KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Франсуа Війон “Балада прикмет”. Особливості жанру літературної балади»

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>> Зарубіжна література: Франсуа Війон “Балада прикмет”. Особливості жанру літературної балади


План-конспект уроку з курсу «Зарубіжна література 7 клас» з теми «Франсуа Війон “Балада прикмет”. Особливості жанру літературної балади»Мета уроку:актуалізувати та поглибити знання учнів про баладу, визначити спільне та відмінне між баладою фольклорною та літературною; проаналізувати баладу Франсуа Війона, розкрити її філософський зміст, актуалізувати знання учнів про антитезу, анафору, рефрен; познайомити  з життєвим та творчим шляхом поета;
розвивати навички виразного читання та аналізу поетичного тексту; спонукати до роздумів про місце людини у Всесвіті, пізнання світу і себе у цьому світі.

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

Обладнання:текст балади, ілюстрації.

Епіграф:                        У світі немає нічого, що не було б названим.
                                        Слово – одежа всіх фактів, думок.
                                                                                              М.Горький

                                       Жебрак – скарбами світу володію,
                                      Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль.
                                                                                             Ф.Війон

І. Актуалізація знань
КРОСВОРД
1.    Як називалося дерево, під яким Робін Гуд збирав своїх побратимів?
2.    Як називалися епічні сербські народні пісні про славну минувщину?
3.    Напишіть назву селища, що традиційно вважається батьківщиною Робін Гуда?
4.    Хто є автором картини “Богатирі”?
5.    Як звали батька дев’ятьох синів Юговичів?
6.    Як звали наймолодшого богатиря київського циклу билин?

7291 big323.jpg
? -  Що ви знаєте про баладу?
? – Чим, на вашу думку, відрізняється балада фольклорна від балади літературної?   

ІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

                            ЛІТЕРАТУРНА БАЛАДА
Літературна балада – авторський віршований ліро-епічний твір фантастичного, історико-героїчного чи соціально-побутового змісту, у якому напруженість сюжету зумовлена внутрішнім конфліктом героя.
Виникає з народної балади. Сталих ознак жанр літературної балади набуває у XIVст. в придворній французькій поезії, також у творчості Франсуа Війона у XVст.
Побудована традиційно: експозиція, зав’язка, основна частина, розв’язка.

              
7291 big324.jpg

2. Робота з текстом
Виразно прочитайте баладу. Чи всі слова вам зрозумілі?


Словникова робота:
Манівці – кружний, об’їздний шлях;
гусити – послідовники Яна Гуса, вождя національно-визвольного руху в Чехії  в XVcт.;
соб-цабе – вигук, яким повертають волів.

? – Про що ця балада?
? – Що стверджує її автор?
? – Яким ми бачимо ліричного героя?
? – Чому поезія називається «Балада прикмет»? Як ви розумієте слово прикмета?
? – Що характеризують прикмети в баладі?

Випишіть прикмети життя та прокоментуйте їх.
Прикмета – 1. Властивість, ознака, за якою можна пізнати щось або когось. 2. У народних забобонах – провіщування чогось.
                   
3. Щоденник подвійних нотаток: попрацюйте в групах

цитати коментар (які прикмети життя звучать в словах?)
1.    «Мухи гинуть в молоці»
2.
1.    трагічність, буденність, плинність буття
2.

                
3.    Бесіда
? – Яким постає життя в «Баладі прикмет»?
? – Чи знає життя ліричний герой? Що йому відомо?
? – Чому він стверджує, що «знаю все, не знаю лиш себе»?
? – Якими словами починається кожний рядок балади Ф.Війона? Як називається такий художній прийом? З якою метою він вживається?
? – Що таке рефрен? Знайдіть його приклад в тексті балади?
? – Чи є в тексті балади антитези? Зачитайте їх. Яка їх функція?

Антитеза
– ( від грецьк. протиставлення) – протиставлення людських характерів, обставин, композиційних елементів тощо.
Анафора – ( грецьк. повторення) – єдинопочаток, повторення слова або групи слів на початку декількох фраз чи строф.
Рефрен – рядок чи кілька рядків, які повторюються наприкінці строфи чи групи строф вірша. Здебільшого рефрен підкреслює найважливішу думку твору.

Використання анафори та рефрену зближають філософську баладу Ф.Війона з народною баладною піснею. Також вона близька до соціально-філософських віршів Г.С.Сковороди і нагадує вірш «Всякому городу», в якому автор теж вживає анафори і рефрен та втілює глибоку філософську думку про те, що людина витрачає все своє життя, щоб пізнати світ, але не може пізнати саму себе.

4.    Учитель
                      ФРАНСУА ВІЙОН (1431 – 1463 )
Школяр, замучений долею… Він прожив коротке, але яскраве, бурхливе життя, сповнене мандрів, пошуків, переховувань, злочинів, творчості.
Поет, магістр мистецтв, злодій, вбивця, філософ, вигнанець.
Автор невеликого поетичного спадку: 2 поеми «Великий Заповіт» та «Малий Заповіт», понад 10 балад, 7розбійницьких пісень.
Народився Франсуа Монкорб’є (Делож) в Парижі у бідній родині, рано залишився без батька і був всиновлений та вихований капеланом Гійомом Війоном (можливо родичем матері).
1443 – 1449рр. – навчається на факультеті мистецтв у Сорбоні, отримує ступінь магістра мистецтв.
Брав участь у бійках, крадіжках.
1445р. – заарештований за вбивство священника, згодом виправданий.
1463р. – за вироком Паризького суду вигнаний з рідного міста. Подальша доля невідома.

Бунтівник, що понад усе цінував волю, не схилявся перед авторитетами, не дотримувався загальноприйнятих правил. Веселий та дотепний, розумний та незалежний. Його приймав у своїй резиденції принц Карл Орлеанський та змагався з ним у віршуванні, його гноїв у підземеллі свого замку єпископ Тібо д’Осіньї, йому раділи у шинках приятелі та засуджували до смертної кари паризькі судді.
В його поезіях Париж XVст. Його вірші не традиційні для середньвічеої поезії канцони та сирвенти, що оспівують лицарів та прекрасних дам. В них лунає голос веселого, галасливого, бідного люду, який страждає, кохає, бешкетує, сумує.

 ІІІ. Підсумок уроку
Проблемне завдання: Як ви розумієте слова

Людина пізнає світ через пізнання самої себе, а себе через пізнання світу.
                                                                                                                         Й.В.Гете

? – Чи можна цей вислів взяти за епіграф до уроку? Аргументуйте свою думку.

Домашнє завдання: виразно читати баладу, відповісти на питання з теми в підручнику.


Надіслано учителем зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" Юсипович І.В.

Зарубіжна література за 7 клас безкоштовно скачати, плани конспектів уроків, готуємось до школи онлайн

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 7 клас > Літературна балада. Франсуа Війон > Літературна балада. Франсуа Війон. Конспект уроку і опорний каркас