KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники

Конспект до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема: Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Тема уроку: “ Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.”
Мета:


 •  сформувати в учнів поняття про ринкові інститути, їх різновиди та їх значення в ринковій економіці;
 •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.


Тип уроку: комбінований
Хід уроку.
I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
Економіка — це наука про щирий розподіл помилкових благ.
  Борис Крігер
Економіка — мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів.
  Лоренс Пітер
ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти на тему фінансової кризи:
Якщо не повернеш кредит
- Ваш банк дає кредити під чесне слово?
- Без проблем...
- А якщо я не поверну?
- Вам буде соромно перед Всевишнім, коли предстанете.
- Коли це ще буде...
- Ось, якщо п'ятого не повернете, шостого предстанете.
Ранок. Київ. Подвір‘я на Печерську. Два двірника. Один дивиться на другого і потім раптом каже:
- У вас таке обличчя знайоме…
- А ви в якому банку працювали?
ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


 •  Що таке, ринкова система, загалом? (Свобода економічної ініціативи, як гарантія правової держави) 
 •  На яких принципах базується ринкова економіка? (приватна власність,конкуренція,автоматизм регулювання) 
 •  Назвіть властивості змішаної економіки.
 •  Як встановлюється ціна на продукт?(приклад)

Тому епіграфом до нової теми уроку є слова Ільфа та Петрова "Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь"
У чому головний зміст цього вислову?
Отже, свобода економічної ініціативи, як гарантія правової держави – це ринкова система.
План.
1. Поняття фінансового посередника та ринку фінансових послуг.

Що ж таке ринкові установи?
Що вам відомо про них? (мозкова атака)
Які види і функції в економіці ви можете пригадати? (Ринкова устfнова, або інакше кажучи фінансовий посередник — це господарюючий суб'єкт, який перерозподіляє фінансові ресурси шляхом проведення операцій з грошима або цінними паперами.)
Де ж діють фінансові посередники і законами якого ринку керуються?
А діють вони на ринку фінансових послуг
- особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
За економічною сутністю ринок фінансових послуг
– це економічні відносини, що виникають між фінансовими посередниками та іншими економічними агентами з приводу розподілу фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимчасово вільних коштів і цінних паперів.
2. Як працюють фінансові посередники?
Загальна схема фінансового посередництва виглядає наступним чином.
3. Призначення фінансових посередників, їх місце у ринковій економіці.
Фінансові посередники відіграють важливу роль у розвитку ринкової економіки, їх економічне призначення полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошового ринку максимально сприятливих умов для їх успішного функціонування.
Звичайно, теоретично можна уявити ситуацію, коли економічні суб'єкти - кредитори і позичальники - будують свої взаємовідносини прямо, не звертаючись до посередників. Проте організація таких відносин була б для них і суспільства набагато дорожчою, уповільненою, високоризикованою і незручною.
Конкретні переваги фінансового посередництва виявляються у такому:
1) можливості для кожного окремого кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника - оперативно мобілізувати додаткові кошти, необхідні для вирішення виробничих чи споживчих завдань, і так само оперативно повернути їх на висхідні позиції. Для цього кредитору достатньо звернутися до будь-якого посередника і розмістити у нього свої кошти, поклавши їх ніби в загальний котел, а позичальнику достатньо звернутися туди ж і одержати їх у позичку, ніби взявши їх з цього котла. Шукати їм один одного зовсім не потрібно і навіть знати про існування один одного не обов'язково. Потрібний лише широкий розвиток мережі фінансових посередників;
2) скороченні витрат базових суб'єктів грошового ринку на формування вільних коштів, розміщенні їх у дохідні активи та запозиченні додаткових коштів. Це зумовлюється такими чинниками: кредитору і позичальнику не потрібно багато часу та зусиль витрачати на пошуки один одного (на рекламу, створення інформаційних систем тощо); не потрібно здійснювати складні оціночно-аналітичні заходи щодо потенціального клієнта, щоб
визначити його надійність, платоспроможність. Цей клопіт і витрати бере на себе фінансовий посередник.
3) послабленні фінансових ризиків для базових суб'єктів грошового ринку, оскільки значна частина їх перекладається на посередників;
4) збільшенні дохідності позичкових капіталів, особливо зосереджених у дрібних власників, завдяки зменшенню фінансових ризиків, скороченню витрат на здійснення фінансових операцій та відкриттю доступу до великого, високодохідного бізнесу;
4. Види фінансових посередників.І все ж таки, які існують види фінансових посередників, на які категорії поділяється величезне число фінансових посередників?
Щодо цього питання нема єдиної точки зору ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі. У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ фінансових посередників на три групи:
- банки;
- небанківські фінансово-кредитні установи, які інколи називають ще спеціалізованими фінансово-кредитними установами, чи парабанками;
- біржі.
ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


 •  Яку роль у вашому житті і житті вашої сім’ї відіграють фінансові посередники? 
 •  Які небанківські структури Києва ви можете назвати, чим вони займаються?

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Поясніть схему функціонування фінансових посередників на фінансовому ринку.
 •  Які переваги фінансового посередництва перед прямими відносинами позичальник-кредитор ви можете назвати?
 •  У якій формі кожен з вас може бути учасником фінансового ринку?

VI Додаткові завдання
Цікаві факти:

• Найбільшу колекційну ціну з числа грошових знаків, що мають право звернення, має банкнота США 1934 р. випуску номіналом в 10 000 доларів. Каталоги оцінюють такий знак, що знаходиться в банківському збереженні, в 30 тисяч доларів.
• Три найбагатші людини в світі володіють статками рівними багатствам 40 найбідніших країн.
• Серед жителів сходу і півдня Китаю, що в середньому володіють статками по 2,2 млрд. юанів (275 млн. дол.) було проведено дослідження з метою з'ясувати їх відношення до грошей. Як виявилось, більшість мільйонерів ненавидять і люблять гроші одночасно. Деякі з них повідомили, що одній з головних речей, принесених їм багатством, було роздратування.
VII Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:


 •  Підручник стор. 130-142;

VIII Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.

“Знання - знаряддя, а не мета. ”. (Л.Н. Толстой)
Література:


 •  Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. 
 •  Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. 
 •  Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; 
 •  Гроші та кредит. За ред. М.І.Савлука.
 •  Підручник з економіки 10 клас.

 

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники > Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники конспект уроку і опорний каркас