KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва

Конспект уроку до предмету Економіка, 2 клас
Тема: Ознайомлення з історією розвитку господарства м.Києва

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 


Ознайомлення з історією розвитку господарства м.Києва
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності природних ресурсів;
  •  навчити учнів аналізувати статистичний матеріал; 
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.


Тип уроку: комбінований.
Хід уроку:
І. Привітання (3 хв.)
ІІ. Нова тема (20 хв.)- опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу:
Питання з повторення:
План уроку

1.Торгівля історія розвитку
Важливе значення у господарському житті Київської держави мала внутрішня торгівля.
Вона забезпечувала обмін між сільськогосподарським виробництвом, ремеслом і промислом.
Формувалася система внутрішніх ринкових зв'язків спочатку в межах невеликих районів (кількох поселень) або сільськогосподарської округи міст, волостей, потім великих адміністративно-господарських земель. Внутрішня торгівля велася переважно на торгах, коли в певні місце і час сходилися усі, кому потрібно було продати свій товар або купити вироби інших. Торги існували практично в усіх містах. У Києві їх було вісім, зокрема Бабин торжок на Горі та Торговище на Подолі. На ринкових майданах були постійні торгові приміщення. У великих містах торгівля велася щоденно, у менших — у певні дні тижня. Зовнішня торгівля порівняно з внутрішньою була жвавішою. Через те що господарство мало натуральний характер, зовнішній ринок охоплював незначну частину господарської продукції.
Торгували українські племена переважно з пізньоантичними, а згодом з візантійськими центрами Північного Причорномор'я, Подунав'я. Серед племінної знаті користувалися попитом такі товари, як вино, столовий посуд з глини, скла та металу, бронзові фібули. В обмін за них вивозили хутро, мед, шкури, віск. Досить інтенсивними були торгові зв'язки купців з країнами Сходу — Хазарським Каганатом, Великим Булгаром, Середньою Азією та арабським Близьким Сходом. Про це свідчать знайдені археологами золоті гроші, навіть скарби, в яких кілька тисяч монет. Торгівля велась Волгою, річками її басейну та сушею. З арабських товарів українські купці охоче купували намисто, золото, срібло, зброю, прянощі, шовк. У цьому обміні головну роль відігравали міста Середньої Азії Хіва, Самарканд, Шаші (Ташкент).
Торгівля зі Сходом була дуже прибутковою Розвиток торгівлі дав змогу сформуватися стану купців. Найчисленнішою групою були дрібні торговці, які розносили вироби київських, галицьких, чернігівських та інших ремісників. Великі купці —"гості" — вели закордонну торгівлю. Вони реалізовували значні партії товарів, об'єднувалися в торгові корпорації — гільдії, мали вплив на політику держави. Купці й "гості" були під охороною князя.
 З розвитком торгівлі в Київській державі формувалася грошова система
2.Фінанси історія розвитку
Перші монети на території України відносяться до II—III ст. Це були римські монети, але вони не набули поширення в Україні. У VI—VII ст. з'явилися сасанідські монети. Давньоруська держава мала свою грошову систему в формі "кунних" грошей. За гроші слугували хутра куниці або білки. "Кунна" грошова система була досить складною і об'єднувалася лічильною одиницею — гривнею Однак для значних торгових операцій була потрібна певніша і твердіша валюта, ніж "кунна". Так з'являються срібні зливки — гривні. Вони мали різну форму і масу.
Наприкінці XIII ст. з'явився срібний злиток — карбованець, що дорівнював половині срібної гривні.
Застосовувались у ті часи й карбовані монети, їх почали виготовляти в часи князювання Володимира Великого. Це були золотники і срібляники. У XII—XIII ст. головною грошовою одиницею була срібна гривня. Ця форма грошей свідчить про високий рівень концентрації багатства в руках панівної верхівки і виникнення особливих форм виробничих відносин і обміну.
 Карбування власних монет тривало і за синів Володимира Великого — Ярослава і Мстислава. При них вийшли перші вітчизняні золоті та срібні гроші. На одному боці монети був викарбуваний герб України — тризуб.

Самостійна робота
Тест
и
1.Чи важливе значення відігравала торгівля господарському житті Київської держави?
a) Ні
b) Незнаю
c) Можливо
d) Так

2. Які види були торгівлі?
a) Зовнішня
b) Внутрішня
c) Центральна
d) Правова
3.З якими країнами були досить інтенсивні торгові зв'язки купців?
a) Схід
b) Великим Булгаром
c) Китаєм
d) Турцією

4 .В якому столітті виникли перші монети ?
a) 5-7 століття
b) 12-13 століття
c) 2-3 століття
d) Жодна відповідь не вірна

5 В якому столітті зявився срібний злиок?
a) 17
b) 20
c) 11
d) 13

Відповіді на тести:


1 d
2 a b
3 a b
4 c
5 d

Предмети > Економіка > Економіка, 2 клас > Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва. > Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва. конспект уроку і опорний каркас