KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Економіка у країнах з ринковою економікою.»


Конспект уроку до предмету Економіка, 7 клас

Тема: “Економіка у країнах з ринковою економікою.”

Мета:
1   сформувати в учнів поняття про економіку у країнах з ринковою економікою;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.


“Екоміка повинна бути побудована на таких моделях:
1. Це економічна система, яка приносить користь всім.
2. Вона захищає універсальні цінності терпимості і миру.
3. Така щадна економічна модель врятує землю від виснаження і руйнування природних ресурсів”

           Будистська мудрість Шинічи Іноу


ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
Летить всесвітня економічна криза над Німеччиною:
- Ух! Ну я і наробила!
Летить на Польщею:
- Ух! Ну я і наробила!
Летить над Україною:
- Ах! А хто це тут наробив?…
 
ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що таке, ринкова система, загалом? (Свобода економічної ініціативи, як гарантія правової держави)
2    На яких принципах базується ринкова економіка? (приватна власність,конкуренція,автоматизм регулювання)
3    Назвіть властивості змішаної економіки.
4    Як встановлюється ціна на продукт?(приклад)


Тому епіграфом до нової теми уроку є слова Фрідріха фон Хаєка "Конкуренция - это централизованное планирование, осуществляемое множеством самостоятельных индивидов."


У чому головний зміст цього вислову?
Отже, свобода економічної ініціативи, як гарантія правової держави – це ринкова система.

План.
1.    Поняття ринкової економіки, її визначення, принципи.


Що ж таке Ринкова економіка?
Що вам відомо про неї? (мозкова атака)
Що ви можете зказати за ринок? (Ринок - складна економічна система суспільних взаємовідносин в сфері економічного відтворювання)

Сама ринкова економіка як механізм регулювання економічних відносин є лише науковою абстракцією, спрощеною моделлю для демонстрації принципу її функціонування і порівняння з існуючими формами так званої змішаної економіки. У ринковій економіці в повній мірі реалізовуються всі принципи, зумовлені нею.

Свобода вибору видів і форм діяльності.

Головний принцип ринкової економіки декларує право будь-якого господарюючого суб'єкта вибирати доцільний вид економічної діяльності і здійснювати цю діяльність в будь-якій формі, що допускається законом.  Закон  же покликаний обмежувати і забороняти ті види економічної і господарської діяльності, які представляють реальну небезпеку життю і свободі людей, суспільній стабільності, суперечать нормам моралі. Все інше повинне бути дозволене як в формі індивідуальній трудовій, так і в її колективних і державних формах діяльності.


Таким чином, в ринковій економіці діє наступний початковий принцип:  "Кожний суб'єкт має право обирати для себе довільну форму економічної, господарської діяльності, крім заборонених законом, в зв'язку з їх суспільною небезпекою".2. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ У ДЕРЖАВІ:

Держава
Ринок

1    Стратегічне планування


2    Здійснення грошової і фінансової політики


3    Забезпечення зайнятості


4    Розвиток фундаментальних наук


5    Розвиток виробничої і соціальної інфраструктури

1    Що виробляти, як виробляти, на основі якої технології


2    Скільки виробляти, де виробляти, кому продавати, по якій ціні, як роз приділяти


3    Які галузі виробництва припиняти, виробництво яких товарів починати


Ekon6-252.jpg

Ekon6-253.jpg

Категорії ринку

ПОПИТ     ПРОПОЗИЦІЯ     ЦІНА
Сукупний попит
   Сукупна пропозиція     Урівноважена ціна


3. Роль "невидимої руки" конкуренції.

Хоч організаційним механізмом чистого капіталізму служить ринкова система, необхідно визнати важливу роль конкуренції як механізму контролю в такій економіці. Ринковий механізм пропозиції і попиту повідомляє бажання споживачів підприємствам, а через них - і постачальникам ресурсів. Однак саме конкуренція примушує підприємства і постачальників ресурсів належним образом задовольняти ці бажання.


Тим часом конкуренція не обмежує свою роль  гарантуванням належної реакції на потреби суспільства. Саме конкуренція примушує фірми перейти на найефективніші технології виробництва. На конкурентному ринку нездатність деяких фірм використати саму економічну технологію виробництва зрештою означає їх усунення іншими конкуруючими фірмами, які застосовують більш ефективні методи виробництва.


Отже, сила конкуренції контролює  або направляє мотив особистої вигоди таким чином, що він автоматично і мимовільно сприяє найкращому забезпеченню інтересів суспільства.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    Як на вашу думку конкуренція функціонує на звичайному ринку, біля вашого дому? (краще розуміння конкуренції на практиці)
2   Як довго, на вашу думку, проіснує ринкова система?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


Проаналізувати роботу конкуренції у нашому житті.   
Скласти сенкен до слова Ринок.

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
 Згідно думці ряду учених, глобальна фінансова криза другої половини 2000-х рр. показала неспроможність як кількісних, так і концептуальних моделей, які лежали в основі теорії вільних ринків.


 Група американських археологів і біохіміків виявила на мексиканському півострові Юкатан ринковий майдан епохи древніх майя. Ця знахідка є одним з небагатьох, але істотних свідоцтв існування в майя вільної — ринкової — економіки, принаймні на деяких етапах існування їх держави.


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник стор. 130-142;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Література:

1    Гальчинський А.С.,Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник.
2    Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії.
3    Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.;
4    Підручник з економіки 7 клас.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Економіка у країнах з ринковою економікою. > Економіка у країнах з ринковою економікою. Конспект уроку і опорний каркас