KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зсідання крові.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Зсідання крові


Зсідання крові.


Пригадайте що таке ферменти.
Навчіться характеризувати будову і функції тромбоцитів.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: тромбоцити, фібриноген, фібрин, гемофілія.

Яка будова і функції тромбоцитів?

До формених елементів крові належать тромбоцити, які виконують важливу захисну функцію. Тромбоцити, або кров'яні пластинки, - безбарвні, без'ядерні, округлої або овальної форми пластинки (в 1 мм3 - 250-400 тис),що беруть участь у зсіданні крові. Тривалість їхнього життя 5-8 днів. Тромбоцити легко руйнуються при пошкодженні кровоносних судин і відіграють важливу роль у зсіданні крові. Тромбоцити утворюються в червоному кістковому мозку, а гинуть у селезінці.

Як відбувається процес зсідання крові?

Зсідання крові– це складний ферментативний процес, під час якого розчинний білок плазми фібриноген перетворюється на нерозчинний білок фібрин. У процесі зсідання крові виділяють три основні етапи. На першому етапі під дією травмуючого агента руйнуються тромбоцити і вивільняється фермент тромбопластин.
Під час другого етапу тромбопластин каталізує перетворення протромбіну (білка плазми крові) на тромбін. Протромбін - неактивний білок плазми крові, який утворюється в печінці (для його синтезу потрібен вітамін К). На тромбін він перетворюється лише за наявності в плазмі крові йонів Кальцію (Са2+).

На третьому етапі тромбін каталізує перетворення розчинйого білка фібриногену в нерозчинний у воді білок фібрин. Нитки фібрину густо переплітаються, утворюючи сітку. Між нитками затримуються клітини крові й щільно закривають рану.

У нормі через 5-10 хв після пошкодження судини на поверхні рани внаслідок зсідання крові утворюється кров'яний згусток (тромб), який закупорює судину і припиняє кровотечу. Отже, для зсідання крові необхідна наявність у ній багатьох речовин: білків, вітамінів (зокрема, вітаміну К), солей Кальцію. Якщо якоїсь з них немає, кров не зсідається. Зсідання крові є важливою захисною реакцією, яка запобігає крововтратам.

Що таке гемофілія?

У деяких людей зсідання крові порушене. Таке захворювання називають гемофілією (від грец. гейма – кров і філія - люблю). Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно чоловіки. Передається воно по материнській лінії і характеризується недостатньою кількістю особливої речовини білкової природи, що призводить до підвищеної кровоточивості. Хворі на гемофілію можуть загинути від втрати крові навіть за незначного поранення.
У разі деяких захворювань (наприклад, атеросклерозу) кров може зсідатися всередині судини й утворювати в ній тромби. Вони можуть призвести до закупорювання важливих судин, що дуже небезпечно для життя.

Узагальнимо знання


Тромбоцити - без'ядерні кров'яні пластинки. Вони беруть участь у процесах зсідання крові. Це складний ферментативний процес, який завершується утворенням тромбу, що зупиняє кровотечу. Порушення зсідання крові називають гемофілією.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Вкажіть орган, у якому утворюються тромбоцити:

а) червоний кістковий мозок;
б) селезінка;
в) печінка;
г) лімфатичні вузли.

2. Вкажіть назву речовини, яка утворюється в результаті руйнування тромбоцитів:
а) тромбопластин;
б) тромбін;
в) фібрин;
г) фібриноген.

3. Позначте речовину, яка сприяє перетворенню фібриногену на фібрин:
а) протромбін;
б) тромбін;
в) кальцій;
г) гепарин.

4. Поясніть, чому у здорової людини не відбувається утворення тромбів усередині судин.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з біології, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.