KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.

Конспект до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Тема уроку: “ Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги ”.
Мета:
  •  сформувати в учнів поняття про сутність ринкової рівноваги;
  •  виявити вплив зміни попиту і пропозиції на ринкові ціни;
  •  з’ясувати, як держава може впливати на ринкову ціну;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив).
ІІ Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
План.
1. Поняття ринкової рівноваги.

Ти навчився будувати криві попиту і пропозиції. Ці криві, взяті порізно, показують, що відбувається з обсягом покупок і продажів, якщо ціна змінюється. Але вони не відповідають на питання, якою має бути ціна, щоб угода відбулась. Для отримання відповіді на це питання накладемо один на одного два графіки, що позначають попит і пропозицію, і одержимо графік, який показує взаємозалежність попиту і пропозиції товару, що нас цікавить.
У певній точці дві криві перетнуться. У цій точці величина попиту кількісно дорівнює величині пропозиції і ціна виступає як ціна, що їх урівноважує. Дана ціна має назву ціна рівноваги.

Ціна рівноваги – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покупців, за цією ціною їхні інтереси співпадають. У точці рівноваги відсутні як дефіцит, так і надлишок товарів, отже, зникають чинники, які спричиняють зміну ціни.
Рівновага окремого ринку певного товару, називається частковою рівновагою. Її умовою є: QD=QS.

Ринок не завжди перебуває в стані рівноваги, але завжди існує тенденція до вирівнювання обсягів попиту і пропонування. Якщо ціна відхиляється вгору від рівноважної, з’являється надлишок товарів у продавців, загострення конкуренції змушує їх знижувати рівень ціни до рівноважного, а якщо ціна опустилась нижче за рівноважну, то виникає дефіцит товарів і, користуючись конкуренцією серед покупців, продавці піднімають ціну (рис. 2.7). Отже, зміна ціни повертає ринок до попередньої рівноваги. Точка рівноваги є стійкою, а коливання ціни відіграє роль механізму саморегулювання ринкової системи.

2. Вплив попиту і пропозиції на ринкові ціни:
Але рівновага може змінитися під впливом будь-якої з нецінових детермінант. Точка рівноваги переміщується в нове положення і не повертається назад, ринкова система набуває нової рівноваги з іншими параметрами рівноважних цін і обсягу (рис.2.8). Якщо на ринку за інших рівних умов зростає (скорочується) лише попит, то рівноважна ціна і рівноважний обсяг продукції зростуть (скоротяться); якщо зростає (скорочується) лише пропонування, то рівноважна ціна зменшиться (збільшиться), а рівноважний обсяг зросте (скоротиться), Якщо одночасно зростають (скорочуються) і попит, і пропонування, рівноважний обсяг продукції зросте (скоротиться), але вплив на рівноважну ціну є невизначеним, він залежить від ступеня взаємних змін попиту та пропонування. Рівноважна ціна зменшиться, якщо попит зросте в меншій мірі, ніж пропонування, і зросте, якщо попит зростає в більшій мірі, ніж пропонування.

3. Вплив держави на ринкову ціну
Зміни параметрів ринкової рівноваги також можуть відбуватись в результаті втручання держави, коли вона встановлює податок на виробників або надає їм субсидію. Виробники розглядають податки як збільшення витрат виробництва, що за інших рівних умов означає скорочення пропонування, крива пропонування зміщується ліворуч. Зміщення кривої пропонування залежить не тільки від величини податку, але й від способу його стягнення.
Податок може стягуватись як певна сума з одиниці товару або як відсоток до ціни товару. У випадку встановлення податку з одиниці товару на виробників крива пропонування зміщується паралельно до початкової на величину податку по вертикалі, точка рівноваги зміщується з до 
У точці нової рівноваги ціна пропонування PS, яка визначає виторг продавців, відрізняється від рівноважної – ціни попиту , за якою купують товар покупці, на величину податку: PD=PS+Т.
За рівнянням рівноваги: а–b•(PS+Т) = – c+d•PS можна знайти ціну пропонування PS, а потім – нові ціну рівноваги та рівноважний обсяг.
Площа прямокутника визначає суму податкових надходжень. Параметри нової рівноваги після введення податку також можуть бути визначені шляхом корекції рівняння пропонування:
З встановленням відсоткового податку крива пропонування також зміщується ліворуч, але не паралельно до попередньої. У цьому випадку змінюється і точка перетину кривої пропонування з відповідною віссю, і кут її нахилу, оскільки має місце непропорційне зростання рівнів цін для різних обсягів пропонування. 
Як і у випадку податку як суми з одиниці товару, ціна пропонування відрізняється від ціни попиту , але співвідношення між ними інше: PD=(1+t)•PS, де t – ставка податку. З врахуванням ставки податку рівняння кривої пропонування матиме вигляд:

ІІІ Завдання для закріплення нової теми

ІV Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Підготувати тему за підручником с. 128-133. Зробити завдання на с. 136.

Література:
1. Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи
2. Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.
3. Основи економічних знань 10-11класи– Гальчинський А.С.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги. > Ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.конспект уроку і опорний каркас