KNOWLEDGE HYPERMARKET


Клімат та води суходолу Австралії

План-конспект уроку з теми  “Клімат та води суходолу Австралії”

Мета уроку:
Освітня: виявити вплив кліматотіврних чинників на формування клімату Австралії, як найбільш посушливого материка планети. Виявити закономірності зміни кліматичних поясів та областей на материку в порівнянні з Африкою та Південною Америкою. Закріпити навички учнів аналізувати кліматичні діаграми. Познайомити школярів з водами суходолу Австралії. Відзначити бідність поверхневих та багатство підземних вод материка. Виявити особливості використання людиною водойм Австралії.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про вплив кліматичних умов на живлення та режим річок, а рельєфу – на характер їх течії. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною внутрішніх водойм Австралії та їх охорону.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку:
комбінований
Обладнання:
•    Карта кліматичних поясів світу;
•    фізична карта Австралії;
•    атласи школярів (кліматична карта Австралії);
•    авторська презентація ppt «Клімат і внутрішні води Австралії»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення: (Фронтальне опитування)
1.    Які особливості фізико-географічного положення Австралії впливають на форсування її природних умов?
2.    Назвіть та покажіть на карті основні форми рельєфу Австралії.
3.    Поясність закономірності розміщення основних форм рельєфу Австралії у зв’язку з будовою земної кори.
4.    На які корисні копалини багаті різні частини материка?       

Б. Перевірка знання географічної номенклатури
(Усне опитування у формі гри. Робота з фізичною картою Австралії)
Усне опитування учнів біля карти, гра «най-най…», гра «назви-двійники».       

Програмований контроль (Фронтальний письмовий програмований контроль)
“Берегова лінія та рельєф Австралії”
Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель.

І варіант
ІІ варіант
0
Західноавстралійське 11
1
Центральна 10
2
Великий Вододільний 9
3
Велика Австралійська 8
4
Тасмонове 7
5
Кейп-Йорк 6
6
Бассова
5
7
Торресова 4
8
Нова Гвінея
3
9
Нова Зеландія 
2
10
Байрон 
1
11
Стіп-Пойнт 0


Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:'
'
1.    Тасманове море.
2.    Мис Стіп-Пойнт.
3.    Острів Нова Гвінея.
4.    Західноавстралійське плоскогір’я.
5.    Півострів Кейп-Йорк.
6.    Торресова протока.

7.    Мис Байрон.
8.    Великий Вододільний хребет.
9.    Велика Австралійська затока.
10.    Центральна низовина.
11.    Острови Нова Зеландія.
12.    Бассова протока.   
   
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Загальні особливості клімату Австралії.
2.    Кліматичні пояси.
3.    Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами
4.    Особливості внутрішніх вод материка.
5.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.       

1. Загальні особливості клімату Австралії.
(Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Автралії, презентацією ppt «Клімат і внутрішні води Австралії», опорними схемами)
     Австралія – найбільш посушливий материк світу. Опадів тут випадає у п’ять разів менше, ніж в Африці, а температури повітря такі ж високі. Особливості клімату материка визначаються впливом низки кліматотвірних чинників.

•    Які чинники впливають на формування клімату певної території?
•    Якими характерними особливостями клімату вирізняються з поміж материків Африка та Південна Америка?
•    Як впливає на розподіл сонячної радіації та температури повітря положення материків між тропіками?


     Австралія (як Африка та Південна Америка) одержує велику кількість сонячної радіації у зв’язку з розміщенням її території у тропічних широтах. Її кількість коливається в межах 140-200 ккал/см2 на рік. Північна частина материка знаходиться у жаркому тепловому поясі, південна – у помірному.

•    Пригадайте, як змінюються пори року в південній півкулі.

     Розташування Австралії у південній півкулі визначає таке чергування тут пір року за місяцями, що не збігається з нашою північною півкулею. Розглянемо, як змінюється кліматична ситуація в Австралії протягом року.
     У грудні, січні та лютому Сонце стоїть у зеніті на Південному тропіку. В Австралії – літо. Область високого атмосферного тиску розташовується на півдні материка. Суша дуже прогрівається, тому повітря, що надходить у внутрішні його частини, стає ще сухішим. Тільки на півночі материка, в субекваторіальному поясі, куди проникають у цей час екваторіальні повітряні маси, жарко і волого.
     У червні, липні та серпні у зв'язку з переходом зенітального положення Сонця в Північну півкулю в Австралії зима. Пояс високого атмосферного тиску зміщується на північ і розташовується над центральним районом Австралії. Материк дещо охолоджується, і повітряні маси переміщуються з суходолу на океан. Опади випадають тільки на крайньому півдні.
     На клімат Австралії суттєво впливає циркуляція атмосфери та підстилаюча поверхня: рельєф та значна витягнутість території зі сходу на захід. Територія материка знаходиться в зоні дії постійних вітрів південно-східних пасатів, більша частина яких формується над поверхнею Тихого океану.

•    Поясніть, як формуються пасати. Яку погоду вони приносять в Африку та Південну Америку?
•    Поміркуйте, який влив має південно-східний пасат на клімат Австралії.


     Південно-східний пасат несе на материк насичені вологою повітряні маси з океану. Тому, східні схили Великого Вододільного хребта знаходяться цілий рік під впливом вологого морського повітря. Тому тут випадає багато опадів протягом усього року.
     Розміщена на шляху пасатів гірська система перехоплює майже усю вологу, а повітря, що перевалює через Великий Вододільний хребет, прогрівається і не дає опадів. Тому на центральних і західних просторах Австралії формуються континентальні повітряні маси, що сприяє утворенню пустель. До того ж протяжність Австралії зі сходу на захід уздовж південного тропіка у півтора рази більша, ніж Африки. Тому тут середні температури повітря вищі, ніж у Африці, а кількість опадів значно менша.

•    Поясніть, чому територія Австралії одержує значно менше опадів, ніж площі Африки, що розташовані в тих само широтах.


     Південна частина острова Тасманія та Південного острова Нової Зеландії підпадають під вплив постійного вітру помірних широт західного перенесення.

•    Поясніть, як формується західне перенесення. Яку погоду воно приносять у Південну Америку?
•    Поміркуйте, який влив має цей постійний вітер на клімат Австралії.

  
     Протягом року західне перенесення несе вологі повітряні маси з Індійського океану й обумовлює тут рівномірне зволоження. 
     На клімат західного, південного та східного узбереж Австралії значний вплив мають холодні та теплі морські течії.

•    Назвіть холодні та теплі течії біля берегів Австралії.
•    Прослідкуйте за кліматичною картою, як течії впливають на розподіл опадів на материку.

     На клімат західного та південного узбереж Австралії впливають холодні морські течії: Західноавстралійська та Течія Західних вітрів. Вони призводять до формування берегових пустель (Велика Пустеля Вікторія). На сході Східноавстралійська тепла течія сприяє надмірному зволоженню території.

•    Пригадайте назви холодних та теплих течій, що визначають клімат узбереж Африки та Південної Америки.

   
2. Кліматичні пояси.(Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з картою кліматичних поясів світу, презентацією ppt «Клімат і внутрішні води Австралії», опорними схемами)

•    Пригадайте, що таке основні та перехідні кліматичні пояси.
•    Назвіть кліматичні пояси, в межах яких розташовані Африка та Південна Америка.
•    За картою кліматичних поясів світу з’ясуйте, у яких подібних кліматичних поясах лежать усі три материки тропічних широт? Який кліматичний пояс відсутній в Австралії?


     Територія Австралії розташована у трьох кліматичних поясах: субекваторіального на півночі, тропічного у центрі та субтропічного на півдні.
     На крайній півночі Австралії формується субекваторіальний клімат. Влітку (січень) тут під час панування екваторіальних повітряних мас волого й тепло. Середня температура повітря становить +28ОС. Кількість опадів понад 1000 мм. Зимою (липень) приходять тропічні повітряні маси, що обумовлює посушливу й спекотну погоду (+24ОС).

•    Порівняйте кліматичні умови субекваторіального поясу усіх вивчених материків.

     Найбільшу площу у середній частині материка займає тропічний кліматичний пояс. Як і в Африці в межах нього виділяють дві кліматичні області: континентальну та морську. Спекотний та посушливий континентальний клімат панує на більшій площі. Опадів тут менше 200 мм на рік, в температури протягом року коливаються від +16 до +32ОС. Інколи температура повітря зростає до +48ОС, а дощів не буває кілька років поспіль. Проте трапляються сильні зливи, коли за 2-3 доби випадає вся річна норма опадів.
     Вологий морський клімат формується лише на вузькій смузі східного узбережжя до Великого Вододільного хребта. Коливання температур протягом року тут менші, а значна кількість опадів (понад 1500 мм) рівномірно розподіляється протягом року.

•    Поясність, які чинники зумовлюють формування морського та континентального клімату в межах тропічного кліматичного поясу Австралії.
•    Порівняйте ці типи клімату з аналогічними в Африці та Південній Америці.


     На півдні Австралії сформувався субтропічний кліматичний пояс. В південно-західній його частині виникла середземноморська область. Для неї характерне сухе спекотне (+24ОС) літо під час панування тропічних повітряних мас та більш волога (500-600 мм) й прохолодна (+12ОС) зима, зумовлена помірними масами. У зв’язку з впливом на клімат холодної течії  в середній частині поясу сформувалася посушлива континентальна область. На південному сході під впливом пасатів — волога (понад 1500 мм) з рівномірним протягом року зволоженням морська.

•    Поясніть, чому на східному узбережжі материка виникли морські області кліматичних поясів, а в центрі – континентальні.
    
     Південь остовів Тасманія та Нова Зеландія заходять у помірний пояс з прохолодним літом (+16ОС), теплою зимою (+8ОС) та рівномірним розподілом протягом року значної кількості опадів (2500 мм), яку приносить західний вітер з океану.

•    На якому з материків тропічних широт існує територія, що заходить у помірний кліматичний пояс?   


3. Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами (Пояснення вчителя. Самостійна робота учнів з кліматичними діаграмами, кліматичною картою Австралії та картою кліматичних поясів світу)

     Мета: пригадати порядок аналізу кліматичних діаграм; за даними кліматичних діаграм встановлювати типи клімату Австралії.
     Використання карт: кліматична карта Австралії (атлас); кліматичні пояси і області світу.
     Завдання: проаналізувавши кліматичні діаграми, заповніть таблицю і визначте типи клімату (зразок таблиці та кліматичних діаграм див. практикум).       

4. Особливості внутрішніх вод материка.
(Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Австралії, презентацією ppt «Клімат і внутрішні води Австралії», опорними схемами)
     У зв’язку з переважанням сухого й спекотного клімату в Австралії мало поверхневих вод і багато підземних.
     Річки та озера материка належать до трьох басейнів: внутрішнього стоку (60% площі), Індійського та Тихого океану. Тільки на сході, в горах, де випадає достатня кількість опадів, короткі річки не пересихають. На всій іншій території вони не мають постійного водотоку. У внутрішніх пустельних і напівпустельних районах дуже багато сухих річищ, які тут називають кріками. Вода в них з'являється тільки під час нечастих дощів. Живлення всіх річок материка дощове та підземними водами.

•    За картами атласу визначте, якими формами рельєфу проходять вододіли басейнів стоку річок Австралії.
•    Поясніть причини неоднакової площі басейнів та їх розміщення.


