KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота на тему «Ознайомлення з вимірювальними приладами.Визначення ціни поділки приладу»

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Фізика: Фiзичнi величини та їх одиницi

Презентація до предмету Фізика 7 клас.

Тема «Ознайомлення з вимірювальними приладами.Визначення ціни поділки приладу.».


Розгляд теми: Фiзичнi величини та їх одиницi.                                                                  Лабораторна робота №2
                                                  Ознайомлення з вимірювальними приладами.
                                                          Визначення ціни поділки приладу.


18-06-73.jpg


Мета: визначити ціну поділки вимірювальних приладів: лінійки, вимірювального циліндра, термометра.
Обладнання: лінійка, мензурка, термометр.


                                                              Правила техніки безпеки


Під час виконання роботи акуратно розташуйте прилади на столі, звільнивши його від зайвих речей.

Обережно працюйте з термометрами, не кладіть їх на стіл без футляра.

                                                                    Потрібно знати.


Досить часто у фізиці й у повсякденному житті доводиться мати справу з вимірюванням фізичних величин.
Виміряти фізичну величину означає порівняти її з величиною, прийнятою за одиницю вимірювання.
Вимірюють фізичні величини за допомогою вимірювальних приладів. Будь – який вимірювальний прилад характеризується призначенням, межею вимірювань. Ціною поділки шкали і похибкою вимірювання.
Призначення приладу вказує, яку саме величину він вимірює.
Межею вимірювань називають максимальне значення фізичної величини, яке можна виміряти даним приладом. Вона визначається за значенням останньої поділки шкали.
Для визначення ціни поділки шкали потрібно вибрати будь – які дві сусідні позначки з цифрами, знайти різницю їх значень і результат поділити на кількість поділок між ними:

18-06-74.jpg

де  x1 x2 - значення сусідніх поділок вимірювальної величини, позначених цифрами, N - - кількість поділок між ними.

 Увага! Під поділкою шкали розуміють не штрихи шкали, а проміжки між штрихами.


                                                  Потрібно зробити в класі


1. Ознайомтеся зі шкалою лінійки, мензурки, термометра. Визначте їхні межі вимірювань та ціну поділки. Результат занессіть у таблицю.
2. Визначте похибку вимірювання кожного приладу. (помилки, які виникають під час вимірювання фізичних величин. Називають похибками вимірювань. Якщо ви правильно користувались вимірювальним приладом, то найбільша похибка вимірювання дорівнює половині ціни поділки цього приладу).


18-06-76.jpg


3. За результатами досліджень зробіть висновок.


                                                      Потрібно відповісти


1. Чи можна лінійкою, якою ви користувались на уроці, виміряти товщину волосини?
2. Чи можна даним термометром вимірювати температуру повітря на вулиці взимку? Температуру людського тіла?


                                                 Потрібно зробити вдома


Визначити межі вимірювань та ціну поділки вимірювальних приладів, які є у вас вдома.


Підготувала вчитель фізики Ляхоцька Оксана Євгенівна


Календарно-тематичне планування з фізики, завдання та відповіді школяру онлайн, курси учителю з фізики скачати

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Фiзичнi величини та їх одиницi > Фiзичнi величини та їх одиницi. Практикуми, лабораторні, кейси