KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі

 Конспект до уроку з предмету Економіка 11 клас
Тема: Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі

Надіслано Туряницею О.В., вчителем Економіки.Тема: Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності світової торгівлі, торговельного балансу країни, державного регулювання міжнародної торгівлі;
  •  навчити учнів аналізувати статистичний матеріал згідно теми; 
  •  розвивати логічне та просторове мислення, формувати економічний світогляд;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку:
І. Привітання (3 хв)
– настрій на позитив.
Притча «Чи потрібно торгуватися?»
Якось молодий чоловік потрапив на східний базар. Походивши по рядах, побачив, як дід продає великий, спілий, просто відмінний виноград.
- Почім виноград? - запитав парубок.
Старий назвав суму. Дешево, - подумав він - і відразу поліз за грішми. Дід відразу перемінився в обличчі та махнув рукою:
- Не діставай грошей, не продається.
- Чому?! - здивувався молодий чоловік.
Але продавець мовчав... Підійшла покупниця - дід назвав суму, вона починає торгуватися. Через хвилини дві вони сторговуються, старий зважує виноград, додає туди ще й віддає.
- Дідусь, - говорить парубок, - ну скажіть мені, що не так? Чому мені не продаєте, а жінці - навіть із верхом? Адже я навіть не торгувався!
Аксакал єхидно зщулився, погладив бороду.
- Тому й не продав! Молодий ти ще. Ну зрозумій: я цей виноград виростив, труд в нього вклав, піт свій, поливав, збирав, тепер продаю. Шкода мені його віддавати! А інша людина - вона гроші заробила. Із трудом заробила, напевно, нелегко вони їй дісталися! Вона теж не хоче їх віддавати. Поторгуємося ми, зійдемося в ціні, щоб нікому не кривдно було - і тоді мені від її грошей щастя буде, вона їх охоче віддасть. І я їй зверху навіть виноград додам, аби-но тільки їй добре було!
Дід ще раз єхидно подивився на покупця.
- А ті, хто не торгується, грошей не цінує. Або дісталися легко, або украв - нехороші це гроші, не повинні вони легко даватися. І мені від них щастя не буде! Не буду я краще зв'язуватися з такими грішми...
Істина дійсно переконлива, завжди цінуйте те, що маєте.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе.
- Чому ціна нафти у світі падає, а бензину в Україні - росте?
- Напевно, дорожчає те, чим у нас бензин розбавляють.
ІІІ. Нова тема (20 хв)
– опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Епіграфом до нової теми уроку є відомий вислів Д. Гарфільда: «Торгівля об’єднує людство в загальне братерство взаємної залежності й інтересів». Сьогодні будемо говорити про світову торгівлю є на сьогоднішній день є невід’ємною частиною світової економіки.
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ:
І. Виклад основного теоретичного матеріалу:
Основні терміни до теми:
Світове господарство — сукупність національних економік, які беруть участь у міжнародному роз.-поділі праці та взаємодіють через систему міжнародних економічних відносин.
Міжнародний розподіл праці — спеціалізація країн на виробництві певних товарів та послуг у залежності від внутрішніх умов і можливостей.
Міжнародні економічні відносини — система господарських зв'язків між країнами.
Глобалізація — процес зростання взаємозалежності країн унаслідок збільшення масштабів та обсягів міжнародних економічних відносин на основі інформаційних та комунікаційних технологій.
Світовий товарний ринок – система обміну товарами та послугами між країнами.
Міжнародна спеціалізація – спрямованість економіки країни на випуск певного виду продукції.
Міжнародна кооперація – процес формування сталих виробничих зв’язків між підприємствами різних країн, у результаті якого здійснюється сумісна діяльність із випуску елементів готової продукції.
Транснаціональні корпорації (ТНК) – великі компанії, що мають (за класифікацією ООН) щорічний обіг не менше 1000 млн. дол.. США, філіали не менше ніж у шести країнах світу, частину активів за кордоном – не менше 25%.
Основні форми міжнародних економічних відносин:


  •  Зовнішня торгівля;
  •  Вивіз капіталу і виробниче співробітництво;
  •  Науково-технічне співробітництво;
  •  Валютно-фінансові відносини;
  •  Міграція робочої сили

