KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Давайте познайомимось! Підприємництво.

Конспект до уроку з предмету Економіка, 6 клас.
Тема: Давайте познайомимось! Підприємництво.
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»

Тема уроку: “ Давайте познайомимось! Підприємниицтво. ”.

Мета:  • сформувати в учнів поняття пропідприємництво;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;


Обладнання: комп’ютер, підручники,адміністративна карта світу, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

Володимир Даль у своєму словнику дає пояснення поняття підприємець. «Підприємець - спритний торговець, здатний до підприємств, великим оборотами, сміливий і рішучий, відважний на справи цього роду людини».

ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:
"Сер, у чому секрет вашого успіху?" - Запитав репортер успішного бізнесмена.
- Всього два слова!
- І які ж, сер?
- Правильні рішення.
- І як же ви приймаєте правильні рішення?
- Одне слово.
- І що це за слово?
- Досвід!
- А як ви отримуєте цей самий досвід?
- Два слова.
- І які ж?
- Неправильні рішення ...


ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:
• Що таке економіка?
• Господарювання?
Організована, цілеспрямована, продуктивна діяльність людей для задоволення економічних та близьких до них потреб.
• Наведіть приклади учасників господарської діяльності?
Окремі люди, їхні об'єднання, підприємства, установи, державні організації, уряд та ін.
Усі, хто самостійно приймає і реалізує економічні рішення на власний ризик, складає господарські плани та втілює їх у життя належать до суб'єктів господарювання (суб'єкт/в економічного процесу). Залежно від ролі, цілей і масштабів участі в економічному процесі розрізняють три основні групи економічних суб'єктів: (записати в зошитах)
Домашні господарства (окремі люди, сім'ї), які є власниками приватних коштів та належного їм майна. Його головна економічна функція - кінцеве споживання продуктів і послуг вироблених підприємствами, корпораціями, організаціями, фірмами, компаніями.
Підприємства (організації, фірми, компанії, корпорації) - це організації різних форм власності і різних розмірів, які виробляють товари чи надають послуги з метою наступної їх реалізації на ринку для отримання прибутку.
Державні установи й організації - це неприбуткові бюджетні організації, які здійснюють державне управління країною й економічного на всіх рівнях - від місцевого до загальнонаціонального (місцеві органи самоврядування, місцеві державні адміністрації, адміністрація Президента України, Міністерства, Кабінет Міністрів - Уряд України, Верховна Рада України).
Епіграфом до нової теми уроку є слова Йозеф Шумпетер: « Підприємець - це людина особливого роду. Прибуток для нього лише символ успіху.
Головне - ступити на незвіданий шлях, далекий від усталених рішень.

У чому головний зміст цього вислову?

План.
1. Хто такий підприємець?
2. Сутність підприємництва як особливої форми діяльності.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності.Викладення матеріалу:

1. Хто такий підприємець?

Напевно, усім вам знайомі поняття «бізнесмен», «підприємець». Серед відомих вам людей є такі, яких називають бізнесменами , комерсантами. Історія зберегла імена людей, які істотно вплинули на виникнення і розвиток не тільки певних сфер бізнесу, а й цілих галузей економіки країн.
Усі ці люди виділялися заповзятливістю, енергійністю, рішучою цілеспрямованістю, прагненням до новизни, наполегливістю, вмінням вчасно передбачити необхідність певного товару і організувати його виробництво так, щоб він став не просто кращим чи новим, а позитивно вплинув на господарчий розвиток. Винайдення і впровадження електричного струму, телеграфу, радіохвиль, телефону, літаків, паровозів, двигуна внутрішнього згорання, пеніциліну, мікропроцесорів та безлічі інших необхідних для життя і корисних речей так чи інакше стало можливим завдяки людям з підприємницькими здібностями.
Першими підприємцями в історії людства були ремісники та купці. Вони не тільки прагнули більших доходів, а й уміли віднаходити нові шляхи їх отримання. З розвитком виробництва бажання людей до збагачення спричинило виникнення нового виду професійної діяльності – підприємництва і людей цієї професії – підприємців.

Уперше термін «підприємництво» увів на початку 18 ст. відомий економіст Річард Кантільон (1680-1734). Він характеризував самостійного підприємця (ремісника, фермера, купця) як індивідуального виробника і власника, діяльність якого пов*язана з певним господарським ризиком. У книзі «Нариси про природу торгівлі взагалі» він писав, що підприємець – це людина, яка діє в умовах ризику, невизначеності.
Адам Сміт у праці «Дослідження природи багатства народів» (1776) наголошував, що підприємець сам планує, організовує виробництво, реалізовує вигоди, пов*язані з розподілом праці і розпоряджається результатами виробничої діяльності. Підприємець як власник капіталу для реалізації своєї ідеї та отримання прибутку йде на ризик, пов*язаний з непевністю в отриманні очікуваного прибутку.
Зміни уявлень щодо сутності й ролі підприємців у господарських процесах бачимо в таблиці.


