KNOWLEDGE HYPERMARKET


Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759 – 1805). «Рукавичка».

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759 – 1805). «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського життя в баладі «Рукавичка».

Zar28.jpg

Фрідріх ШИЛЛЕР

[ 1759 -1805 ]
Вічно прикована до окремого малого уламка цілого, людина сама стає уламком.
                               Ф. Шиллер

Zar29.jpg
Иоганн Крістоф Фрідріх Шиллер народився у 1759 році в місті Мірбах у родині дрібного німецького бюргера*. Хлопчик ріс дуже здібним до навчання, мріяв стати священиком, та батько, як підданий герцога Вюртемберзького, змушений був віддати його вивчати право до військової академії. Після переведення академії до Штутгарта Шиллер полишає юриспруденцію і починає вивчати медицину. У 1780 році він отримує місце полкового лікаря у Штутгарті. Наступного року побачила світ розпочата ще в академії драма «Розбійники». Уже в цьому творі Шиллер звернувся до теми духовності та гармонії в людських стосунках, обравши за основу конфлікту стосунки між братами.


Він сам звідав несправедливість і непорозуміння з можновладцями, що змусили його тікати з Вюртемберзького герцогства. Творча сміливість у розв'язанні проблеми, поставленої в «Розбійниках», стала приводом до оголошення Фрідріха Шиллера почесним громадянином нової Французької республіки, бо гасло «Проти тиранів» відображало основний настрій тогочасної революційної Франції.


1797 рік можна вважати «баладним роком» у творчості Шиллера. Він написав балади «Кубок», «Рукавичка», «Лицар Тоггенбург», «Полікратів перстень», що позначені особливою увагою до зображення людського життя, людської гідності і мають філософський підтекст. Шиллер сприйняв просвітницьку роль прогресу і вважав, що його рушійна сила — не в соціально-економічних чинниках, а в поширенні передових ідей та в діяльності окремих особистостей.


Героями балад Шиллера стають цілеспрямовані особистості з усвідомленим почуттям гідності. їх моральна сила — у здатності відстоювати гідність як необхідну складову своєї особистості. Сприйнявши погляди французького філософа-просвітителя Вольтера на розвиток суспільства, Шиллер написав праці «Про грацію і гідність», «Листи про естетичне виховання людини», де висловився за гармонійне поєднання почуттів і розуму, обов'язку і власних інтересів.


Балади Шиллера відзначаються глибоким філософським змістом і водночас близькістю до проблем сучасного йому життя. Вони побудовані не на фантастичних подіях, а на зіткненні різних характерів, поглядів, ідей, нагадують невеликі драматичні твори, де кожний персонаж виконує свою роль. У своїх баладах Шиллер поєднав критику існуючих порядків з вірою в перемогу людського духу та в моральне вдосконалення людства. Він гаряче у своїх творах обстоював ідеали свободи, людяності, гідності та шляхетності. Ці особливості характерні й для його балади «Рукавичка», композиція якої нагадує театральну виставу. В образі Де-лоржа втілено уявлення Шиллера про найвищі життєві цінності — сміливість, честь і гідність, внутрішню незалежність. Автор у баладі засуджує деспотичні закони суспільства і звеличує людяність та високе почуття людської гідності.

РУКАВИЧКА
Ждучи на грища й забави,

В звіринці своїм величаво

Король Франціск сидів;

Тіснились вельможі при троні,

А кругом, на високім балконі

Дам барвистий вінок процвів.
Король дав знак рукою —

І з ґрат сторожкою стопою

Виходить лев;

Але не лунає рев:

