KNOWLEDGE HYPERMARKET


Координатна пряма. Раціональні числа

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>>Координатна пряма. Раціональні числа


Накреслимо горизонтальну пряму і позначимо на нш деяку точку О — початок відліку (рис. 32). У відповідність точці О поставимо число 0. Виберемо одиничний відрізок. На проведеній прямій можна позначати числа (точки, що відповідають цим числам). Додатні числа прийнято позначати праворуч від точки О, а від'ємні — ліворуч. Щоб позначити, наприклад, число 2, потрібно від точки О відкласти два одиничні відрізки праворуч. Щоб позначити число -2, потрібно від точки О відкласти два одиничні відрізки ліворуч.


Координатна пряма


Напрям праворуч від початку відліку називають додатним, а ліворуч — від'ємним. Додатний напрям показує стрілка (див. рис. 33).


Координатна пряма


Пряму з вибраними на ній початком відліку, одиничним відрізком і вказаним додатним напрямом називають координатною прямою.
 
Число, що показує положення точки на координатній прямій, називають координатою цієї точки. Точка А (рис. 34) має координату 2,5, точка В — координату -1 ціла від 1/3 , точка С — координату -2. Пишуть: .4(2,5); В (-1 від 1/3); С(-2).


Asd254.jpg


Точки А й В -і координатами 3 і -3 (рис. 35) однаково віддалені від точки О і лежать з різних боків від неї. Щоб потрапити з точки О в ці точки, потрібно пройти однакові відстані, але у протилежних напрямах. Числа 3 і -3 називають протилежними числами: число 3 протилежне числу -3, а число -3 протилежне числу 3. Числа 1,5 і -1,5 теж є протилежними.


Asd255.jpg


Два числа, що відрізняються одне від одного лише знаком, називають протилежними числами.


Число, протилежне числу а, позначають -а. Якщо а = 4,2, то -а = -4,2; якщо а = -1,5, то -а = 1,5.
Число 0 протилежне саме собі: якщо а = 0, то -а = 0.


Натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 називають цілими числами.


... -6;-5;-4;-3;-2;-1; 0; 1; 2; 3;4; 5; 6; ... — цілі числа. Додатні числа (цілі і дробові), від'ємні числа (цілі і дробові) й число 0 називають раціональними числами.


Математика

Прочитайте
1.       Знайти число, протилежне числу -5, і записати відповідну рівність. -(-5) = 5.
 
2.    Знайти значення n, якщо -n = 0,4.
Число n протилежне числу -n. Оскільки протилежним числу 0,4 є -0,4, то n = -0,4.


3.    Точка В має координату -3 (рис. 36). Цю точку перемістили на 5 одиниць праворуч і одержали точку С. Яка координата точки С?


Точка В

Точка С має координату 2: С(2).

Усно
911.    Яка координата точки А, якщо вона лежить на координатній прямій:
а)    праворуч від початку відліку на відстані 3 одиничних відрізків;
б)    ліворуч від початку відліку на відстані 7 одиничних відрізків?


912.    Назвіть координати точок А, В, С , D на рисунку 37.


Координати


913.Asd259.jpg

а) цілі числа;    б) від'ємні цілі числа;    в) додатні цілі числа

915.    Наведіть приклади цілих чисел; раціональних чисел. Чи є ціле число раціональним? Чи завжди раціональне число є цілим?
 
Рівень А
916.    Запишіть координати точок, зображених на рисунку 38.

Asd260.jpg

917. Запишіть які-небудь три числа, що лежать на координатній прямій: а) ліворуч від числа 5; б) праворуч від числа -7; в) ліворуч від числа -180; г) праворуч від числа 5,6.


Asd261.jpg

920.Накресліть координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 клітинку зошита.

Накресліть координатну пряму


921.    Запишіть усі натуральні числа, менші від 7, і протилежні їм числа.
 
923.    Заповніть таблицю:
 
Накресліть координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 1 клітинку зошита.


Накресліть координатну пряму


923.    Заповніть таблицю:

Заповніть таблицю


Позначте на координатній прямій точку, яка має координату х.

924.  Точку 5(3,5) перемістили ліворуч на 5 одиниць і одержали точку С. Яка координата точки С?
 
925.  Точку А(-5) перемістили праворуч на 6 одиниць і одержали точку В. Яка координата точки В?
 
926.   У якому напрямі і на скільки одиниць потрібно перемістити точку А(-2), шоб вона пеоейшла в ТОЧКУ В(4)7
 
927. У якому напрямі і на скільки одиниць потрібно перемістити точку С(2), щоб вона перейшла в точку D(-5)?
 
928.    Знайдіть:
а)    -m, якщо m=3 , m = -1.5; m = -4; m = 2,4; m = 0;
б)    k, якщо-k = 2; -k = -30; -k = -4,1; -k = 5,24;
в)    -(-b), якщо b = -8; b = 0,45; b = 0.
 
929. Поставте замість зірочки таке число, щоб була правильною рівність:
а)-(*) = -7;        б)-(*)=11;        в)-(*) = 75;    г)-(*) = -91.
 
930.    Які координати мають точки, віддалені від точки С(-3) на:
а) 2 одиниці;    б) 3 одиниці;    в) 5 одиниць?


931.    На рисунку 39 точка А має координату -6, а точка В — координату 2. Знайдіть і позначте початок відліку та одиничний відрізок. Які координати мають точки К, М N?


точка А

932.  Точку А(-2) перемістили на кілька одиниць праворуч і одержали точку В(1). Після цього точку В перемістили на стільки ж одиниць праворуч і одержали точку С. Яку координату має точка С?
 
933. Заповніть порожні місця в таблиці та позначте всі числа таблиці на координатній прямій.


Asd266.jpg


934.    Які цілі числа розміщені на координатній прямій між числами:
а)0і3;    б) -3 і 0;    в)-6 і 2;    г)-2,6 і 3,2?
 
Розв 'яжіть рівняння:
935.    а)-* = -19;    б)-* = 2,3;    в)-(-х) = -4.

г)-х = 4;    д)-х = -3,5;    ж)-(-*) = 8.

Здогадайтеся
937. Викрадачі Кнопка та Скрепка вирішили вкрасти золотий ключик Бураті-но, який він заховав до сейфа із двоцифровим кодом. їм відомо, що цифрами коду є 1, 2, 3 або 4. Скільки кодів у найгіршому випадку потрібно перебрати викрадачам, щоб відкрити сейф?

Вправи для повторення
938.    Пес кинувся наздоганяти господаря, коли той відійшов від нього на 1,2 км, і наздогнав його через 2 хв. З якою швидкістю йшов господар, якщо пес біг зі швидкістю 40 км/год?


939.    Пес кинувся наздоганяти лисицю. У початковий момент лисиця перебувала між псом і норою, до того ж, відстань від неї до пса дорівнювала 300 м, а до нори — 1,4 км. Швидкість пса дорівнює 36 км/год, а лисиці — 30 км/год. Чи встигне лисиця сховатися в нору?


940.    На скільки відсотків число 18 менше від числа 20?


941.    Висота ялинки на початку літа була 2 м, а в кінці — 2 м 16 см. На скільки відсотків збільшилась висота ялинки за літо?


Математика 6 клас Галина Янченко, Василь Кравчук

Вислано читачами iнтернет-сайту


Онлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.