KNOWLEDGE HYPERMARKET


Категория:Граматика. Пасивна форма (продовження). Вживання прийменника "de" після дієслів, які виражають почуття