KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Монополія. Хто такий монополіст?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: “Монополія. Хто такий монополіст?”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про суть монопольної  діяльності;
2    ознайомити учнів із видами конкуренції на ринку, розвивати  логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Сказано - зроблено”.
День навчає день.
Щасливий той , хто мудрий.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
– Лікарю, у мене депресія.
– Ну що я можу Вам порадити… Найкращі ліки – поринути з головою в роботу!
–    Але я замішую бетон, лікарю.

–    На роботі завжди викладайтеся на 100%!
–    12% у понеділок, 23% у вівторок, 40% у середу, 20% у четвер і 5% у п’ятницю.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1   Для чого необхідно розвивати свою діяльність підприємству, яке досягло значних успіхів не лише у своїй країні, а й за її межами?
2    Що таке монопольне володіння ресурсами?
3    Чому необхідно дотримуватися корпоративної та професійної етики?
4    Що таке попит та пропозиція на ринку товарів, та як вони регулюються?

План.

1.    Поняття монополії, його визначення, мета.


Що ж таке монополія?
Які види конкуренції виробництва знаєте?
Від чого залежить конкуренція?
Які найбільші компанії конкуренти виробництва знаєте у виробництві мобільних телефонів?
Як перекласти слово монополія? Що дослівно воно означає?

Варіанти визначень:
1    Монополія — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу і т.п.), що належить одній особі, групі осіб чи державі.
2    Термін “монополія” походить від грецьких слів (“mono” – один, “poleo” – продаю) – наявність одного продавця товару чи послуги на ринку. Це монополія одного підприємства або продавця.
3    це захоплення фізичною чи юридичною особою частини або всього ринкового простору і встановлення на ньому свого панування. Окремі монополії з'явилися ще кілька століть тому, але великого поширення вони набули наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. У вузькому розумінні монополія означає виключне право на володіння будь-чим або на здійснення якихось заходів.
4    це підприємство або група підприємств, що випускає значну частину продукції даної галузі, або декількох галузей і може диктувати ринку ціни. Можливість диктувати ціни є найбільш визначальним критерієм монопольного утворення.
5    монополіст може виробляти лише 80% галузевого обсягу, а 20% постачатимуть дрібні виробники; також може бути послаблена умова шодо відсутності замінників.

Головними ознаками ринку монополії є:
- відсутність досконалих замінників продукції фірми-монополіста;
- неможливість входження на ринок інших фірм;
- велика кількість покупців на ринку;
- досконала інформованість щодо цін, фізичних ознак товару, іншиз параметрів ринку.

Причини виникнення монополій:

1.    Централізація виробництва – це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання кількох підприємств в одне і загальним управлінням. (щоб вижити в такій боротьбі, отримати більше прибутків).
2.    Централізація капіталу – це збільшення розмірів капіталу, внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів. Наприклад: утворення акціонерних компаній.
3.    Внаслідок дій держави (спеціальних або навмисних її кроків).
4.    Поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальмо продуктивних сил.

Це означає, що в кінці ХІХ ст. під впливом наукових винаходів ( нові види двигунів і т. д. ) потрібно було будувати такі заводи, які неспроможний був побудувати жоден капіталіст. Крім того, у цей час починається спорудження залізниць, інших великих об'єктів. Нагромадити необхідні кошти окремий капіталіст міг хіба через десятки років. Виникає необхідність у новій формі власності, яка б змогла швидко розв'язати ці проблеми. Нею стала акціонерна капіталістична власність, що виникла в результаті злиття, об’єднання декількох капіталістів.
5.    Кризові явища в економіці.


2 . Історія виникнення монополій в Україні.
В Україні перші монополії почали зароджуватись в кінці 19 на початку 20 ст., поява яких сприяла розвитку економіки. Як і у всьому світі поява монополій була пов'язана з зростанням концентрації виробництва і капіталу. Переломним моментом процесу зростаючої концентрації була економічна криза 1900-1903рр. Вона безпосередньо призвела до краху сотень невеликих і слабких підприємств та створенню ряду великих монополістичних об'єднань.


Важливим фактором у монополізації промисловості було створення у 1904р. синдикату “Продвугілля”, який об'єднав майже весь видобуток і продаж кам'яного вугілля в Донбасі. Це був один з найбільших синдикатів в Російській імперії, до якого входило 18 акціонерних товариств, які зосереджували 75% видобутку всього вугілля в Донбасі.


У 1902р. в Україні було засновано найбільший у металургії завод ”Продамет”, що об'єднував 12 металургійних заводів, які виробляли 2/3 усього заліза і сталі Пд. України.


У харчовій промисловості найбільшим був синдикат “Цукрозавод”, який об'єднував 90% усього виробництва галузі, підприємці навмисно вивозили частину цукру за кордон, тим самим підтримуючи високі ціни на нього в Україні. Ще у харчовій промисловості існували синдикат “Дріжжі”, соляна монополія, тютюновий трест.

3. Основні види монополій


1. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива.


Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку.


2. Закрита монополія – монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.
3. Відкрита монополія – фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.


4. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів.


5. Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати монополістичне становище на ринку, завдяки:
успішному розвитку підприємства;
базується на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів


ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    Що таке ринок? Які види ринку визнаєте?
2    Назвіть учасників ринку?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  - задіяти всіх учнів


1    Проаналізувати найвідоміші фірми-виробники улюблених товарів. Чому серед них є монополісти?
2    Звернути увагу на те, чим саме приваблюють фірми своїх споживачів.

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
Втрати "Газпрому" від припинення поставок до Європи в перші тижні січня 2009 року склали понад 2 млрд. дол.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Помилятися властиво будь – який людинi , але наполягати на помилцi властиво тiльки дурневi”...)


Підсумки.
“ Суворе навчання – найкраще”. ( нар. мудрість)

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Монополія. Хто такий монополіст? > Монополія. Хто такий монополіст? Конспект уроку і опорний каркас