KNOWLEDGE HYPERMARKET


Заснування ГУР у Львові. Створення СВУ. Формування легіону Січових стрільців. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас. Повні уроки>> Історія України: Заснування ГУР у Львові. Створення СВУ. Формування легіону Січових стрільців. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

засвоєння нових знань

Мета

дізнатися про причини та процес заснування ГУР у місті Львові, про зміст понять СВУ та УСС.

Задачі

 • набути системних знань з теми
 • навчитися черпати інформацію з відеоматеріалу
 • закріпити набуті знання
 • навчитися обговорювати спірні питання
 • навчитися аргументувати власну думку та користуватися щойно набутими знаннями

План уроку

 • Привітання та організаційний момент
 • Перевірка домашнього завдання
 • Вивчення нової теми
 • Завдання для закріплення матеріалу
 • Домашнє завдання
 • Відеоматеріал до уроку

Хід уроку

Привітання та організаційний момент

Привітання та оголошення теми

Доброго ранку, шановні учні! Сьогодні ми продовжуємо вивчення тематичного блоку "Україна в ПСВ". Ми вже розглянули передумови війни та становище українських земель під час початку війни. Завершили вивчення минулої теми розглядом питання про окупацію Галичини. Сьогодні ми роздивимося, як було утворено ГУР і з якою метою, процес створення СВУ та УСС. Запишіть тему з дошки.

Перевірка відсутніх

Я бачу, що не всі, на жаль, присутні на сьогоднішньому уроці. Староста, доповідайте, будь ласка, хто сьогодні не братиме участь у вивченні теми, та з яких причин дані учні відсутні.

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє домашнє завдання, хвалить учнів за пророблену роботу та виставляє оцінки.

Вивчення нової теми

Утворення Головної української ради та Союзу визволення України

лідери Головної Української ради
З початком війни українські партії Східної Галичини заявили про підтримку Центральних держав у збройному конфлікті з Росією та її союзниками. 1 серпня 1914 р. у Львові керівники націонал-демократичної, радикальної та соціал-демократичної партій утворили Головну українську раду (ГУР) - координаційний центр захисту інтересів українців в Австро-Угорщині (голова - К. Левицький, заступники - М. Ганкевич і М. Павлик). Рада була покликана захищати інтереси українців в Австро-Угорщині.

К. Левицький

К. Левицький

М. Ганкевич

М. Ганкевич

Головна українська рада 3 серпня опублікувала маніфест, у якому поклала провину за розв'язання війни на імперську Росію. У ньому говорилося, що «коли не можемо війні запобігти, то повинні намагатися, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не виявилися даремними, щоб кров батьків принесла користь дітям». Керівники ГУР закликали українців захищати Австро-угорську монархію та перешкоджати перемозі Росії у війні. Цим українські партії ставили себе в залежність від австрійської влади, не одержуючи від неї жодних політичних гарантій щодо перспектив для набуття державності.

IstUkr10-povni3-pavl3.jpg М. Павлик

До населення Буковини з відозвою аналогічного змісту звернувся новостворений Союз українських парламентських і сеймових депутатів на чолі з Миколою Васильком. Такі ж відозви прийняли депутати Віденського парламенту і регіональних сеймів від імені інших народів багатонаціональної імперії Габсбургів.
На початку ХХ ст. у Львові перебували політичні емігранти з Наддніпрянської України - Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук та ін. У перші дні війни вони створили позапартійну організацію Союз визволення України (СВУ), яка планувала виступати від імені українського населення, що проживало в Росії. Члени Союзу заявляли, що бажають поразки Росії і прагнуть створити українську державу з демократичним ладом, який здатен гарантувати громадянські свободи для людей усіх національ ностей і віросповідань. Програма організації передбачала існування України у формі конституційної монархії (на чолі з представником династії Габсбургів).

Микола Василько

Микола Василько

Д. Донцов

Д. Донцов

Ідея незалежності України належала ідеологу українського націоналізму Дмитру Донцову і була викладена у брошурі «Сучасне політичне становище нації і наші завдання». Її головна думка полягала в тому, що поразка самодержавства в майбутній війні з Центральними державами наблизить незалежність України.
Співпрацюючи з Головною українською радою, СВУ розгорнув активну роботу серед військовополонених у таборах Австро- Угорщини і Німеччини. Союз домігся створення окремих таборів для українців. У багатьох з них було налагоджено випуск газет і журналів, створювалися бібліотеки, аматорські гуртки, освітні курси.

