KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Що таке підприємство? Які бувають підприємства?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: “Що таке підприємство? Які бувають підприємства?”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст підприємства та їх види;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“А чи треба тобі знати, якщо не знаєш чого тобі треба”.
(С. Янковський)


«Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність». (Джордж Бернард Шоу)


Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
1    Економіст - це фахівець, який завтра буде знати, чому те, що він пророкував учора, сьогодні не трапилося.
2    Економісти відповідають на запитання не тому, що знають на них відповіді; вони відповідають тому, що їх запитують.


ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення

Епіграфом до нової теми уроку є слова Леонарда да Вінчі (на дошці)- “Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, так плід солодкий”. У чому головний зміст цього вислову?

План.
1.    Поняття підприємства, його визначення та задачі.


Що ж таке ПІДПРИЄМСТВО?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)


Варіанти визначень:
•    самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
•    це первинна організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка народного господарства, яка виробляє продукцію, виконує роботу, надає послуги.


Задачі підприємства:
1.    Одержання доходів, його власникам.
2.    Створення робочих місць для населення.
3.    Охорона навколишнього середовища.
4.    Забезпечення підприємства заробітною платою.
5.    Забезпечення персоналу нормальними, прийнятними умовами праці, а споживачів — продукцією


2.    Види підприємств.
Види підприємств:


1.    За розмірами
малі — середньооблікова кількість працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. евро;
великі —середньооблікова кількість працюючих перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу на рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн евро;
середні — усі інші підприємства.


2.    За способом творення
унітарні — створюються одним засновником (наприклад, державні, комунальні підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника);
державні комерційні підприємства — діють на основі статуту на принципах підприємництва і несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним їм на правах господарського відання майном;
державні казенні підприємства — створюються за рішенням Кабінету Міністрів України у галузях народного господарства, в яких:


3.    За формами власності
приватні, що належать окремим громадянам на правах приватної власності
та з правом найму робочої сили;
колективні, що ґрунтуються на власності його трудового колективу, а
також кооперативу, іншого статутного товариств або громадської
організації;
комунальне, яке засноване на засадах власності відповідної
територіальної громади;
державні (в т.ч. казенні), засновані на державній власності.


4.    За галузево-функціональним видом діяльності  (промислові; транспортні; сільськогосподарські; будівельні; торгові; виробничо-торгові; торгово-посередницькі; інноваційно-впроваджувальні; лізингові; банківські; страхові; туристичні)


5.    За територіальною цілісністю і ступенем підпорядкування:
головні (материнські), особливістю є те, що вони контролюють інші фірми;
дочірні – юридично самостійне організаційне утворення, що здійснює комерційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма суворо контролює діяльність усіх своїх дочірніх компаній, оскільки володіє контрольним пакетом їхніх акцій;
асоційовані – є формально самостійними, але з різних причин вони залежать від головної фірми і мусять підпорядковуватися її стратегічним цілям;
філії – на відміну від дочірніх та асоційованих підприємств не користуються юридичною й господарською самостійністю, не мають власного статуту та балансу, діють від імені і за дорученням головного підприємства, мають однакову з ним назву.


ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
1    Які сіноніми підприємства ви знаєте? (Підприємство має різні назви фірма, завод, фабрика, магазин, ресторан, їдальня, ательє, шахта, банк).
2    Які головні завдання підприємств?


V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
1    Проаналізувати реклами та упаковки різних товарів та виявити елементи марк. діяльності (яким чином рекламодавець привертає увагу)
2    Провести соціальне опитування та проаналізувати його.(зубна паста-товар короткострокового користування, повсякденного попиту)
3    Скласти сенкен до слова ПІДПРИЄМСТВО


VI   Додаткові завдання
Цікаві факти:
Найбільші державні підприємства галузі зв’язку:
1 "ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2 "УКРІНФОРМЗВ’ЯЗОК"
3 «УКРПОШТА»


В Україні розвиваються понад 70 промислових вузлів. Найбільшими є Донецько-макіївський, Київський, Запорізький, Харківський, Дніпропетровсько-Дніпродзержинський вузли.

VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“Важлива не кількість знань, а якість їх Можна знати дуже багато чого, не знаючи найпотрібнішого”. (Лев Толстой)

Література:
Т.В. Димарчук  «Економіка в школах України».
Ковальчук Г.О. «Економіка»
Додаткова література

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? Конспект уроку і опорний каркас