     Найдовша річка Австралії — Муррей з притокою Дарлінг. Муррей бере початок на Великому Вододільному хребті і несе води до Індійського океану. Під час дощів річка широко розливається по плоскій рівнині. Повінь наступає надзвичайно швидко і триває недовго. Дарлінг у посушливий період в нижній течії пересихає, розпадаючись на низку окремих водойм. Тому судноплавство на цих річках має великі проблеми. Води всіх річок, насамперед системи Муррей-Дарлінг, використовуються для зрошування.

•    Знайдіть на карті витоки річок Муррея та Дарлінгу і поясніть, чому Муррей від безводдя терпить менше, ніж Дарлінг.
•    До режиму яких африканських річок подібний режим річок Австралії?


     На території Австралії велика кількість озер, що переважно належать до басейну внутрішнього стоку. Більшість з них не мають стоку і засолені. Вони мають реліктове походження, тобто виникли після звільнення Центральної низовини від вод давнього моря. Наповнюваність улоговин озер водою залежить від сезону. У сухий сезон вони іноді повністю пересихають. Найбільша водойма материка — озеро Ейр, рівень води якого лежить на 16 м нижче рівня Світового океану. Під час посухи площа озера різко зменшується, воно розпадається на велику кількість дрібних озер. Під час дощів ці водойми з'єднуються, затоплюючи велику площу. Живих організм в озері Ейр немає. За це його називають «мертвим серцем Австралії». Вперше побачив озеро у 1840 р. вівчар Едуард Ейр, шикаючи нові пасовища для овець. Згодом озеро було назване на його честь.

•    Пригадайте, яке з великих озер Африки має реліктове походження улоговини?

     Нестача поверхневих вод частково компенсується багатством підземних, які залягають у численних артезіанських басейнах. Артезіанські води Австралії солонуваті, тому використовуються для напування овець і технічних потреб. У Центральній низовині артезіанські колодязі — це практично єдине джерело прісної води.   

5. Практична робота 8 (продовження).
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт)

Мета: позначити основні географічні об’єкти Австралії на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: фізична карта Австралії
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Гідрологічні об’єкти Австралії

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Внутрішні води Річки Муррей, Дарлінг, Куперс-Крік
Озеро Ейр

   
ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Австралія — найсухіший материк планети. На більшій території материка переважає сухий тропічний клімат, де панують континентальні тропічні повітряні маси.
•    На півночі материка сформувався субекваторіальний клімат, а на півдні — субтропічний. Це пов'язано зі зміною областей тиску, типами   повітряних мас, дією пасатів та західних вітрів помірних широт.
•    Внутрішні води Австралії розміщено нерівномірно. Річки та озера часто пересихають. Озера солоні. Нестачу поверхневих вод частково компенсують підземні, які у Центральній та Західній Австралії практично є єдиним джерелом водопостачання.   

Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)
1.    Які кліматотвірні чинники впливають на формування клімату Австралії?
2.    Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси в межах Австралії та дайте їм коротку характеристику.
3.    Яку ви простежили закономірність у поширенні кліматичних поясів в Австралії?
4.    Чому Австралія бідна поверхневі води, а багата на підземні?
5.    Назвіть на покажіть на карті найбільші річки та озера Австралії.
6.    * Поясність причини відмінностей клімату в межах тропічного та субтропічного кліматичних поясів.
7.    * Порівняйте субекваторіальний, тропічний та субтропічний кліматичні пояси Африки та Австралії.
8.    * Які ви можете назвати причини того, що Австралія є найбільш посушливим материком на Землі?   

V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту.
•    Відшукати географічні об’єкти-рекордсмени на материку (об’єкти «най-най…») та назви-двійники.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 
Предмети > Географія > Географія 7 клас > Загальні особливості клімату Австралії. Води суходолу > Загальні особливості клімату Австралії. Води суходолу. Конспект уроку і опорний каркас