Члени Союзу поширювали літературу про Україну в державах Четверного союзу та нейтральних країнах Європи, пропагували ідею створення незалежної української держави, мали своїх представників в столицях різних держав.

Дії СВУ не зазнавали перешкод з боку властей. Німецький уряд виділяв мільйони марок на підтримку тих організацій (у тому числі й СВУ), які могли б підірвати державність Росії зсередини та послабити її обороноздатність. Союз визволення України розглядав гроші, отримані від Німеччини, як «борг майбутньої самостійної держави, який український уряд повинен повернути».

Така позиція керівництва СВУ викликали гостро негативну реакцію з боку групи лівих українських соціал-демократів на чолі з Л. Юркевичем. Він вважав діячів СВУ звичайними агентами австро-угорського імперіалізму і не визнавав їх самостійною політичною силою. Негативно поставилися до СВУ й представники українських політичних партій та течій у Наддніпрянській Україні. Не визнав права Союзу виступати від імені українського населення Росії й М. Гру- шевський.
У травні 1915 р. у Відні був створений орган, який мав на меті представляти інтереси всіх 35 млн українців, що проживали по обидві сторони від лінії фронту. Він отримав назву Загальна українська рада (ЗУР) і ставив за мету завоювання незалежності підросійською Україною та запровадження автономії для Східної Галичини й Буковини. Президентом Загальної української ради став К. Левицький.

За допомогою ЗУР українська громада сподівалася привернути увагу Відня до проблеми власної державності. Українські політики очікували національно-територіального розмежування Галичини на Західну (польську, з центром у Кракові) та Східну (українську, з центром у Львові). Всі українські землі мали об'єднатися в єдиний коронний край з правами територіальної автономії. Всім іншим національностям краю планувалося надання культурно- національної автономії. Задоволення цих вимог мало відбутися паралельно з розв'язанням польського питання в імперії.

У серпні 1914 р. австрійський прем'єр-міністр граф Штирк на зборах українських і польських депутатів Віденського парламенту вперше заявив, що після перемоги над Росією Галичина буде поділена, внаслідок чого припиниться польсько- українське суперництво.

Проте в листопаді 1916 р. за погодженням з Німеччиною Австрія визнала державність Польщі в межах польських земль, які належали Росії, але не вирішила українського питання. Українські політичні діячі в Австро-Угорщині почували себе зрадженими. Проголошення автономії Галичини без її поділу на українську і польську частини означало фактичне поглинення українських земель Польщею. На знак протесту ЗУР саморозпустилася.
Перед початком світової війни Україна займала помітне місце в геополітичних планах великих держав, які входили до складу двох європейських воєнно-політичних союзів. Відсутність державності та входження українських земель до складу двох ворогуючих імперій виявилося історичною трагедією для українського народу.

Завдання для закріплення матеріалу

1.    Покажіть на карті країни, які входили до складу Антанти та Четверного союзу.
2.    Яка подія стала приводом для розв'язання світової війни? Чи можна вважати цей привід формальним?

Питання для обговорення в класі, групі

1.    Проаналізуйте плани воюючих сторін щодо України, зробіть висновки.
2.    Поясніть причини розколу, який мав місце в українському національному русі на початку світової війни. До яких наслідків це призвело?


Висловіть власне судження

1.    Спираючись на знання з історії, поясніть, чому лідери провідних партій Російської та Австро-Угорської імперій, як і лідери євро- пейских соціал-демократичних партій, підтримали уряди своїх країн у світовій війні, хоча до початку ведення воєнних дій її засуджували.
2.    Уявіть себе кореспондентом, який має надіслати статтю в російську і австрійську газети з приводу участі українців у Першій світовій війні. Чиї політичні погляди ви б підтримали? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

 • Повторити вивчений на уроці матеріал за підручником.
 • Зробити хронологічну табличку "Воєнні дії на території України в 1915- 1917 рр."
Дата Подія
   


Відеоматеріал до урокуСписок використаної літератури:

1. Урок на тему "Заснування ГУР у Львові. Створення СВУ" Панчук Олени Миколаївни, учителя історії, Рівненська обл.

2. Урок на тему "Українські січові стрільці" Кальчук А. В., учитель історії Чорнобаєвської санаторної школи-інтернату 1-3 ст.

3. Світлична В.В. – Історія України – Каравелла, 2006

4. www.history.vn.ua

5. istoryk.at.uaНад уроком працювали

Панчук О. М.

Любименко В.В.

Кальчук А. В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас