KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми Відмінювання кількісних та порядкових числівників

Тема уроку: Відмінювання кількісних та порядкових числівників.


Мета уроку: навчити розпізнавати числівники в реченні, визначати їхні граматичні ознаки, відмінювати прості, складні та складені числівники; виробляти вміння правильно вживати їх у мовленні, в різних відмінкових формах; сприяти розвиткові мислення, пам’яті, творчої уяви; виховувати  орфографічну пильність, шанобливе ставлення до мовної та літературної спадщини українського народу.

Тип уроку. Урок-практикум.

Обладнання:  Інтернет,мультимедійний проектор; таблиці «Відмінювання  числівників»,  роздатковий матеріал, картки із диференційованим  домашнім завданням; виставка творів Т.Шевченка.
                                    


Хід уроку

Епіграф                           Кобзарем його ми звемо,
                                         Так від роду і до роду,
                                         Кожен вірш свій і поему
                                         Він присвячував народу.
                                                М. Рильський

І. П’ятихвилинка . «Поетична сторінка».
Дібрати за змістом і римою слова та вставити їх в поезію
Садок вишневий коло     …    ,
Хрущі над вишнями        …  ,
Плугатарі з плугами      …   ,
Співають ідучи  дівчата,
А матері  вечерять    …   .
                         Т.Шевченко
Довідка:  ждуть, хати, йдуть, гудуть.
                                                   

ІI. Повідомлення теми та мети уроку.
- На сьогоднішньому уроці ми  повторимо вивчений матеріал  про числівник як самостійну частину мови, навчимось відмінювати  кількісні та порядкові числівники, а також пригадаємо життя та творчість Т.Г.Шевченка.


ІII. Актуалізація опорних знань.
- Дорога буде далекою;  можуть траплятися труднощі, тому нам слід добре підготуватися.
1. «Мозковий штурм».
1. На що вказує числівник ?   …
2.На які питання відповідає числівник?
   …
3.Розряди числівників за значенням …
4.Види кількісних числівників …
5. Граматичні категорії порядкових числівників  …
6.Групи числівників за будовою  …
2. Вибірковий диктант («Ключ»).
Із поданих числівників виписати кількісні.
П’ятий, вісім, дванадцятий, четвертий, дев’ять, двісті, чотири, двадцять перший.
Ключ: із третіх букв кількісних числівників складається слово світ.


IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.
1.    Лінгвістичне дослідження.
- Сьогодні  ми перегорнемо сторінки біографії письменника, пригадаємо дитячі роки Тараса, згадаємо вірші, звернемо увагу на твори образотворчого мистецтва.
- Чи є в світі доля, трагічніша й величніша за долю Т.Шевченка?
                                            Село! І серце одпочине:
                                             Село на нашій Україні –
                                             Неначе писанка, село.
                                            Зеленим гаєм поросло.
                                                          Т.Шевченко
А). Виписати із тексту  в дві колонки кількісні та порядкові числівники.   
                                   Дитинство Тараса
Село Моринці на Черкащині. Дев’ятого  березня тисяча вісімсот чотирнадцятого року в сім’ї Шевченків народилася третя дитина (після Катерини і Микити) –Тарас. Старшій  - Катрусі – всього десять років, але вона господарювала за дорослих. Братику Микиті три роки, він сидить на лежанці.
Моринців Тарас  навіть не пам’ятав, бо дуже малим переїхав з рідними в Кирилівку. Хлопчикові пішов другий рік – тепер він ніжками  дибав до столітнього розлогого дуба.
Тарасові -  дев’ять років, а він був розсудливим, як дорослий. Любив природу: квіти, бджоли, дерева, небо… У своє дев’яте літо  хлопчина пізнав і що то чекати батька-чумака з дороги, і яке невимовне горе – несподівана рання смерть матері. Далі - три роки нестерпного життя в одній хаті з мачухою, недуга батька, над яким стояло п’ятеро дрібних дітей і плакали. В дванадцять років Тарас став круглим сиротою.
                       … А ми
                       Розлізлися межи людьми,
                      Мов мишенята. Я до школи –
                      Носити воду школярам.
 Б). Визначити відмінок виписаних числівників. 
Робота з таблицями «Відмінювання числівників» .


2.    «Естафета»  (кожен ряд окремо).
     Цікаво знати
Тарас Шевченко із  ___   років життя    (47)
10   років був на засланні, 24    роки -  кріпаком,  і лише  13  років - на волі.
 Від 1861 відняти 1814      або 1861 мінус 1814
Провідміняти числівник: 1 ряд - 47   , 2 ряд -  24   .
Робота з таблицями «Відмінювання числівників» .


3.   Кодовий диктант. (Операція «Сейф»).  Потрібно вставити в фразеологізми пропущені числа.
Сидіти в   …   стінах  (4)
…  колесо до   воза      (5)
 …  чоботи - пара   (2)
В    … дуги  зігнувся  (3)
  …   дорогою  обійти   (10)
… разів відмір, а  … раз відріж (7 і 1)
Код: 4, 5, 2, 3,  7, 10, 7 і 1


4.Інтернет-дослідження  (індивідуальне  завдання).
«Біограф»
http://kobzar.info/today/news  - Новини - *Найбільша в Україні колекція „Кобзарів” - детальніше
1.Де знаходиться найбільша в Україні колекція «Кобзарів»?
2.Скільки примірників вона нараховує?

