KNOWLEDGE HYPERMARKET


Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практикум

Географія 10 клас

Тема "Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси"

Практикум до теми "Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси" 


Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)
Мета: дати оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн та регіонів світу за тематичними картами атласу та статистичними даними. З’ясувати відмінності у забезпеченості різними видами природних ресурсів на прикладі окремих країн світу.
Використання карт: політична карта світу, мінеральні ресурси світу, земельні ресурси світу, водні ресурси світу.
Завдання:
1. Дайте визначення понять:
Природні ресурси -________________________________________________________________________________________________________________
Ресурсозабезпеченість -________________________________________________________________________________________________________________
2. Визначте рівень забезпеченості окремих країн світу мінеральними (в роках), земельними та водними ресурсами (на душу населення). Заповніть таблицю, використавши для цього наведені статистичні дані.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн
Назва
країни Кількість населення,
млн. чол. Кам’яне вугілля Залізна руда Оброблювальні
землі Річковий
стік
Запаси, млрд. т Видобуток, млн. т Ресурсозабезпеченість,
роки Запаси, млрд. т Видобуток, млн. т Ресурсозабезпеченість,
роки Площа, млн. га Ресурсозабезпеченість,
га/ чол. Стік, км3 Ресурсозабезпеченість,
м3/чол.
Україна 46 57 87 33 104 34 50
Росія 141,9 4400 353 24 566 134 4003
США 304,2 3600 950 5 534 190 1938
Бразилія 190,3 12 6 50 162 43 9230
Китай 1322 1500 1110 22 170 95 2550
Індія 1131 125 248 20 50 160 1680

3. Зробіть висновок про ресурсозабезпеченість різних країн світу на природні ресурси.
Висновок: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 10 клас > Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси > Земельні, лісові, водні ресурси світу. Ресурси Світового океану. Рекреаційні ресурси. Практикум