KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Зайняті й безробітні. Хто такі безробітні? Чи потрібні державі безробітні?»

Конспект уроку до предмету Економіка, 6 клас

Тема: “Зайняті й безробітні. Хто такі безробітні? Чи потрібні державі безробітні?”

Мета:
1   сформувати в учнів поняття зайнятого та безробітного населення;
2    пояснити значення безробітного населення для держави;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.


“Найкраща витрата часу – це праця”.
“За один раз не зітнеш дерева враз”.


Так говорить українська народна мудрість.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
Репортер запитує у великого бізнесмена:
- Як вам вдалося заробити таке багатство?
- Коли я вперше ступив на американську землю, у мене в кишені був тільки долар. З його й почав свою діяльність.
- Як же ви розпорядилися цим доларом?
- Я заплатив його за телеграму в Бердичів. "Папаша, - написав я, - терміново висилайте, скільки можете".

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Назвіть види податків за способом стягнення? (прямі та непрямі)
2    Як змінюється попит на конкурентному ринку при зміні ціни товару? (обернена залежність)
3    Що відображає показник Національного Багатства? (сукупність ресурсів країни (економічних активів) та накопичених благ, які знаходяться в її розпорядженні та можуть використовуватись для здійснення процесу виробництва продукції і робіт, надання послуг та забезпечення життєдіяльності людей.)

Отже, можна безпосередньо приступити до вивчення головної матеріалу сьогоднішнього уроку: зайнятого та безробітного населення. Роль останніх у суспільстві.

План.
1.    Зайняте населення ― поняття, визначення, роль.
Хто ж таке ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ?
Як ви гадаєте, чи всі зайняті особи є економічно активними? (мозкова атака)

Отже визначимо основні терміни і поняття.


Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність.


Згідно із законом України «Про зайнятість населення» до зайнятого населення належать громадяни нашої країни, які проживають на її території на законних підставах, а саме:


—    працюючі за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні та за кордоном;


—    громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їхніх сімей, які беруть участь у виробництві;


—    вибрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, управління чи в суспільних об’єднаннях;


—    громадяни, які служать у Збройних силах, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, органах національної безпеки та внутрішніх справ;


—    особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; які навчаються у денних загальноосвітніх школах, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах;


—    зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;


—    працюючі громадяни інших держав, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції, не пов’язані із забезпеченням діяльності посольств і місій.

Якісний аспект зайнятості населення. Повна зайнятість

Важливою проблемою економічної науки, ключовим завданням соціально-економічної політики держави є досягнення повної й ефективної зайнятості.
У сучасній економічній теорії і практиці під повною зайнятістю розуміють такий стан економіки, за якого всі бажаючі працювати мають роботу з оплатою на рівні реальної зарплати, що склалася на даний час.


Повна зайнятість може бути досягнута за будь-якого рівня залучення до оплачуваної праці, якщо кількість робочих місць відповідає потребам у них населення. Проте не кожне робоче місце може задовольнити потребу в ньому. Про це свідчить наявність вакантних (незайнятих) робочих місць поряд з наявністю безробітних. Тому мова повинна йти про економічно доцільні робочі місця, тобто продуктивні робочі місця, які дають змогу людині реалізувати свій особистий інтерес, досягти високого рівня продуктивності праці і мати достойний заробіток, що гарантує нормальне відтворення працівника і його сім’ї.


Отже, повна зайнятість означає відповідність попиту на економічно доцільні робочі місця пропозиції робочої сили. Така збалансованість дає змогу забезпечити високі результати в масштабі всієї економіки, оскільки вони ґрунтуються на науково-технічних досягненнях, високій продуктивності праці.

Види зайнятості. Аналіз схеми.
 
Ekon6-149.jpg

2.    Характеристика безробітного населення.

На вашу думку, кого можна назвати безробітними? (мозкова атака)

Отже, що ж таке безробіття.


Безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.


Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність відповідної роботи, зареєстровані у державний службі зайнятості, тобто це особи, що шукають роботу та здатні почати працювати.


Не можуть бути визнані безробітними громадяни:


1     віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці: реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи й організації або скороченням чисельності (штату);


2    які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, якщо вони відмовляються від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, у тому числі роботи тимчасового характеру;


3    які відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, котрі шукають роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою реєстрацією;


4    які мають право на пенсію відповідно до законодавства України.


Факторами формування безробіття можуть бути такі:
-    нестача сукупного ефективного попиту;
-    негнучкість системи відносних цін і ставок заробітної плати і викривлення в ній, пов’язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією;
-    недостатня мобільність робочої сили;
-    структурні зрушення в економіці;
-    дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості;
-    демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили;
-    сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки.

Ekon6-150.jpg

Фрикційне та структурне безробіття дістало інтегровану назву — "природне безробіття”. У зв'язку з цим повна зайнятість — це зайнятість при наявності лише природного безробіття та відсутності безробіття циклічного. Коли виникає циклічне безробіття, то фактичне безробіття більше від природного, тобто має місце надмірне безробіття. Коли безробіття менше за «природне», то має місце надмірна зайнятість, що говорить про неефективне використання трудових ресурсів, і це може провокувати інфляцію.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


1    Назвіть ті чинники які, на вашу думку, негативно впливають на зайнятість  населення.
2    Чи можна вас віднести до безробітного населення? (Ні)
3    Яке безробіття не відображає статистика? (Приховане)

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  ― задіяти всіх учнів


1    Назвіть основні фактори що впливають рівень безробіття?
2    Непрацююча особа пенсійного віку відноситься до безробітних? (Ні)

VI   Додаткові завдання
Аналіз показників по Україні:
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У 2009 РОЦІ

Ekon6-151.jpg


VII   Домашнє завдання

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Мудрим ніхто не вродився, а навчився” (укр. нар. мудрість)


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Зайняті й безробітні. Хто такі безробітні? Чи потрібні державі безробітні? > Зайняті й безробітні. Хто такі безробітні? Чи потрібні державі безробітні? Конспект уроку і опорний каркас