Рік Підприємці у поглядах видатних економістів минулого
1725 Річард Катільйон: підприємець - власник, індивідуальний виробник, кий діє в умовах ризику.
1797 Бодо: підприємець володіє підприємством, планує, організовує, контролює і несе відповідальність за справу.
1876 Френсіс Уоркер: підприємець отримує прибуток завдяки своїм організаторським здібностям. Є також люди, які надають свій капітал у позику і отримують за це відсоти.
1934 Шумпетер: Підприємець - новатор, який реформує виробництво.
1961 Девід Макліланд: підприємець енергійна людина, що діє в умовах помірного ризику.
1964 Пітер Дракер: підприємництво - конкретна цілеспрямована, систематизовна діяльність, пракктика; підприємець - людина, яка використовує всі можливості з вигодою.
1975 Альберт Шапіро: підприємець - людина, яка проявляє ініціативу, організовує діяльність, несе відповідальність за можливу невдачу.
1985 Роберт Хазрич -: підприємець вкладає час, сили у виробництво нового продукту, бере на себе весь фінансовий, психологічний і смоціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші й задоволення від досягнутого.

Із усіх цих висловлювань можна зробити висновок,про те, що:
Підприємець - суб'єкт, що поєднує у собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси і підприємництво - це тип господарської поведінки підприємців з організації, розробки, виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту.
Підприємництво - ініціативна, новаторська діяльність господарюючого суб'єкта, спрямована на пошук і знаходження найбільш оптимальних економічних рішень з метою одержання максимальної вигоди. Підприємництво передбачає конкретну діяльність підприємця і часто ототожнюється з поняттям "власник".

2. Сутність підприємництва як особливої форми діяльності.
Сучасні економісти вважають, що підприємництво є особливою формою господарської діяльності. Серед його основних ознак виділяють такі:
  • Самостійність у виборі напрямів і методів діяльності та прийнятті рішень;
  •  Прагнення отримати прибутки;
  •  Вміння йти на обґрунтований ризик;
  •  Новаторство і кмітливість у пошуках видів діяльності та гнучкість в її організації.

Багато вчених розглядають підприємництво як дар, талант, натхнення чи навіть «прозріння». Спеціалісти дослідили, що природну (вроджену) здатність до підприємництва мають не дуже багато людей (близько 3-5% населення) у будь-якій країні. Однак часто більшість із нас і не здогадується, які задатки задатки закладено у нас природою і до яких висот їх можна розвинути у процесі навчання та практичної діяльності. Тому в цій справі, які і в будь-якій іншій важливими є освіта та саморозвиток.
Підприємницька діяльність здійснюється підприємцем від свого імені та під особисту майнову відповідальність. Нею може займатися окрема людина (приватний підприємець) або група людей, які утворюють підприємство, що виступає від власного імені і під свою майнову відповідальність. В Україні підприємницька діяльність гарантована Конституцією, де сказано : «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

3. Суб'єкти підприємницької діяльності.
Юридичні особи - організації, які мають у власності, у господарському баченні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідають за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Юридичними особами є комерційні організації і некомерційні організації (споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації та ін)
Громадянин має право займатися підприємницькою без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуальний підприємець. (ст.23 ГК У).
Окремо виділений в п .2. ст. 23 ГК У такий суб'єкт підприємницького права, як голова селянського (фермерського господарства), що здійснює діяльність без створення юридичної особи.

ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Назвіть кілька рис підприємця, які є спільними за визначенням більшості дослідників.
Визначте головні риси підприємців, яких ви знаєте.
Чи тотожні на вашу думку, поняття «власник» та «підприємець»?Що в них спільного, чим вони різняться?

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів
1. Виберіть правильне визначення поняття «підприємницька діяльність»:
а) самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність людей, спрямована на отримання прибутку;
б) будь-яка економічна діяльність;
в) наймана праця робітника.
2. Дайте визначення поняття «підприємець».

VI Додаткові завдання
Цікаві факти із історії підприємництва в Україні.
Однією з найвідоміших династій підприємців в Україні була династій Терещенків. На початку 20 ст. родині на лежало 11 цукроих заводів, 150 000 десятин землі.
Започаткував родинний бізнес Артемій Якович Терещенко. Разом з дружиною вони вели дрібну торгівлю з воза, а згодом на базарному рундуку. Зібравши трохи грошей, підприємець починає торгувати лісом, хлібом, вкладає капітал у цукрову промисловість.
За його заповзятість сусіди прозвали «Карбованцем». У 1870 р. Артемій Терещенко отримав дворянський титул «в ознаменування особливих заслуг в запровадженні у Південно-Західному краї руського землеволодіння і для заохочення благодійної діяльності..» У тому ж 1870 р. його нагороджено срібною медаллю Всеросійської виставки «За високі якості борошна з озимої пшениці»
Сини Артемія Терещенка також займалися бізнесом. Старший – Микола торгував зерном, продавав хліб у Крим, звідки привозив сіль і хліб. У 1870 р. брати заснували «Товариство бурякоцукрових і рафінадних заводів братів Терещенків»! з початковим капіталом у 3 млн.рублів. У 1870 р. Товариство нагороджується срібною медаллю Всеросійської виставки «За дуже хороший цукровий пісок і хороший м*який рафінад при значному виробництві».
Нащадки роду Терещенків прославилися не лише в бізнесі. Вона займалися розвитком освіти, благодійністю, меценатством, організацією художніх і комерційних шкіл, музичних товариств. Онук Артемія – Феір став одним з піонерів вітчизняного повітроплавання.

Домашнє завдання:
Відповідний параграф підручника
Використана література:
• Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
• Економічна теорія - Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; Київ.: “КОНДОР”, 2003.
• Підручник для 10го класу ЗНЗ, В.Г.мельничук, Київ.: “Прок-Бізнес”, 2004.
• Додаткова література

 

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Давайте познайомимось! Підприємництво. > Давайте познайомимось! Підприємництво. конспект уроку і опорний каркас