KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота на тему «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні»

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Фізика: Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл

Презентація до предмету Фізика 7 клас.

Тема «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні».


Розгляд теми: Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл                                                                        Лабораторна робота №4
                                                Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.


18-06-79.jpg

18-06-80.jpg


Мета: навчитися вимірювати лінійні розміри тіл за допомогою лінійки та засвоїти способи вимірювання площі поверхні.

Обладнання:
  лінійка, брусок.

                                                 Правила техніки безпеки

При виконанні роботи поводьтеся з моделями обережно, не кидайте їх.

                                                         Потрібно знати

Вимірювання лінійних розмірів невеликих тіл виконують за допомогою лінійки.
Під час проведення вимірювань треба дотримуватись наступних правил:
1. На шкалу приладу треба дивитись під прямим кутом до її площини, інакше покази будуть невірними.
2. Якщо покази приладу розташовані між поділками шкали, то результат вимірювання треба округлити в бік найближчої поділки, якщо посередині, - то до більшого значення.
3. Важливо, щоб під час вимірювання нульова позначка шкали збігалася з початком відліку.
4. Покази приладу не можна знімати за межами шкали.
5. Знімаючи покази приладу, потрібно обов’язково врахувати ціну його поділки. Результат вимірювання не може бути точнішим від ціни поділки приладу.

                                                       Потрібно зробити в класі

1. Покладіть брусок на стіл і прикладіть до його грані учнівську лінійку так, щоб «нуль» на її шкалі співпав з одним краєм грані бруска.
За шкалою лінійки визначте довжину бруска.  Обертаючи брусок, так
само виміряйте  його ширину і висоту.
2. Результати вимірювань занесіть у таблицю.
3. Обчисліть площу граней бруска. Результати обчислень занесіть у таблицю.

18-06-81.jpg

            

4. За результатами досліджень зробіть висновок.

                                                               Потрібно відповісти

1. Чому при вимірюваннях отримують наближене значення величини?
2. Як виміряти площу прямокутного трикутника?

                                                          Потрібно зробити вдома

Визначте площу власної долоні. Для цього обмалюйте ладонь олівцем на аркуші паперу в клітинку та обведіть його контури олівцем. Підрахуйте кількість повних квадратиків, які потрапили всередину контуру, і додайте до нього половину числа неповних квадратиків, через які пройшла лінія контуру. Помноживши знайдене число на площу одного квадратика (0, 25 см²), отримаєте площу долоні.


Підготувала вчитель фізики Ляхоцька Оксана Євгенівна


Шкільна бібліотека онлайн, підручники та книги по всім предметам, Фізика і астрономія 7 клас скачати

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi > Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Практикуми, лабораторні, кейси