KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Основні цінності бізнесу

Конспект до уроку з предмету Етика 8 клас
Тема:Основні цінності бізнесу

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 


Особисті цінності та ділова етика.
 Основні цінності бізнесу.
П л а н у р о к у:

1. Особисті цінності
2. Цілеспрямована діяльність
3. Ринкові можливості в організаціях
4. Середовище організації
1.Особисті цінності.
особисті Цінності — Відданість Справі, Відкритість, Традиції, Сімейна Атмосфера, Патріотизм, Довіра, Порядність, Стабільність, Результативність.
2.Цілеспрямована діяльність
Будь-яка діяльність повинна бути цілеспрямованої. Найпоширенішою помилкою є те, що - єдина мета фірми це одержання прибутку. Дана мета є найбільш типовою для довгострокового планування діяльності фірми. Однак, у короткостроковому періоді можливі наступнi цiлi фірми:
1. Одержання прибутку
2. Досягнення конкретного обсягу збуту
3. Ріст продажу
4. Завоювання розташування клієнта й іміджу
5. Закріплення на ринку
3.Ринкові можливості в організаціях
Будь-яка організація повинна вміти виявляти ринкові можливості. Не можна завжди покладатися на нинішні ринки й товари. Фірма повинна керуватися принципом "Mobіl іn mobіle!" (рухливий у рухливому середовищі)
4. Середовище організації
Середовище організації - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами організації й впливають на можливості керівництва організації встановлювати й підтримувати із цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.
Література
1. Батра Р., Майерс Дж.,Аакер Д. Рекламный менеджмент. — М.; СПб.; К.: Изд. дом Вильямс", 1999.
2. Виноградський М. Д., Виноградськ А. М., Шкапова О. М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор – 2003

Bet8.jpeg  

Предмети > Етика > Етика 8 клас > Основні цінності бізнесу > Основні цінності бізнесу. Конспект уроку і опорний каркас