KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Пропозиція. Коли пропонують більше товарів?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: “Пропозиція. Коли пропонують більше товарів?”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст пропозиції;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.

“Маленька праця краща за велике безділля.”.

„Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні” – Бенджамін Франклін (ось, виявляється, хто автор цієї цитати!)

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
● Кожна людина знає собі ціну, але, як правило, пропозиція перевищує попит.
● Архітектор, хірург і економіст обговорюють створення світу. Хірург каже: „Ми, хірурги, - найважливіші. Сам Бог – хірург, тому що першим створив Єву із ребра Адама”. Архітектор каже: „Ні. Бог – архітектор, тому що створив світ за 7 днів із хаосу”. Економіст говорить: „Ну, а хто придумав хаос?”

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Поясніть поняття еластичного попиту. (Еластичність попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги)
2    Які нецінові чинники впливають на попит?(середній рівень доходу споживача,  чисельність населення, ціни і доступність споріднених товарів)
3    Чи є фотоапарат і плівка до нього товарами компліментами? (Так, є)
4    Сформулюйте закон попиту. (Закон попиту — величина попиту зменшується у міру збільшення ціни товару)

Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем!...
Буває таке, що про нього говорять: Дивись, це нове! Та воно вже було від віків, що були перед нами!

Біблія. Книга Екклізіястова.

Це стосується і економічної категорії „пропозиція”, оскільки ще в стародавньому світі формувався попит та пропозиція на певні товари, проте у наукових працях дане поняття не розглядалося. У зв’язку з цим  лише у 1767 Джеймс Денхем Стюарт у своїй праці «Принципи політичної економії»  вперше вжив фразу „попит і пропозиція”.

План.
1.    Поняття, сутність, зміст пропозиції.


Пропозиція як економічна категорія.
Що з власного досвіду ви знаєте про пропозицію (мозкова атака)
Чи завжди пропозиція задовольняє попит?

Попит і пропозиція — економічні категорії товарного виробництва, що виникають і функціонують на ринку, у сфері товарного обміну. У ринковій економіці ці категорії налажать до фундаментальних. При цьому попит — представлена на ринку потреба в товарах, а пропозиція — продукт, який є на ринку або може бути доставлений на нього. Одним з економічних законів товарного виробництва є закон попиту і пропозиції, який полягає в єдності попиту і пропозиції і їх об'єктивному прагненні до відповідності.

Варіанти визначень:
1    пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації її на ринку за певними цінами.
2    це товари і послуги, що є на ринку чи здатні бути доставленими на нього за певною ціною.
3    це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена.
4    це бажання і здатність виробників або продавців блага продавати певні кількості блага за певною ціною.

Головна мета продавця : якомога дорожче продати товар.
Головна мета покупця : купити найдешевший товар, який має достатню або високу якість.
В народі ж  кажуть: „Яка ціна, така й стіна”.

2.    Закон пропозиції та її еластичність.
    
Закон пропозиції — при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар.

Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах, витрати виробництва одиниці товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару. Реальна картина на ринку складніше за цю просту схему, але виражена у ній тенденція має місце.

Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін. У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1). Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1). Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E<1). Таким чином, еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їх цін.

Еластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання. Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною.

Еластичність пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів. У таких випадках пропозиція є нееластичною. Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.

3.    Фактори, що впливають на пропозицію.

Багато економістів виділяють такі фактори, що змінюють пропозицію:
Зміни в собівартості виробництва за рахунок цін на ресурси, зміни податків і дотацій, досягнень науки і техніки, нових технологій. Зниження собівартості дозволяє виробникові доставити на ринок більше товарів. Зростання собівартості призводить до протилежного результату — пропозиція знижується.

► Зміни цін на інші товари, зокрема на товари субститути.
► Індивідуальні смаки споживачів.
► Перспективні очікування виробників. При прогнозах щодо зростання цін в майбутньому виробники можуть скоротити пропозицію, щоб незабаром продати товар за вищою ціною, і навпаки, очікування падіння цін змушує виробників позбавитись товару якнайскоріше, щоб не зазнати збитків в майбутньому.
► Кількість товаровиробників безпосередньо впливає на пропозицію, оскільки чим більше постачальників товарів, тим вище пропозиція і навпаки, при зменшенні числа виробників різко скорочується пропозиція.

4.    Крива пропозиції.

Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати.

Основний чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це витрати виробництва. Як відомо товари, виготовляються фірмами заради прибутку. Наприклад, фірми вирощують пшеницю. Вони вирощують пшениці більше, тому що на даний момент пшеницю вигідно продати, ніж іншу культуру. І навпаки.
Основний чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це технічний прогрес.
 
Ekon6-64.jpg


Новий посівний матеріал, більш ефективний трактор, краща комп'ютерна програма сівозміни — все це дозволяє фермерові понизити витрати виробництва і змінити пропозицію свого товару. Виробничі витрати — ключовий елемент довготривалої дії на «криву пропозиції».
 
ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Якщо працю, землю чи капітал, що використовують, як вихідні фактори, можна швидко перемістити з виробництва одного продукту на виробництво іншого, еластичність пропозиції такого продукту висока. Еластичність пропозиції злакових загалом нижча, ніж конкретно злаку, наприклад жита. Поясніть, будь ласка, чому. (Річ у тому, що і землю і працю, і устаткування дуже легко перемістити з виробництва жита на виробництво іншого злаку, наприклад пшениці, в той час як перехід виробництва зернових на будь-яке інше виробництво, наприклад молоко, складніший.)

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Проаналізувати пропозицію хлібопекарських виробів у вашому районі.
2    Провести соціальне опитування та проаналізувати його (на які товари у вашій сім’ї формується найбільший попит).

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
Передчуття кризи:
1    27 лютого 2009 року: до 10 години ранку з прилавків магазинів та ринків Харкова повністю зникла сіль. Як повідомили у низці торгових точок, за останні два дні покупці придбали місячний запас солі.
2    Жителі Полтави купують відразу по 10-12 кг солі. Через це в деяких магазинах ціни на сіль різко підвищилися. Якщо тиждень тому кілограмову пачку можна було купити за 1 грн., то зараз вона коштує 2,50-7 грн

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник стор. 59-64;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“ Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати.”. (укр. нар. мудрість)

Література:
1    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2    Економічна теорія - Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; видавництво КОНДОР; Київ 2003.
3    Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник — К.: "Фірма «Інкос», 2007.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Пропозиція. Коли пропонують більше товарів? > Пропозиція. Коли пропонують більше товарів? Конспект уроку і опорний каркас