«Екскурсовод»
http://kobzar.info/memories/museums/ - Музеї - детальніше
1.Скільки музеїв Тарасу Шевченку відкрито в Україні ? Назвати їх.
2.Скільки ще країн славляться музеями   Т.Шевченка? Надайте інформацію про них.

«Мистецтвознавець» 
http://kobzar.info/today/news/  - Новини – *Про присудження Національної премії України (2009 р.) - детальніше
1.Скільки робіт було представлено на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка?
2.Скільком конкурсантам присуджено премію? Назвати їх.
«Історик»
http://kobzar.info/today/news/  - Новини -  *Цей день в історії - детальніше   

1.Про що говорить дата  9 березня  в історії?
 2.Хто ще із відомих людей народився 9 березня?


Релакс.

5.Творчий диктант. «Юні лінгвісти».
Поєднати числівники з іменниками.
Шестеро (діти), троє (хлоп’я), троє (дівчина), двоє (побратим), четверо (подорожній).
Інтернет-дослідження. Звіт творчої групи.

6.Лінгвістична задача.
 Скільки було: бабуся,  дві матері, дві дочки й внучка? (Троє).


V. Узагальнення вивченого навчального матеріалу.
        Тести
1.    Числівник – це самостійна частина мови, яка вказує на :
А) дію або стан;
Б) ознаку предмета;
В) предмет чи особу;
Г) число, кількість предметів, їх порядок при лічбі.

2.Числівники за значенням поділяються на :
А) прості й складні;
Б) збірні й дробові;
В) кількісні  й порядкові;
Г) кількісні й складені.

3. Числівники за будовою поділяються на:
А) прості  й дробові;
Б) складні й кількісні;
В) прості, складні й складені;
Г) складні й складені.

4. Порядкові числівники змінюються за:
А) родами і числами;
Б) родами, числами і відмінками;
В) відмінками;
Г) родами і відмінками.

5. У якому рядку всі числівники – кількісні?
А) перший, другий,чотири, третій;
Б) десятеро, сьомий, двадцять, вісім;
В) одна п’ята, десять, троє, сорок;
Г) двохсотий, триста один, дев’ятий, чотириста.

6. У якому рядку всі числівники вжито в родовому відмінку?
А) одного, одної восьмої, одної, одних;
Б) семи, одній сьомій, сімом, шістьом;
В) дев’яноста, сорока, ста, двом;
Г) п’ятдесяти, десятьох, двомстам, трьома.

7. У якому рядку всі числівники  за будовою складні?
А) тридцять, одинадцять, вісім, сорок два;
Б) двадцять, сто три, п’ятсот, сімсот один ;
В) сімдесят чотири, триста, дванадцять, дев’ять;
Г)п’ятдесят, п’ятсот, сімдесятий, дев’ятнадцять.

8. Вкажіть речення, в якому вжито числівник.
А) Четвірка друзів вирушила в мандри.
Б) У цьому місті я живу п’ятнадцятий рік.
В) Юрко отримав за контрольну роботу шістку.
Г) На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

9. Вкажіть ряд числівників, у кожному з яких пишеться –ь-:
А) тр..ох, десят..ма, п’ят..ом;
Б) дев’ятнадцят.., чотир..мастами, шістдесят..;
В) вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами;
Г) п’ят.., вос..мому,вісім..

10.  Вкажіть, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м’якої групи.
А) другий;
Б) третій;
В) п’ятий;
Г) четвертий.

11. У якому рядку всі числівники -  збірні?
А) двісті, троє, шістдесят;
Б) четверо, сорок, дві восьмих;
В) п’ятеро, троє, десятеро;
Г) п'ятнадцять, сім других, сьомий.

12. У якому рядку всі  слова  -  числівники?
А) п’ять, семеро, сто сорок один;
Б) троє, вдвоє, потроїти;
В) одна третя, восьмисотий, двоповерховий;
Г) двадцятий, тридцять п’ять, по-перше.


VI. Підсумки  уроку.
Аргументоване виставлення балів у електронний журнал.                                                         
- Пам’ятайте, що «найбільше і найдорожче добро кожного народу  - це його мова», бережіть цей скарб.


VII.  Домашнє завдання (диференційоване).
Середній рівень
1.    Поставити числівники разом з іменниками в орудному та місцевому відмінках. З трьома словосполученнями скласти  речення.
200 учнів, 131 тонна, 42 літри, 275 глядачів, 943 грами, 347 кілограмів,253 дні.
    2.Відредагуйте подані словосполучення.
        Дві дівчата, три  кури, два селяни, чотири очі, стотридцять три телята,чотири коней.
Достатній рівень
1.    Запишіть подані приклади словами (двома способами).
85,7 + 12,4;  825-405;  126, 7-16,9; 40-26;  3/5+1/3; 68+15.

2.    Відредагуйте подані речення.
Микола приніс двоє відер води. У класі знаходиться двадцять три дівчат. Я купив троє книжок. На початку двадцяте століття з’явився український переклад Біблії. Треба поспішати, вже дві години. Музей зачиняється в шість годин. Вони пробігли дві десятих кілометрів. Три брата зустрілися після довгої розлуки.


Високий рівень
1.    Записати цифри словами.
До 478 додати 16; від 5309 відняти 372;  від 65 відняти суму чисел 24 і 7; сума чисел дорівнює 256;  скільки разів 15 міститься в 949.
      2.Напишіть твір-мініатюру на тему: «Тарасовими шляхами», використовуючи  числівники.Предмети > Українська мова > Українська мова 4 клас > Відмінювання числівників > Відмінювання числівників. Конспект уроку і опорний каркас