KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Давайте познайомимось! Я – економіка.

Конспект до уроку з предмету Економіка, 5 клас.
Тема: Давайте познайомимось! Я – економіка.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»


Тема уроку: “Давайте познайомимось! Я - економіка”.

Мета:


  •  сформувати в учнів поняття про економіку;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;


Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
Економіст - це фахівець, котрий завтра буде знати, чому те, що він пророчив учора, трапилося або не трапилося сьогодні.
Економіка залежить від економістів в такій самій степені, як погода залежить від метеорологів.
ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:


  •  Кажуть, що першим економістом був Колумб. Коли він вирушив відкривати Америку, він не знав, куди прямує. Коли він її досяг, він не знав, де був.І все це він зробив на державні кошти…
  •  Економісти відповідають на питання не тому, що знають на них відповіді, вони відповідають тому, що їх питають.


ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Епіграфом до нової теми уроку є слова Лоренса Пітера:
«Економіка це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів»

Цитати:
1.“Багатство, як солона вода: чим більше її п¢єш, тим сильніша спрага”. (А.Шопенгауер)
2. “В країні, якою добре керують, соромляться бідних. В країні, якою погано керують, соромляться багатих”. (Конфуцій)
3. “Якщо хочете мати успіх, ви повинні мати такий вигляд, як ніби ви його маєте”. (Т.Мур)
4. “В цьому світі неминучі лише смерть та податки”. (Бенджамін Франклін)

Економіка - це сукупність усіх процесів, що використовуються людиною для забезпечення життя та задоволення своїх потреб. Людина створює необхідні собі блага, умови та засоби до існування застосовуючи власну працю.

План.

1. Визначення терміну «економіка»

1. У марксистській філософії економіка розуміється як галузь діяльності людини, пов'язана з виробництвом матеріальних благ і відтворенням матеріальних благ, задоволенням основних матеріальних потреб людини: в харчуванні, в житло та ін.

2. Першим наукове визначення цього терміна дав давньогрецький мислитель Ксенофонт, який жив приблизно у 430—355 рр. до н.е. і написав книгу "Економікос". Ця назва складається з двох грецьких слів — "ойкос" (дім, господарство) та "номос" (знаю, закон, правило) — і дослівно означає "мистецтво ведення домашнього господарства" або "управління домашнім господарством".

3. Інший давньогрецький філософ Аристотель (384—322 рр. до н.е.) в науці про багатство (економіці) вирізняв "економію" (або сукупність споживних вартостей) і "хремастику" (мистецтво робити гроші, збагачуватись). У філософії економіка розглядається як система суспільних відносин, розглянутих з позиції поняття вартості.


2. Економіка: наука та господарство.

Економіка:
1. Наука, котра вивчає національні хазяйства вцілому та елементи виробництва.
2. Сфера виробничої діяльності людини, що забезпечує її життя.

3. Коли річ йде про економіку, потрібно вияснити такі питання:

1. Що таке виробництво?
2. Що називають матеріальним та нематеріальним виробництвом?

Виробництво – це процес впливу людини на речовину природи з метою створення матеріальних благ та послуг, котрі необхідні для розвитку суспільства.

Виробництво поділяється на матеріальне і нематеріальне.

Матеріальне виробництво – це:
1. всі види промислового виробництва
2. сільськогосподарське виробництво
3. транспортні перевозки
4. будівництво
5. добування всіх видів сировини ( угля, нафти, руди, золота, алмазів)

Нематеріальне виробництво – це:
1. створення нематеріальних благ та послуг
2. навчання
3. охорона здоров’я
4. культура та спорт

Сукупний суспільний продукт – це всі блага, які виробили люди в результаті виробничої діяльності.

ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Скажіть чи вірне твердження:
1. Головна ціль комерційного підприємства – отримання прибутку.
2. Однією із задач держави є забезпечення наукових досліджень.
3. Заробітна плата є основним доходом сім’ї.
4. Акція є нерухомим майном.

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


  •  Клас ділиться навпіл на підприємців і споживачів, перші купують у останніх ресурси і продають їм уявний товар.


VI Додаткові завдання
Цікаві факти:
1. Більшість людей у більшості африканських країн живе в бідності.
2. Куба на душу імпортує зі Сполучених Штатів, більше ніж Росія.

“ Є речі важливіші за гроші, але без грошей цих речей не купиш”. (Проспер Меріме)Предмети > Економіка > Економіка 5 клас > Давайте познайомимось! Я – економіка. > Давайте познайомимось! Я – економіка. конспект уроку і опорний каркас