KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Поділ праці – спосіб організації праці Продуктивність праці (практичне заняття).

 Конспект до предмету Економіка 3 клас
Тема: Поділ праці – спосіб організації праці. Продуктивність праці. (практичне заняття).

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Т е м а у р о к у: «Поділ праці-спосіб організації праці. Продуктивність праці (урок 3класу №29)»
Мета:

  •  сформувати в учнів розуміння поняття поділ праці-спосіб організації праці та продуктивність праці ;
  •  навчити розв’язувати учнів задачі згідно теми та аналізувати статистичний матеріал; 
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
П л а н у р о к у:
1. Поділ праці – спосіб організації праці

Поділ праці - це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі.
Розвиток товарного виробництва можна вивчати за етапами суспільного поділу праці.
Перший суспільний поділ праці, відбувся між скотарськими і землеробськими племенами. Це вже були зачатки виникнення товарного виробництва. Однак з обмін відбувався не всередині племен, а на їх стиках зіткнення.
Другий суспільний поділ праці виник на основі відокремлення ремесла, тобто появи прообразу промисловості. Цей етап вважають особливо помітним кроком у зародженні товарного виробництва.
Третій суспільний поділ праці ознаменувався відокремленням торгівлі (купецького капіталу). Торгівля стала самостійною галуззю господарства. Це був новий крок до розвитку товарно-грошових відносин.
Подальший поділ праці пов'язаний з виникненням і розвитком машинної індустрії, формуванням нових галузей виробництва. Особливо помітне значення для розвитку товарного виробництва мало виникнення галузей виробництва засобів виробництва для виробництва засобів виробництва (в основному галузей важкої промисловості). В промисловості поділ праці охопив підприємства, багато з яких почали спеціалізуватися на виробництві окремих видів продукції.
Поступово розвивається міжнародний поділ праці. Це сприяє посиленню зовнішньоекономічних товарних зв'язків, розвитку міжнародної торгівлі.
2. Продуктивність праці
Під продуктивністю праці як економічною категорією заведено розуміти ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Зростання продуктивності праці — важливий фактор підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення будівництва, зниження собівартості продукції (робіт), виконання плану прибутку (доходу).
Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляє один працівник за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання роботи чи послуги).
Використовують три методи визначення продуктивності праці: натуральний, вартісний і нормативної трудомісткості.
Натуральний метод полягає у визначенні виробітку в натуральних (фізичних) показниках за одиницю часу. Для визначення виробітку одного робітника за певний період (рік, місяць, день) необхідно обсяг виконаних робіт у натуральних одиницях поділити відповідно на середньорічну чисельність робітників, кількість робочих днів, фактично відпрацьованих або,передбачених планом. Натуральні показники виробітку найбільш точно відображають динаміку продуктивності праці, але можуть бути застосовані лише на підприємствах, що випускають однорідну продукцію.
Продуктивність праці в натуральних показниках дає змогу порівняти рівень продуктивності на окремих видах робіт за будь-який час, а також продуктивність робітників чи бригад при виконанні ними однакових видів робіт. При виконанні окремими робітниками або бригадами різних видів робіт за один і той же період показники виробітку в натуральних одиницях не порівнюють.
Трудові показники потребують добре налагодженої роботи з технічного нормування та обліку праці. Переважно їх використовують на робочих місцях, дільницях, цехах, що випускають різнорідну продукцію, та за наявності значних обсягів незавершеного виробництва, яке неможливо виміряти в натуральних та грошових одиницях.


Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Поділ праці – спосіб організації праці Продуктивність праці (практичне заняття). > Поділ праці – спосіб організації праці Продуктивність праці (практичне заняття).конспект уроку і опорний каркас