KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему: Поняття про телеконференції та форуми.

Гіпермаркет знань>>Інформатика 11 клас >>Інформатика >> Інформатика: Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах.


План-конспект уроку з курсу «Інформатика 11 клас» з теми «Поняття про телеконференції та форуми.»Тема:
    Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій.

                                                 Пошук потрібних груп новин та підписка на них.


Мета:    сформувати в учнів основні поняття груп новин, принципи їх роботи; принципи ієрархії груп новин UseNet, основні категорії верхнього рівня; сформувати поняття про можливості використання смайликів в повідомленнях; продовжувати розвивати в учнів науковий світогляд на основі знань про глобальну мережу Інтернет; виховувати інформаційну культуру учнів.


Тип уроку:    урок засвоєння нових знань.     


Обладнання:
комп’ютерний клас, LCD-проектор, набір сторінок з теоретичним матеріалом в мережі Інтранет, електронна таблиця для гри «Футбол».


                                                                       ХІД УРОКУ


I.    Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів


Гра «Футбол»


До дошки викликається 6 учнів, які треба розділити на дві команди. За дошку робиться проекція електронної таблиці з футбольним полем. М’яч – це малюнок, який вчитель може переміщувати по коміркам залежно від ударів гравців. На початку м’яч знаходиться в центральному крузі. Команди вибирають «персональних опікунів» (розбирають гравців суперника) - який гравець буде відповідати на запитання конкретного учасника суперників. Гравець першої команди задає питання конкретному учаснику другої команди. У разі правильної відповіді м’яч переміщується на три клітинки у напрямі, який вибирає учень, який правильно відповів. У разі неправильної відповіді або її відсутності на це запитання відповідає сам автор запитання. У разі правильної відповіді він переміщує м’яч на 5 комірок у вибраному напрямі. Запитання задають по черзі всі гравці команд. Гра триває 10 хвилин, або до певного рахунку.

8.06-1.jpg
 
II.    Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми, мети і завдань уроку


При передачі повідомлення за допомогою електронної пошти про це повідомлення знає тільки декілька чоловік: автор, адресат та отримувачі копій.
Інколи потрібно, щоб ваше повідомлення змогли прочитати багато людей: поділитись ексклюзивною новиною, попросити поради з деякого питання, обговорити якусь проблему, дати оголошення тощо. Для таких цілей краще використовувати спеціальну службу Інтернет – телеконференції, названі ще групами новин.
Розглянути план уроку.


1.    Принципи роботи груп новин.
2.    Групи новин UseNet.
3.    Основні категорії UseNet.
4.    Робота зі смайликами.
5.    Правила поведінки в групах новин.
6.    Закріплення вивченого матеріалу.


III.    Сприймання і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу


1. Принципи роботи електронної пошти.


Групи новин, або, як їх ще називають, newsgroups  - це загальнодоступні дискусійні форуми, де повідомлення представлені у вигляді каталогів.
Оскільки в різних людей інтереси різні, для їх спілкування утворюються різні групи новин. В Інтернет нараховується кілька десятків тисяч різних груп. Вони зберігаються на спеціальних комп’ютерах – серверах новин. Такі сервери розміщують в різних країнах. Інформація передається від одного сервера до іншого та постійно оновлюється. Одержавши доступ до сервера новин, користувач вибирає потрібну йому групу та знайомиться з повідомленнями й відповідями на них. За бажанням він сам може надіслати відповідь на будь-яке повідомлення або надіслати нове повідомлення, на яке будуть направлятися відповіді з усього світу.

Повідомлення разом із відгуками на нього називається потоком. При надсиланні нового повідомлення до групи новин утворюється новий потік, а при відповіді на яке-небудь повідомлення відповідь додається до існуючого потоку.

Usenet – це найбільше зібрання загальнодоступних груп новин.

Оскільки різних тем новин дуже багато, групи новин мають ієрархічну структуру категорій і підкатегорій. Імена груп будуються відповідно до цієї ієрархії зліва направо: від загального до конкретного. Категорії і підкатегорії кожного рівня в імені групи відокремлюються одна від одної крапкою. Наприклад, інформацію про ОС Windows можна знайти в групі з іменем comp.os.ms-windows. Тут comp – категорія верхнього рівня, що включає в себе всі теми, пов’язані з комп’ютерами; os – підкатегорія, яка призначена для обговорення операційних систем; ms-windows – підкатегорія наступного рівня, яка призначена для обговорення конкретних операційних систем серії Windows фірми Microsoft.

Імена категорій верхнього рівня найпопулярніших груп новин:

comp - все про комп’ютери;     
news - інформація про телеконференції;
rec     - відпочинок і розваги;
sci     - наукова тематика;
soc - проблеми суспільства;
talk - розмови: дебати і суперечки на різні теми;
alt    - альтернативні теми;
k12 - освіта, виховання дітей з 1-го до 12-го класу;
misc - різні теми, які не ввійшли в інші категорії.


Починаючи працювати в UseNet, передусім необхідно ознайомитися зі змістом кількох певних груп новин, призначених спеціально для нових користувачів. У цих групах новин міститься корисна інформація про те, що слід і що не можна робити, а також про те, як найефективніше скористатися цими новинами.
Для передачі емоцій в повідомленнях користуються спеціальними позначеннями – смайликами. Смайлики – це загальноприйняті в Інтернет скорочення, призначені для виявлення почуттів і емоцій, викликаних вмістом повідомлення.


                                             Правила поведінки в телеконференціях


•    Перш, ніж надіслати повідомлення до якої-небудь групи, потрібно ознайомитися з наявними там потоками для визначення, чи відповідає ваше повідомлення їхній тематиці.
•    Повідомлення потрібно сформулювати коротко і по суті, щоб учасники могли зрозуміти, про що йдеться.
•    Текст треба написати з дотримання правил тематики. Слова, що складаються з одних великих букв, сприймаються як «крик».
•    Не варто направляти повідомлення до групи, якщо ви не згодні з більшістю положень, висловлених там. Шукайте групи, близькі вам за поглядами.
•    Якщо ваша відповідь цікавить лише автора повідомлення, відповідь йому надсилайте електронною поштою. Якщо ж відповідь викликає загальний інтерес – надсилайте її до груп новин.


IV.    Узагальнення і систематизація знань


1.    Робота із заготовленими веб-сторінками в мережі Інтранет: учні створюють конспект уроку, отримуючи інформацію з комп’ютера.
2.    Питання для перевірки:
•    Що таке групи новин?
•    Як називається найбільше зібрання груп новин?
•    Як записується ім’я групи новин?
•    Що таке смайлик?


V.    Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання


Вивчити конспект. Виписати в зошит правила поведінки в телеконференціях та види смайликів.


Надіслав викладач інформатики Миловидов Юрій Олегович, университет «КРОК»

Збірка конспектів уроків з інформатики скачати, календарно-тематичне планування, підручники по всім предметам онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах > Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах. Конспект уроку і опорний каркас