KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку: Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл

Конспект уроку до предмету Фізика, 7 клас
Тема: «Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл»

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА - МІРА ВЗАЄМОДІЇ. ЗЕМНЕ ТЯЖІННЯ. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ТІЛ. ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТІВ
Земне тяжіння


З попередніх уроків ви знаєте, що Земля взаємодіє з усіма тілами, які перебувають біля її поверхні.
Дію Землі на тіла називають земним тяжінням.
Тяжіння існує не лише на Землі, але й на інших небесних тілах. Тому його називають всесвітнім.
Сила тяжіння існує також між Сонцем і планетами.

Взаємодія тіл
Тіла в природі діють одне на одне. У цьому ви мали можливість переконатися багато разів.
Розглянемо це явище детальніше.


На планку, що лежить на двох опорах, покладемо вантаж. Під його дією планка прогнулася. Але планка в свою чергу діє на вантаж угору, не даючи йому падати на землю.
Якщо тіло зазнає дії з боку іншого, то воно також діє на це тіло, тобто в природі існує взаємодія тіл.

Електрична взаємодія
Розглянемо ще один вид взаємодій, що існують у природі.
Прикріпимо до тіла легкі смужки паперу і доторкнемося до нього ебонітовою паличкою, натертою хутром.
Як відомо, натерта паличка має електричний заряд.
Смужки, відштовхуючись одна від одної, розійдуться.


Надамо такого ж заряду іншому тілу з паперовими смужками і наблизимо до першого. Смужки внаслідок взаємодії, відштовхуються.
Якщо до першого тіла піднести інше, якому надали заряд від скляної палички, натертої шовком, смужки також взаємодіють, але притягуються.
Наелектризовані тіла взаємодіють між собою: притягуються і відштовхуються. Ці взаємодії називають електричними.
З дослідів зрозуміло, що заряди на ебонітовій паличці і паличці зі скла неоднакові.

Магнітна взаємодія
Покладемо магніт на пінопластовий поплавок, що плаває у воді. Піднесемо до одного з полюсів магніта інший магніт протилежним полюсом. Магніти притягнуться.
Якщо ж піднести інший магніт однаковим полюсом, то магніти навпаки відштовхнуться.


Земля є гігантським магнітом, тому взаємодіє з магнітною стрілку компаса.


У природі існує магнітна взаємодія. Магніт має два полюси – північний і південний.

Висновки
Розглянуті нами досліди та багато інших експериментів підтверджують:


1. У природі одні тіла діють на інші.


2. Не існує відокремленої дії. Завжди існує взаємодія тіл, тобто, якщо перше тіло діє на друге, то друге, у свою чергу, діє на перше. 3. Взаємодія може відбутися як при безпосередньому дотику, так і на відстані.


4. Взаємодія на відстані відбувається тому, що навколо тіл існують поля. Наприклад, навколо усіх тіл існує поле тяжіння (гравітаційне):
навколо заряджених тіл – електричне поле
навколо магнітів – магнітне поле


5. Дія і протидія спрямовані в протилежні сторони та рівні між собою.

Зміна руху тіла
Розглянемо як впливає взаємодія на тіла, що взаємодіють між собою, на прикладі кульки, що котиться по поверхні.
Кулька скочується з похилої площини і рухається по поверхні скла. Швидкість її руху поступово зменшується;
Замінимо скло шорсткою дерев’яною поверхнею. Кулька пройде меншу відстань;


Якщо посипати дерево піском, кулька зупиниться ще швидше. Причиною зменшення швидкості кульки є дія на неї з боку поверхні.
Дія на тіло інших тіл змінює його рух, тобто є причиною зміни швидкості тіла.

Деформація тіл
Закріпимо в штативі пружину і підвісимо до неї важок. Під його дією пружина видовжилась.
Дія на тіло інших тіл може привести до зміни його форми, тобто деформувати тіло.


Деформація тіла – зміна його форми під дією інших тіл.

Сила
Взаємодія тіл може бути різною. Це означає, що зміна їх швидкостей і форм при взаємодії також буде неоднаковою.
Тому для характеристики взаємодії тіл вводять кількісну міру – силу.
Сила – фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл, мірою дії одного тіла на інше


Ввівши поняття сила, не обов’язково говорити, яке тіло діє на інше. Досить сказати: на тіло діє сила. Автомобіль можна витягнути з калюжі лебідкою, за допомогою пари коней чи трактора. Важливо, щоб на нього подіяла сила в певному напрямі.
Сила – міра взаємодії тіл. У результаті її дії на тіло змінюється швидкість руху тіла або його форма

Одиниця вимірювання сили

Силу, як і будь яку фізичну величину, потрібно вимірювати. Для цього введена одиниця сили і прилад для її вимірювання. Одиницею сили є ньютон. На тіло масою 1 кг з боку Землі біля її поверхні діє сила 9,8 Н.


Це означає, що 1 ньютон – це сила, яка діє з боку Землі на тіло масою, що у 9 і 8 десятих раза менша за кілограм, тобто 102 г. Ньютон чисельно дорівнює силі, що діє з боку Землі біля її поверхні на тіло масою 102 г

Динамометр
Для вимірювання сил необхідний прилад.

DinamOOOOOOOOOm.jpg
Підвісимо до пружини важок масою 102 г. Розтяг пружини відповідатиме 1Н.
Підвісимо послідовно 2, 3, 4 таких важки, розтяг пружини відповідатиме 2Н, 3Н, 4Н.
Поділимо відстані між мітками на 10 рівних частин, одержимо шкалу з ціною поділок 0,1 Н.
Таким приладом можна виміряти сили з точністю до 0,1Н.
Прилад для вимірювання сили називають динамометром

Нові поняття
Взаємодія тіл – дія двох тіл одне на одне
Деформація – зміна форми тіла
Електричні взаємодії – взаємодії наелектризованих тіл
Земне тяжіння – дія Землі на тіла
Магнітні взаємодії – взаємодії магнітів і електричних струмів
Поле – форма матерії, що існує навколо тіл, зарядів, магнітів, струмів
Сила – міра взаємодії тіл, дії одного тіла на інше
Швидкість – величина, що характеризує рух

Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Мірошниченко

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл > Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Конспект уроку і опорний каркас