KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання.»

ЕПЛАН-КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА”
ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ


Тема: “Легка атлетика”

Навчальні питання (план заняття):
1.    Стройові вправи на місці, різновиди ходьби, бігу.
2.    Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання.
3.    Повторення техніки бігу на короткі дистанції.

Мета заняття: ознайомити учнів з комплексами вправ ранкової гігієнічної гімнастики і вправами для виховання правильної постави, повторення техніки бігу на короткі дистанції.

Стратегічні задачі заняття:
1.    Залучення учнів до регулярних занять фізичною культурою і спортом.
2.    Розвиток основних фізичних якостей учнів шляхом виконання фізичних вправ.
3.    Формування стійкого інтересу до ведення здорового способу життя.
4.    Розвиток морально-вольових якостей учнів.
5.    Навчання основам ефективних дій в складі команди, виховання почуттів взаємодопомоги та підтримки.

Тактичні задачі заняття:

1.    Ознайомлення і навчання комплексам вправ ранкової гігієнічної гімнастики і вправам для виховання правильної постави та дихання.
2.    Повторення основ техніки бігу на короткі дистанції.

Ключові слова: гігієнічна гімнастика, легка атлетика.

Навчальний час: 40 хвилин

Форма одягу: спортивна для занять на вулиці

Місце заняття: спортивний майданчик                           

Матеріальне забезпечення: футбольні м’ячі, роздаткочний матеріал.

Хід заняття:
Заняття починається з шикування учнів у дві шеренги і привітання вчителя з учнями. Вчитель подає команду «Шикуйсь! Струнко! Здоров'я бажаю учні!», учні відповідають «Здоров'я бажаємо товарищу вчитель». Після вітання подається команда «Вільно!» і вчитель перевіряє зовнішній вигляд учнів та стан їх готовності до заняття, доводить заходи безпеки та проводить експрес-опитування учнів по знанням заходів безпеки, стан їх здоров'я та можливість брати участь в занятті.


Під час виконання учнями фізичних вправ вчитель голосом, або за допомогою свистка подає команду про зміну вправ, роз'яснює особливості техніки виконання вправ та дає організаційно-методичні вказівки до їх виконання. Всі вправи виконуються протягом певного проміжку часу або з визначеною кількістю повторень. В залежності від середнього рівня підготовки учнів, деякі вправи можуть виконуватися по розділенням або за рахунком вчителя (якщо рівень підготовки не достатній для того, щоб на даному етапі навчання виконувати вправу в цілому).


Протягом всього заняття вчителем здійснюється постійний візуальний контроль за станом здоров'я учнів; виконання вправ, які потребують значного фізичного напруження, чередуються з відрізками активного відпочинку і виконання вправ на відновлення організму. З метою визначення стану учнів та урахування його в ході заняття, можна використовувати показники їх ЧСС до і після фізичного навантаження, спробувати визначити час, потрібний на відновлення після фізичних навантажень. При цьому слід враховувати індивідуальність таких показників.


Особливу увагу слід приділяти індивідуалізації навчання в залежності від рівня фізичного розвитку кожного учня. Складність процесу полягає в тому, що на практиці досить важко уділити під час уроку увагу кожному учню, тим більше, що більшість вправ виконуються всім класом одночасно. Але можливістю винайдення індивідуального підходу до кожного окремого учня під час уроку і визначається рівень педагогічної майстерності вчителя, його здатність навчити необхідній кількості теоретичних знань і практичних навичок.


Основна мета занять для нашої вікової групи є формування стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою і спортом, які сприяють гармонійному, всебічному розвитку особистості. Для досягнення цієї мети в ході заняття широко застосовуються ігрові методи навчання з елементами змагальної практики. Таке поєднання дає можливість відслідковувати динаміку змін показників рівня фізичної підготовленості учнів протягом певного періоду навчання.


По закінченню заняття особливу увагу слід приділити спільному з учнями аналізу заняття, відмітити кращих, візуально оцінити стан здоров'я учнів, провести експрес-опитування з метою визначення рівня засвоєння теоретичних знань, дати завдання для самостійної роботи, окреслити напрями подальшої діяльності. Для цього, як і на початку заняття, слід вишикувати учнів в дві шеренги. Після вищевказаного, вчитель проголошує команду «Шикуйсь! Струнко! До побачення учні!», учні відповідають «До побачення». Після цього учні строєм відправляються у роздягальню. План-конспект заняття в таблиці додається.


Fizra1.jpg

Fizra2.jpg


Fizra3.jpg


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Чепуриною О.Е.

Предмети > Фізкультура > Фізкультура 4 клас > Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики. > Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики. Конспект уроку і опорний каркас