KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці»

Гіпермаркет знань>>Інформатика 11 клас >>Інформатика >> Інформатика: Введення та редагування даних різного типу


План-конспект уроку з курсу «Інформатика 11 клас» з теми «Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці»


Тема уроку:

                        «Введення та редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці»


Мета:      

-    розглянути головні способи та прийоми введення і редагування даних в ЕТ;
-     ввести поняття «формат комірки»;
-    набути практичних вмінь і навичок введення, редагування даних та форматування таблиці.


Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

На минулому уроці ми вивчали теоретичний матеріал про електронні таблиці. Тому  прига-даємо те, що ми вже знаємо про цей програмний продукт.
Зверніть увагу, що у кожного з вас є листок оцінювання, де ви вноситимете свої оцінки за кожний вид діяльності на уроці і в кінці уроку отримаєте кінцевий результат за роботу на уроці.

Прізвище, ім’я ______________________________________________________________


  Тест     Практичне завдання     Додаткові бали
  
  
  


Отже, перше завдання. Продовжіть речення:

1.    Електронна таблиця – це …  (… це програма. Що моделює на екрані двовимірну таблицю, Яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням ЕТ є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.)

2.    Функції ЕТ: … (- введення і редагування даних, автоматизація введення, форматування табличних даних;

-    виконання обчислень за формулами;
-     аналіз табличних даних;
-     графічне зображення даних;
-     робота зі списками;
-     колективна робота з таблицями;
-     розробка програмних додатків.

3.    Робоча книг – це … (… документ в Excel який є файлом, призначеним для збереження й об-робки даних.)

4.    Комірка – це … (… перетин рядка і стовпчика. Це мінімальний елемент електронної таблиці, має адресу, що складається з імені стовпчика і імені рядка)

5.    Діапазон – це … (… сукупність комірок електронної таблиці)

6.    Адреса комірки – це … (… ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказу-вання букви, яка задає стовпчик, і порядкового номера стрічки)


        Наступне завдання – виконання тесту.


Прізвище, ім’я _______________________________________________________


Тест.


1. Яку максимальну кількість робочих листів може містити робоча книга:

а) 256
б) 65 536
в) 255

г) нескінченна кількість


2. Яка максимальна кількість стовпців на робочому листі:

а) нескінченна кількість
б) 256
в) 255
г) 65 536


3. Яка максимальна кількість рядків на робочому листі:

а) 65 536
б) 255
в) 256
г) нескінченна кількість


4. Який із записів позначає діапазон комірок:

а) C2 : F8
б) C2, F8
в)  C2..F8
г) C2 – F8


5. Встановіть відповідність:


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 
 
 
 
 
                             

а) поле імені
б) поточна активна комірка
в) маркер заповнення
г) рядок формул
д) кнопки заголовків рядків
е) вкладки неактивних аркушів
є) кнопки заголовків стовпців
ж) кнопка прокручування аркушів
з) вкладка активного аркуша


Відповіді.

1.    в
2.    б
3.    а
4.    а
5.    

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  г   є   д   а   б   ж   з   в   е


(проводиться перевірка і оцінювання тестових завдань із занесенням до таблиці результатів)


ІІІ. Оголошення теми і мети уроку


IV. Пояснення нового матеріалу.


                                               1. Введення даних в ЕТ.


Дані в ЕТ бувають різних типів, наприклад: число, текст, формула.

Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.)

Для введення даних в комірку ЕТ слід:

-    виділити комірку
-    ввести дані
-    зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.

Процес редагування (зміна даних у комірках) дуже простий. Наприклад, один з прийомів:

-    активізуйте комірку
-    виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор)

Для редагування у рядку формул :

-    активізуйте потрібну комірку
-    клацніть у рядку формул і змініть дані.

    Істотно спростити введення даних до ЕТ можна за допомогою авто заповнення, що забезпе-чує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel.

                                       2. Переміщення і копіювання даних.


Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів  - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб – маркер заповнення.

>    Drag and Drop – це найпоширеніший спосіб переміщення і копіювання даних

-    виділити первинний діапазон комірок
-    навести покажчик миші на жирну рамку межі діапазону
-    натиснути ліву кнопку миші для переміщення (ліву кнопку миші і Ctrl для копіювання)

>    Буфер обміну (розповідь дітей)

>    Маркер заповнення

-    виділити первинну комірку
-    навести покажчик миші на маркер заповнення
-    перетягнути маркер заповнення до цільових комірок і відпустити кнопку миші.

                                             3. Форматування.


Форматування- це зміна зовнішнього вигляду об’єкту (комірки) без зміни його інформацій-ного наповнення (даних)

Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів. Перші параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці і т. д.). Інші параметри визначають формат самої комірки (розмір, заливання комірки, об-рамлення і т. д.). До параметрів форматування в Excel належить також формат даних.

Розглянемо коротко основні формати даних передбачені в Excel.

Переглянемо список цих форматів, обравши команду Формат – Ячейки. У відповідь з’явиться діалог Формат ячейки, у якому буде розкрита за умовчанням вкладка Число.

Коли ви вводите дані до комірки, за умовчанням використовується загальний числовий фор-мат.  У цьому форматі можна вводити ціле число, десяткові дроби, а також число в експоненціаль-ній формі (використовується для скорочення запису у разі великої кількості розрядів).


                              Підсумок вивчення нового матеріалу.


1.    Дані можна вводити безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Для цього необ-хідно:
-    Виділити комірку
-    Ввести дані
-    Натиснути Enter.


2.    Для редагування даних необхідно:
-    Активізувати комірку
-    Виконати подвійне клацання лівою кнопкою миші або натиснути F2


3.    Для переміщення даних необхідно:
-    Виділити первинну комірку або діапазон
-    Навести покажчик миші на жирну рамку межі діапазону
-    Натиснути ліву кнопку миші для переміщення
         Або
-    Виділити первинну комірку або діапазон
-    Правка – Вирізати
-    Правка – Вставка


4.    Для копіювання даних необхідно:  
-    Активізувати комірку
-    Навести покажчик миші на жирну рамку межі діапазону
-    Натиснути ліву кнопку миші і Ctrl для копіювання
        Або
-    Виділити первинну комірку або діапазон
-    Правка – Копіювати
-    Правка – Вставка


5.    Форматування даних:
-    Активізувати комірку або виділити діапазон
-    Формат – Ячейка
-    Обрати: шрифт, колір, розмір, вирівнювання, заливку, обрамлення, напрямок тексту
-    Обрати формат даних


V. Закріплення нового матеріалу.


                                       Практичне завдання.


1.    На першому листі робочої книги створити таблицю за зразком

31.05-1.jpg
 
2.    Відформатуйте таблицю за власним бажанням (самостійно обрати колір, розмір, обрамлення, заливку).
3.    Збережіть книгу з таблицею під назвою «Товари» у власній папці.

VI. Домашнє завдання.


    Опрацювати конспект.
    Оцінювання.


VII. Підсумок уроку.Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.


Матеріали з інформатики онлайн, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з інформатики скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Введення та редагування даних різного типу > Введення та редагування даних різного типу. Конспект уроку і опорний каркас