Пустелі друг
Зором німим обводить круг Арени —
І випростав з позіхом члени,

І гривою стряс густою,

І ліг самотою.
І знову владар маше рукою —

На знак царський
Тигр жаський
З клітки рине тісної
Скоком пружним;
Лева він бачить і виє,
Напружує шию,
Кола страшні вибиває хвостом
І лиже рот язиком;
І кроком несміло-пружним
Лева обходить він
І, волі невольний син,
Повнить арену риком
Хрипким і диким. —
Погас його рев луною,
І осторонь хижий ліг.
І знову владар маше рукою —
І зіво дверей вивергає їх:
Двох леопардів прудких;
В буянні мужнього палу
Тигра вони напали;
Той лапою б'є їх тяжкою,
І вже підводиться лев;
Його могутній рев
Прогримів — і став спокій;
І, не давши волі злобі рвачкій,
Люті лягли по короткім бою.
Нової жде битви вельможне гроно.
І раптом упала з балкона
Рукавичка красної дами
Між хижаками.
І мовить лицарю юна

Кунігунда, глузлива красуня:

«Щодня, щогодини, лицарю мій,

Присягаєтесь ви в любові своїй —

Принести рукавичку прошу я вас!»

І лицар Делорж поспішає і враз

бігає вниз безстрашно,

І кроком твердим

Ступає між звіром тим,

І бере рукавичку відважно.

І, повні подиву й жаху німого,

Лицарі й дами глядять на нього,

А він, спокійний, назад іде —

І гомін безмежний навколо росте

На честь його перемоги.

Кунігунда героя очима вітає —

Той погляд щастя йому обіцяє, —
Але, зійшовши під крики бучні,

Він рукавичку в лице їй кинув:

«Подяки, дамо, не треба мені!» —

Сказав і її покинув.
Переклад Михайла Ореста
 
Як порівнювати текст оригіналу літературного  твору з його перекладом
 
1.    Визначте жанр твору, його тему та зв'язок з подіями певної епохи, які в ньому відображені.
2.    Назвіть країну, якій належить фольклорний твір, або автора літературного твору і поясніть, яку роль він відіграє в розвитку літератури народу або яке місце посідає даний твір у творчості письменника.
3.    Встановіть, з якого саме тексту і коли здійснено його переклад.
4.    Зробіть дослівний (підрядковий) переклад невеликого за обсягом тексту оригіналу або уривку з нього, якщо ви вивчаєте дану мову.
5.    Уважно прочитайте перекладний текст твору і порівняйте його з оригіналом, визначте виявлені вами відмінності як на рівні змісту (вживання слів і словосполучень, добір відповідників у мові, на яку перекладено твір), так і на рівні відтворення художніх особливостей (використання у перекладному тексті певних засобів і прийомів художньої виразності у порівнянні зі вжитими в оригіналі епітетами, метафорами, порівняннями тощо).
6.    Якщо для порівняння пропонуються переклади одного першотвору декількома перекладачами, то визначте, чим вони різняться, на що звернув більше уваги кожний з перекладачів.
7.    Зробіть висновок, наскільки відповідає оригіналові його переклад українською мовою, чи вдалося перекладачеві донести до читача змістову та художню своєрідність літературного твору, який він переклав.

АНАЛІЗУЄМО Й ОБГОВОРЮЄМО ПРОЧИТАНЕ
1.    Сформулюйте головну проблему балади «Рукавичка». Чому автор назвав її повістю?
2.    Поясніть, чому автор зображує коло з короля та вельмож і коло зі звірів.
3.    Визначте засоби, які посилюють динамізм подій у баладі «Рукавичка».
4.    Чи можна епіграф до статті про Шиллера розуміти як своєрідний підсумок до балади «Рукавичка»? Поясніть чому.
5.    Знайдіть кульмінаційний момент балади «Рукавичка».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
6.    Підготуйте повідомлення на тему: «Які символічні значення рукавички мені відомі».
7.    Складіть невеликий твір на тему: «Як характеризує Делоржа його вчинок наприкінці балади».


Н.І. Дорофеєва, С.П. Касьянова

"Зарубіжна література 7 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків із зарубіжної літератури 7 класу, книги та підручники згідно календарного плануванння зарубіжної літератури 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.