», «Як не любов, то що ж це бути може...», «Щасливі квіти й благовісні трави», «Де погляд ніжний, де чарівний вид...», «Ні зоряних небес мандрівні хори...»
Тема 45. Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Образ Лаури у творах Петрарки. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки//Тема 46.  Урок виразного читання сонетів Петрарки напам’ять
Тема 47-48. Джовaнні Боккáччо (1313—1375). «Декамерoн» (1-2 новели за вибором учителя). Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка новел «Декамерoн», її композиція і тематичне багатство, оспівування в ній кращих душевних якостей людини.
Тема 49. Контроль навчальних досягнень учнів. Відродження. Петрарка. Боккачо
Тема 50. Міґeль де Сервaнтес Саавeдра (1547—1616)
Тема 51. Роман «Дон Кiхот» — пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя
Тема 52. Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Очiкувані та реальні наслідки його вчинків
Тема 53. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси
Тема 54. Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури
Тема 55. УРЗМ. Диспут. «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?»

Тема 56. Вiльям Шекспiр — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження. Сонети № 121, 130
Тема 57. Трагедія «Гамлет», її філософсько-моральні мотиви. Характерні риси трагедії (гострий, непримиренний конфлікт, загибель головного героя тощо)
Тема 58. Гамлет — вічний образ світової літератури
Тема 59. Провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет»
Тема 60. Проблема морального вибору й вчинку в творі «Гамлет»
Тема 61. Мотив помсти, його зв’язок із системою образів трагедії
Тема 62. Урок виразного читання. Сонет Шекспіра або монолог Гамлета «Бути чи не бути» (за вибором учня).
Тема 63. «Ромео і Джульєтта». Поняття про композицію драми
Тема 64. Ствердження у трагедії величі й краси справжнього кохання
Тема 65. Образи юних закоханих.засоби розкриття сили їхніх почуттів
Тема 66. «Світлий трагізм» фіналу трагедії.Комічні образи у творі
Тема 67. УРЗМ.Твір-роздум за трагедією Шекспіра
Тема 68. Контроль навчальних досягнень учнів.
Тема 69-70. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу

Уроки зарубіжної літератури онлайн, методичні розробки світова література, календарне планування, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.