22ge1.jpeg
Завдяки вільній торгівлі, що базується на принципах порівняльних переваг, у світовій економіці забезпечується більш ефективне використання ресурсів та високий рівень добробуту країн. Кожна країна має виробляти таку продукцію, виробництво якої коштуватиме їй дешевше порівняно з іншими країнами та обмінювати її на продукцію, виробництво якої є неефективним. Однак це відбувається не завжди, бо існує безліч бар’єрів на шляху до вільної торгівлі.
22ge2.jpeg
22ge3.jpegПриклади міжнародної спеціалізації країн 


22ge4.jpeg
Принципи переваг міжнародній торгівлі
1. Теорія абсолютних переваг (Адам Сміт).
Абсолютна перевага країни при виробництві певного продукту означає, що ця країна має можливість виробляти більшу кількість одиниць цього продукту з конкретного обсягу ресурсів при наявному рівні технологій порівняно до конкурентів
2. Теорія порівняльних (абсолютних і відносних) переваг (Девід Рікардо).
Країна має відносні переваги при виробництві певного продукту, якщо вона виробляє цей продукт з більш низькою альтернативною вартістю порівняно до потенційних торговельних партнерів
3. Теорія співвідношення факторів виробництва (Елі Хекшер і Бертіль Олін). Кожна країна прагне спеціалізуватися на виробництві тих продуктів, що вимагають більшої кількості наявних у неї чинників (капіталів, робочої сили, землі тощо)
Торговий баланс — співвідношення між коштами, отриманими протягом року за експорт товарів, та коштами, витраченими на імпорт.

Показники торгового балансу:


22ge5.jpeg


22ge6.jpeg


22ge7.jpeg


22ge8.jpeg
Надходження від експорту
Платежі за імпорт
 Сальдо
Головною тенденцією сучасної торговельної політики України є зниження ступеня протекціонізму у вигляді зниження тарифів на перевезення транзитних вантажів, спрощення процедури митного контролю, зниження імпортних квот. Ці заходи сприяють входженню українських ринків до європейських, зростанню зацікавленості іноземних інвесторів.
Демпінг
1. Продаж товарів за низькими цінами з метою звільнення від надлишкових товарно-матеріальних запасів або завоювання ринків збуту
2. Продаж товару за кордоном за цінами, нижчими, ніж витрати на його виробництво (собівартість); здійснюється з метою просування на ринки інших країн, витіснення конкурентів
Для державного регулювання міжнародної торгівлі в 1948 р. було створено міжнародну організацію «Генеральна угода про тарифи та торгівлю» (ГАТТ). Вона діяла на основі міжурядових багатосторонніх договорів, побудованих за принципами і правилами міжнародної торгівлі, однакових для всіх парт-нерів-учасників.
Із 1995 р. ГАТТ було перетворено на Світову організацію торгівлі (СОТ). У її складі нараховується близько 150 держав. Сьогодні обговорюється питання про можливість якнайшвидшого вступу України до СОТ.
Основні принципи діяльності СОТ
1 Недискримінація в торгівлі — надання режиму сприяння щодо експортних, імпортних і транзитних операцій
2 Використання тарифних способів захисту національного ринку Прогресивне зниження мита
3 Надання преференційного режиму в торгівлі з країнами, що розвиваються Вирішення торговельних суперечок шляхом переговорів
Міжнародними організаціями, до компетенції яких також входить регулювання міжнародної торгівлі, є Міжнародна торговельна палата і Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).
ІІ. Вправа на фокус уваги.
Перерахуйте товари та послуги, які експортуються та імпортуються (на прикладі України)
Експорт
Продукція металургійної промисловості
Продукція хімічної та нафтохімічної промисловості
Машини та устаткування
Продукція сільського господарства
Послуги (транспортні, трубопровідні)
Імпорт
Нафта
Природний газ
Машини та устаткування
Кольорові метали
ІІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів).
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка»
IV. Підсумки.
«Торгівля – засіб зрівнювання націй.» (В. Гладстон)


Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі > Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі. конспект уроку і опорний каркас