KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему «Координатна пряма. Раціональні числа»


Конспект уроку з математики 6 класу

Тема :   Координатна пряма. Раціональні числа.


Мета:   Закріпити уміння та навички учнів будувати координату пряму, записувати координату точки, відшуковувати точку за її координатою, записувати додатні та від’ємні числа, формувати початкові уявлення про відстань на числовій прямій;


розвивати логічне мислення, просторову уяву учнів, навики колективної і самостійної роботи;


виховувати чіткість оформлення креслень і записів.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.


Обладнання:
комп’ютер, мультимедійний проектор, роздаткові картки.


Хід уроку

       І.  Організаційний момент.
       II. П’ятихвилинка для життя (слайди 1-5).
       ІІ.  Актуалізація опорних знань.


Робота в парах (слайди 6-8)

Що таке координатна пряма?

Що таке координата точки та її позначення?

Де на координатній прямій розміщені точки, які відповідають додатним числам; від’ємним числам?

Які числа називаються протилежними?

Які числа називаються цілими?

Які числа називаються раціональними?


Технологія «Мозковий штурм» (робота за слайдом 9)


Гра « Хто швидше?» (робота за слайдом 10)


        ІІІ. Формування умінь і навичок.
Розв’язування задач і вправ. Колективна робота.


№924.  С(-1,5)
№926.  Точку А(-2) перемістили праворуч на 6 одиниць і одержали точку В(4).
№ 928.  Дане завдання розв’язують тільки на основі поняття числа, протилежному даному.
№ 930.  Звернути увагу учнів на те, що таких точок дві. Вправи на дошці потрібно виконувати кольоровою крейдою.
№931.    К(-8), М(-3), N(5).
№ 934.  Дане завдання бажано виконувати, маючи модель координатної прямої.
№ 935.  Рівняння розв’язують  тільки на основі числа, протилежного даному.


IV.  Самостійна робота (роздаткові картки)


1 варіант.
1.    Записати координати точок, зображених на малюнку                     
  Asd4.jpg

2.    На координатній прямій позначити точки:
А (-2,5), В (7,5), D (-4), E (0), C (4,5).


Знайти відстань між точками A і B, C і D.


3.    Записати числа, протилежні числам:
-5; 3; -2,3; -3 ; 2 0; 1,4; 0,1.


  4.   Показання термометра -4 С. Яку температуру показуватиме термометр, якщо стовпчик ртуті:
         а) підніметься на 2  С;    б) знизиться на 5 
         в) знизиться на 3         г) підніметься на 7 С.


 5.    Які з чисел -3,5; -5,7; 6,3; -6 0; 7; 0,9; -10:
       а) натуральні;  б) цілі;  в) від’ємні;


 6.    Прочитати нерівності, записати всі цілі числа, які є їх розв’язками:
       а)     б) -7   в) -1<x<5;
Як на координатній прямій зображають межі нерівності?


2 варіант
1.    Записати координати точок, зображених на малюнку    
 Asd5.jpg   

2.    На координатній прямій позначити точки:
А (-4,5), В (-7,5), D (4), E (0), C (2,5).
Знайти відстань між точками A і B, C і D.


3.    Записати числа, протилежні числам:
7; -8; -1,5; -1 ; 2 0; 4,2; 0,8.


  4.   Показання термометра -5 С. Яку температуру показуватиме термометр, якщо стовпчик ртуті:
         а) підніметься на 2  С;    б) знизиться на 5 
         в) знизиться на 3         г) підніметься на 7 С.


 5.    Які з чисел -4,5; -16; 2,7; 11;-3 0,7; -2,9; 0:
       а) натуральні;  б) цілі;  в) від’ємні;


 6.    Прочитати нерівності, записати всі цілі числа, які є їх розв’язками:
       а)     б) -5   в) -2<x<4.


Відповіді:

1-варіант


1. А(-4), К(-2), Р(-0,5), М(4).


2. Відстань між точками:
А і В – 10 одиничних відрізків;
C і D – 8,5 одиничного відрізка.


3. Числа, протилежні даним:
 -3; +2,3; 3 ; -2 0; -1,4; -0,1.


4. Температура становитиме:
    а)  2  С;    б) - 9     в)- 7         г) + 3 С


5.    а)  7;    б) -0;7;-10;     в)- 3,5; -5,7;-6 -10.


6. .    а)  -1; 0;1;2;3;    б) -7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;     в) 0; 1;2; 3;4


Відповіді:
2-варіант


1. N(-6), К(-3), Р(-1,5), М(4,5).


2. Відстань між точками:
    А і В – 12 одиничних відрізків;
    C і D – 1,5 одиничного відрізка.


3. Числа, протилежні даним:
    - 7; 8; +1,5; 1 ; 2 0;- 4,2; 0,8.


4.Температура становитиме:
    а)  -3  С;    б) - 10     в)- 8         г) + 2 С


5.    а)  11;    б) -16;11;0;     в)- 4,5; -16;-3 -2,9.


6. .    а)  -3; -2;-1;0;1;    б) -5;-4;-3;-2;-1;0;1;     в) -1; 0; 1;2; 3.


V.  Пояснення домашнього завдання.
5,  П.31, №№ 925,  927,  933, 936, додатково №937.

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Математика > Математика 6 клас > Координатна пряма. Раціональні числа > Координатна пряма. Раціональні числа. Конспект уроку і опорний каркас