KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти»
Конспект уроку до предмету Фізика, 9 клас
Тема «Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти»

FizI7-21.jpg
Електромагнітні коливання.
Це періодичні зміни електромагнітного поля (зміни сили струму , напруги, електричного заряду, напруженості).
Вільні коливання  - коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи. Вільні електромагнітні коливання можна отримати за допомогою коливального контуру (коло, що складається із котушки та конденсатора.) Зарядимо конденсатор від батареї. При цьому він дістане енергію  
           W = q2m /2 C                                                                

q   -заряд конденсатора, С –його ємність.

Коли конденсатор почне розряджатись, в колі виникне струм, який не одразу досягне максимального значення, що зумовлено явищем самоіндукції. В міру розряджання конденсатора енергія електричного поля  зменшується, одночасно зростає енергія магнітного поля, досягаючи максимального значення
W = L I2m /2                                             
Іm – максим. значення сили струму,  L  -індуктивність.

Період коливань визначається за формулою   Т =2 п  LС

Прикладом вимушених коливань є змінний електричний струм – струм, який змінюється за величиною та за напрямком.


Одержують змінний струм за допомогою генератора, в основі якого лежить явище обертання рамки в магнітному полі, що призводить до виникнення індукційного струму.

В колі змінного струму розрізняють:
Миттєві значення сили струму та напруги    u =U m cos wt         i =I m cos wt
Амплітудні значення   Um = U   2                      Im    2
Діюче значення    U =Um/   2                            I = Im /   2
Опір:      активний     R

Ємнісний   створює конденсатор      Хс =1 /Сw

Індуктивний   створює котушка          X L = L w          


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею «Гранд» Борушевською Г.І.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 9 клас > Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти > Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти. Конспект уроку і опорний каркас