KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Бізнес і соціальна відповідальність.

Конспект до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Бізнес і соціальна відповідальність.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 

Тема уроку: “ Бізнес і соціальна відповідальність.”.
Мета:


 •  сформувати в учнів поняття соціальної відповідальності бізнесу;
 •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;
  Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
  Тип уроку: комбінований
  Хід уроку.
  I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

  “Найкраща витрата часу – це праця”.
  “ Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота”.
  Так говорить українська народна мудрість.
  Я сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.
  ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
  Анекдоти:

  Кажуть, що першим економістом був Колумб. Коли він вирушав відкривати Америку, то не знав, куди прямує. Коли він її досяг, то не знав, де перебував. І все це зробив на державні гроші.
  Таможня.
  - Алкоголь в вас є?
  - Ні.
  - Зброя?
  - Ні.
  - А наркотики?
  - Ні.
  - Бажаєте придбати?
  ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
  Питання з повторення:
 •  На яких принципах базується ринкова економіка? (приватна власність,конкуренція,автоматизм регулювання)
 •  Кого можна назвати головним суб’єктом ринкових відносин? (споживача, адже саме його потреби створюють попит, що є визначальним для ринкової економіки)
 •  Які види конкуренції ви знаєте( цінова та нецінова; досконала, недосконала, олігополія, монополія)

Отже, можна безпосередньо приступити до вивчення головного матеріалу сьогоднішнього уроку: бізнесу та соціальної відповідальності.
План.
1. Поняття соціальної відповідальності бізнесу.

Що ж таке СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ?
Що Вам відомо про неї? (мозкова атака)
 «Кожна людина несе відповідальність перед усіма людьми за всіх людей і за все» ( українська мудрість).
Отже Соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність бізнесу — це відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення впливають. Соціальна відповідальність—це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, працівників, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.
Соціальна відповідальність бізнесу – відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних.
Головна мета СВ: приносити користь не тільки компанії, а й суспільству, в якому вона знаходиться.
2. Критерії соціальної відповідальності бізнесу.
Світовий досвід сформував наступні критерії, відповідність яким дозволяє визначити окрему організацію як соціально відповідальну:


 •  добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, державного, регіонального законодавств;
 •  виробництво та реалізація якісної продукції; 
 •  реалізація корпоративних програм підвищення фаховості співробітників; 
 •  реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я співробітників;
 •  реалізація корпоративних програм морального стимулювання персоналу;
 •  реалізація благодійних і спонсорських проектів; 
 •  участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес.

3. Вигоди від виконання принципів соціальної відповідальності
Вигодами, які отримує бізнес від виконання принципів соціальної відповідальності, є наступні:


 •  забезпечення суспільної репутації організації;
 •  зростання довіри населення до діяльності компанії, її товарів та послуг;
 •  підвищення професіоналізму та розвиток кадрового потенціалу на підприємстві, забезпечення лояльності персоналу;
 •  можливість формування безпечного середовища діяльності та розвитку компанії завдяки власній корпоративній політиці;
 •  відповідність нормам і стандартам світової економічної спільноти;
 •  можливість формування партнерських відносин із владними структурами, громадськістю та ЗМІ.

Переваги, які отримує суспільство від дотримання бізнесом принципів соціальної відповідальності:


 •  можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і громадськістю;

 можливість надання адресної екстреної допомоги громадянам, які її потребують;


 •  удосконалення та розвиток соціальної захищеності населення;
 •  можливість залучення інвестицій у певні суспільні сфери;
 •  можливість підтримки громадських ініціатив, інноваційних проектів, розвиток соціальної і творчої активності населення, збереження та використання “інтелектуального ресурсу” на потреби країни і регіону.

ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)

 •  Хто може вплинути на соціальну відповідальність бізнесу ?

 

 • Чи розвинута СВБ в Україні?

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Провести аналіз діяльності будь-якої компанії щодо поліпшення життя суспільства
 •  Придумати можливі дії компанії, які б принесли користь суспільству та не сильно б вплинули на прибутки компанії

VI Додаткові завдання
Цікаві факти:


 •  Чи знаєте Ви, що населення очікує на благодійну допомогу передусім від комерційних структур, а вже потім від держави та її органів соціальної опіки.
 •  Чи знаєте Ви, що найбільше інформовані про концепцію соціально відповідального бізнесу компанії фінансового сектора (94 %)?

VII Домашнє завдання
Джерела:


 •  _________________________________________________________
  VIII Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
  Підсумки.

  “Грамотний — видющий і на все тямущий.”(укр. нар. мудрість)


   
Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Бізнес і соціальна відповідальність. > Бізнес і соціальна відповідальність. конспект уроку і опорний каркас