KNOWLEDGE HYPERMARKET


Малювання 2 клас

                                                                                              

Малювання 2 клас в ході інтерактивного навчання познайомить дітей з основними поняттями архітектури, скульптури та живопису. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з малювання розміщено на Гіпермаркеті знань. Інтерактивне навчання - це крок в напрямку до майбутнього!


Гіпермаркет знань>>Малювання>>Малювання 2 клас

Синтез мистецтв

1. Засоби виразності в різних видах мистецтв. Синтез мистецтв


Архітектура


Поняття про архітектуру. Складові елементи будівлі. Архітектурна термінологія

2. Виражальні можливості силуетної форми. Порівняльний аналіз форм, розмірів, та пропорцій.

3. Спроби передавання просторового явища загороджування при розташуванні силуетів архітектурних споруд на площині        

4. Виражальні можливості об'ємної форми.Залежність основної форми від пропорцій окремих частин 


Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн


Поняття про декоративно-прикладне мистецтво та дизайн. Засоби виразності. Термінологія

5-6. Поняття про декоративну форму і декоративний колір. Збагачення, силуетних  плям декоративним оздобленням. Виражальні можливості силуетної форми та  контрастних колірних сполучень. Узгодження декоративного оздоблення з силуетною формою

7. Виражальні можливості силуетної форми та  контрастних колірних сполучень. Узгодження декоративного оздоблення з силуетною формою

8. Виражальні можливості об'ємної декоративної форми. Навички роботи з папером

9. Ознайомлення з народним мистецтвом настінного розпису в Україні  

10. Узгодження  декоративного оздоблення з формою

11. Перші навички пензлевого розпису. Ритм як засіб організації композиції. Ознайомлення з мистецтвом народної кераміки. Поняття про рослинний та геометричний узори. Узгодження декору із силуетною формою (посуду)   

12. Заповнення площини аркуша: велике зображення. Навички малювання птахів та створення художнього декоративного образу


Скульптура

13. Поняття: про скульптуру, засоби худож ньої виразності в скульптурі, види скульптури, матеріал для роботи художника-скульптора

14. Порівняльний аналіз розмірів і пропорцій форм та їх складових частин. Взаємозв'язок частин з основною формою*
15. Основні особливості будови та зовнішнього вигляду тварин та птахів

16. Ознайомлення зі скульптурними зображеннями у рельєфі. Виражальні можливості силуетної форми, збагаченої об'ємними елементами (рельєф). Заповнення силуетної форми рівковисоким декором із "локшини"

17. На елементарному рівні, ознайомлення з високим рельєфом і контр-рельєфом

18. Сприйняття: що означає назва "графіка"?  її головна  ознака (порівняно з живописом) та основні художні засоби вираз кості

19. Різноманіття графічних матеріалів. Передавання характеру загальної (силуетної) форми через розроблення фрагмента. Передавання фактури (лінією штрихом, крапками, плямою та їх сполученнями). 

20. Свідомий вибір типів ліній та їх напрямків при створенні певного образу

21. Передавання форми та декору предметів і об'єктів графічними засобами. Рівномірне заповнення площини аркуша

22. Елементарне поняття симетричної форми та усвідомлення ролі осі симетрії в її побудові

23. Ознайомлення  з  народними традиціями писанкарства. Узгодження і контраст силуетної форми і декору

24. Освоєння просторових явищ: межа злому (море — небо); розташування об'єктів: ближче — нижче, далі — вище; ближче — більше, далі — менше

25. Розвиток творчої уяви, вміння оперувати відомими образами при створенні нових художніх образів


Живопис

26. Виражальні можливості образотворчих засобів живопису. Різноманітність малярських матеріалів і технік

27. Розвиток емоційно-естетичного сприйняття і передавання характерних особливостей загальної силуетної форми предмета (об'єкта)

28. Навички малювання фігури людини. Велике зображення Виражальні можливості силуетної форми тварин Поняття про значення тонового контрасту як засобу виразного зображення

29. Виражальні можливості силуетної форми округлих предметів

30. Будова птахів. Рівномірне заповнення зображальної поверхні

31. Будова дерева (форма як конструкція). Теплі та холодні кольори.

33. Поняття про зміну кольору у навколишньому середовищі ; різні пори року, у різні часи доби

32. Гармонія споріднених колірних відтінків. Відтінки кольорів. Розширення  знань  про теплу групу кольорів

34. Колір як засіб художньої виразності. Кольорові контрасти

35. Освоєння таких засобів відтворення глибини простору, як: межа злому (земля   — небо), далі —  вище, далі — менше.


Театр

36. Театральне мистецтво як синтетичне. Основа сценічного образу — перевтілення. Роль образного середовища у створенні спектаклю

37. Навички зображення птахів і тварин.

38. Композиційне заповнення малюнком усієї зображальної по верхні.

39. Колір як засіб художньої виразності.  Гармонія споріднених колірних тонів. Кольорові контрасти

40. Елементарні поняття про будову фігури людини, н складові частини; зв'язок основної форми і складових частин Елементарні поняття про пропорції людської постаті. Виражальні можливості сконструйованої об'ємної форми

41. Поняття про макет. Спроби створення предметів відповідно до характеру сценічного персонажа (якому ці предмети належать).

Уроки малювання онлайн, методичні розробки малювання, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.