KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кросворд до теми Тематична атестація

Кросворд до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема: Тематична атестація

 Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Kbe10.jpeg

По горизонталі:
1. Наука про господарство в цілому.
2. Формування доходів.
3. Відносини, коли речі та послуги переходять від виробників до споживачів.
4. Ресурси, що використовуються у виробництві товарів і послуг.
5. Діаграма або формула, що допомагає зрозуміти економічні події.
6. Спосіб поєднання ресурсів та їх загальне цілеспрямоване використання.
7. Люди, що вступають в економічні відносини.
По вертикалі:
1. Сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл, споживання.
2. Французькі мислителі, що вважали природні ресурси джерелом багатства.
3. Використання доходів і реалізація корисностей, які мають речі та послуги.
4. Наука про діяльність підприємств і споживачів.
5. Об’єкти продажу у вигляді дій, вигод.
6. Наука про економічні системи.
7. Економічні цінності, ресурси, товари, доходи.
Відповіді:
По горизонталі:1) макроекономіка; 2) розподіл;3) обмін; 4) фактори; 5) модель; 6) виробництво; 7) суб’єкти.
По вертикалі: 1) економіка; 2) фізіократи; 3) споживання; 4) мікроекономіка; 5) послуга; 6) економікс; 7) об’єкти.
Kbe1.jpeg   

Запитання
1. Засіб, який застосовують у економічному дослідженні.
2. Що необхідно збирати для змалювання певних явищ, сфер економіки, їх аналізу та класифікації.
3. Наука з якою тісно пов’язана економіка.
4. Спосіб поєднання ресурсів, їх узгодження та цілеспрямоване використання.
5. Формування доходів підприємця чи робітника, службовця чи власника.
6. Підручник П.Самуельсона, уперше виданий 1948 р. і витримав 15 перевидань.
7. Відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів.
8. Хто у своїх працях акцентував увагу на відносинах і суперечностях між двома класами: капіталістами і робітниками?
9. Використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги.
Відповіді: 1) моделювання; 2) факти; 3) соціологія; 4) виробництво; 5) розподіл; 6) “Економікс”; 7) обмін; 8) Маркс; 9) споживання.

Kbe2.jpeg

По горизонталі:
1.Наука про економічні системи.
2.Усі фізичні й духовні відчуття людини певної необхідності, які можна задовольнити за допомогою товарів і послуг.
4.Відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів.
5.Формування доходів підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної ділянки, банкіра чи держави.
7.Економісти, які думали про збагачення.
11.Одне із значень економіки для суспільства.
14.Чинник економічного прогресу.
По вертикалі:
1.Сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів, здійснюється виробництво, обмін та споживання товаріві послуг.
3.Спосіб поєднання ресурсів та їх узгодженого цілеспрямованого використання.
6.Використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги.
8.Економісти, які вважали що тільки земля може збагатити державу.
9.Потреби людини, зумовлені її індивідуальними особливостями.
10.Суспільне життя людей зумовлює виникнення яких потреб?
12.Постійне прагнення людини якомога вигідніше задовольнити ті чи інші потреби, поступово формує в людині певні економічні…
13.Один із основоположників економічної теорії.
Відповіді
По горизонталі: 1) економікс; 2) потреби; 4) обмін; 5) розподіл; 7) меркантилісти; 11) демократизація; 14) конкуренція.
По вертикалі: 1) економіка; 3) виробництво; 6) споживання; 8) фізіократи; 9) особисті; 10) колективних; 12) інтереси; 13) Маршалл
По горизонталі: 1.Наука про економічні системи. 2.Усі фізичні й духовні відчуття людини певної необхідності, які можна задовольнити за допомогою товарів і послуг. 4.Відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів. 5.Формування доходів підприємця чи робітника, службовця чи власника земельної ділянки, банкіра чи держави. 7.Економісти, які думали про збагачення. 11.Одне із значень економіки для суспільства. 14.Чинник економічного прогресу. По вертикалі: 1.Сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів, здійснюється виробництво, обмін та споживання товаріві послуг. 3.Спосіб поєднання ресурсів та їх узгодженого цілеспрямованого використання. 6.Використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги. 8.Економісти, які вважали що тільки земля може збагатити державу. 9.Потреби людини, зумовлені її індивідуальними особливостями. 10.Суспільне життя людей зумовлює виникнення яких потреб? 12.Постійне прагнення людини якомога вигідніше задовольнити ті чи інші потреби, поступово формує в людині певні економічні… 13.Один із основоположників економічної теорії. Відповіді По горизонталі: 1) економікс; 2) потреби; 4) обмін; 5) розподіл; 7) меркантилісти; 11) демократизація; 14) конкуренція. По вертикалі: 1) економіка; 3) виробництво; 6) споживання; 8) фізіократи; 9) особисті; 10) колективних; 12) інтереси; 13) Маршалл

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Тематична атестація > Тематична атестація. Гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати