KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Форми торгівлі

Конспект до уроку з предмету Економіка 5 клас
Тема:Форми торгівлі.

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею «Гранд»Тема уроку: “ Форми торгівлі ”.
Мета:
  •  сформувати в учнів поняття про сутність поняття «торгівля»;
  •  зрозуміти різницю між оптовою та роздрібню. торгівлею;
  •  з’ясувати, які основні форми виділяють у контексті оптової та роздрібної торгівлі;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив).
ІІ Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу

План.
1. Сутність поняття «торгівля».
Торгівля — процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні — вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Торговий капітал виконує свою основну функцію, тобто реалізацію товарного капіталу, шляхом здійснення внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Принципової різниці між внутрішньою і зовнішньою торгівлею немає. Економічна суть їх обох одна і та ж - посередництво в реалізації товарного капіталу. За своїм обсягом внутрішня торгівля посідає провідне місце. На її долю припадає до 80% усієї валової продукції економічно розвинутих країн. За формами організації товарооборот на внутрішньому ринку поділяється на оптову і роздрібну торгівлю.
2. Види оптової торгівлі:
Оптова торгівля - це посередницька торгівля між промисловими і торговими капіталістами, а також між самими торговими капіталістам. Об'єктами купівлі-продажу тут є великі партії товарів. Оптова торгівля здійснюється, як правило, на першій стадії руху торгового капіталу, тобто на стадії Г - Т.
Форми оптової торгівлі такі:
ярмарки (своєрідні періодичні з'їзди промисловців і торговців);
товарні біржі - це постійно діючі оптові ринки. Тут можуть продаватися товари двояким способом: з реальним рухом товару і розрахунком за готівку і без реального руху товарів - так звана біржова спекулятивна гра;
аукціони - це ярмарково-біржева форма торгівлі. Через аукціони реалізується значна маса продукції, особливо сільськогосподарської.
Оптова торгівля у її справжньому призначенні пов’язана з товарним забезпеченням системи роздрібної торгівлі.
Господарюючі суб’єкти оптової торгівлі свою діяльність здійснюють через:
оптові бази – основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;
товарні склади, склади-холодильники – відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки товарних запасів;
склади-магазини, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напівзакритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будівельні матеріали тощо).
3. Види роздрібної торгівлі
Ро́здрібна торгі́вля — тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа. Метою придбання товару у роздріб є задоволення особистих потреб покупця, членів його родини (якщо це фізична особа), або ж працівників фірми (якщо це юридична особа) за рахунок споживання купленого товару. Мета купівлі товару є вагомою для маркетології. Купівельні мотиви є визначним чинником для сегментації ринку та визначення цільової групи споживачів.
Функції роздрібної торгівлі:
1. Забезпечення певного асортименту товарів і послуг
2. Дроблення партій товарів, що надходять у роздрібну торгівельну мережу
3. Зберігання запасів
4. Забезпечення сервісу
5. Збільшення цінності товарів і послуг
Господарюючі суб’єкти для заняття роздрібною торгівлею можуть мати:
1. Магазини – стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців.
Види магазинів:
за товарною спеціалізацією – продовольчі, непродовольчі, змішані;
за формами торгівлі – звичайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі за попередніми замовленнями, дрібнооптові (для відпуску товарів дитячим, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим рахунком);
за товарним асортиментом – спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги, універсами, будинки торгівлі, торговельні центри (комплекси).
Універмаг – магазин загальноміського призначення торговою площею більше 1500 квадратних метрів з асортиментом більше 5000 найменувань непродовольчих товарів.
Універсам, супермаркет – магазин самообслуговування з торговим залом більше ніж 400 квадратних метрів та асортиментом більше 5000 найменувань продовольчих та непродовольчих товарів.
Торговий центр – група торгових об’єктів, зосереджених в одному місці, керування якими здійснюється як одне ціле, які по розміру та місцезнаходженню відповідають потребам обслуговування покупців певної житлової зони.
Різновидом роздрібної торгівлі є дрібно роздрібна торгівля – одна з форм поза магазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється через:
пункти некапітальної забудови – кіоски, ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торгові автомати;
палатка торгова – збірно-розбірна конструкція, яка займає відокремлене місце і не має торгового залу для покупців;
кіоск – об’єкт дрібно роздрібної торгівля стаціонарного типу, який займає відокремлене місце без доступу в нього покупців;
засоби пересувної торгівлі – автомагазини, авто розвозки, автоцистерни, низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, лотки, столик та ін.
ІІІ Завдання для закріплення нової теми
ІV Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
  •  Підготувати тему за підручником с. 291-295. Відповісти на тестові запитання на с. 297


Література:
1. Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи
2. Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.
3. Основи економічних знань 10-11класи– Гальчинський А.С.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів


 

Предмети > Економіка > Економіка 5 клас > Форми торгівлі. > Форми торгівлі. конспект уроку і опорний каркас