KNOWLEDGE HYPERMARKET


Малювання 2 клас. Повні уроки

Малювання 2 клас познайомить школярів з такими відиами мистецтва , як архітектура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн , скульптура, живопис, театр і надасть можливість зрозуміти роль образу, його художного вираження в них. За допомогою конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та  інших цікавих матеріалів з малювання діти здобудуть нові знання й навички  в режимі он-лайн!


Гіпермаркет Знань>>Малювання>>Малювання 2 класСинтез мистецтв

1. Засоби виразності в різних видах мистецтв. Синтез мистецтв. Повні уроки


Архітектура


Поняття про архітектуру. Складові елементи будівлі. Архітектурна термінологія

2. Виражальні можливості силуетної форми. Повні уроки. Порівняльний аналіз форм, розмірів, та пропорцій.

3. Спроби передавання просторового явища загороджування при   розташуванні   силуетів архітектурних споруд на площині        

4. Виражальні можливості об'ємної форми.Залежність основної форми від пропорцій окремих частин 


Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 


Поняття про декоративно-прикладне мистецтво та дизайн. Засоби виразності. Термінологія

5-6. Поняття про декоративну форму і декоративний колір. Збагачення, силуетних  плям декоративним оздобленням. Виражальні можливості силуетної форми та  контрастних колірних сполучень. Узгодження декоративного оздоблення з силуетною формою

7. Виражальні можливості силуетної форми та  контрастних колірних сполучень. Узгодження декоративного оздоблення з силуетною формою


8. Виражальні можливості об'ємної декоративної форми. Навички роботи з папером


9. Ознайомлення з народним мистецтвом настінного розпису в Україні. Повні уроки  


10. Узгодження  декоративного оздоблення з формою


11. Перші навички пензлевого розпису. Повні уроки. Ритм як засіб організації композиції.  Ознайомлення   з   мистецтвом народної   кераміки.   Поняття про рослинний та геометричний узори. Узгодження декору із силуетною формою (посуду)   


12. Заповнення площини аркуша: велике зображення. Навички малювання птахів. Повні уроки та створення художнього декоративного образу


Скульптура

13. Поняття: про скульптуру, засоби худож ньої виразності в скульптурі, види скульптури, матеріал для роботи художника-скульптора


14. Порівняльний аналіз розмірів і пропорцій форм та їх складових частин. Взаємозв'язок частин з основною формою*

15. Основні особливості будови та зовнішнього вигляду тварин та птахів


16. Ознайомлення зі скульптурними зображеннями у рельєфі.  Виражальні можливості силуетної форми, збагаченої об'ємними елементами (рельєф). Заповнення силуетної форми рівковисоким декором із "локшини"


17. На елементарному рівні, ознайомлення з : високим рельєфом і контр-рельєфом


18. Сприйняття: що означає назва "графіка"?  її головна  ознака (порівняно з живописом) та основні художні засоби вираз кості

 Різноманіття графічних матеріалів. Передавання характеру загальної (силуетної) форми через розроблення фрагмента. Передавання фактури (лінією штрихом, крапками, плямою та їх сполученнями). 


19.Свідомий вибір типів ліній та їх напрямків при створенні певного образу


20. Передавання форми та декору предметів і об'єктів графічними засобами. Рівномірне заповнення площини аркуша

21. Елементарне поняття симетричної форми та усвідомлення ролі осі симетрії в її побудові


22. Ознайомлення з народними традиціями писанкарства. Узгодження і контраст силуетної форми і декору


23. Освоєння просторових явищ: межа злому (море — небо); розташування об'єктів: ближче — нижче, далі — вище; ближче — більше, далі — менше


24. Розвиток творчої уяви, вміння оперувати відомими образами при створенні нових художніх образів


Живопис

25. Виражальні можливості образотворчих засобів живопису. Різноманітність малярських матеріалів і технік


26. Розвиток емоційно-естетичного сприйняття і передавання характерних особливостей загальної силуетної форми предмета (об'єкта)


27. Навички   малювання   фігури людини. Велике зображення Виражальні можливості силуетної форми тварин Поняття про значення тонового контрасту як засобу виразного зображення

28. Виражальні можливості силуетної форми округлих предметів


29. Будова птахів. Рівномірне заповнення зображальної поверхні


30. Будова дерева (форма як конструкція). Теплі та холодні кольори.


31.  Поняття про зміну кольору у навколишньому середовищі ; різні пори року, у різні часи доби

32.  Гармонія   споріднених   колірних відтінків.  Відтінки кольорів. Розширення  знань  про теплу групу кольорів

33. Колір як засіб художньої виразності. Кольорові контрасти

34. Освоєння   таких   засобів   відтворення   глибини   простору, як:   межа   злому   (земля   — небо), далі —  вище, далі — менше.


Театр

35. Театральне мистецтво як синтетичне. Основа сценічного образу — перевтілення. Роль образного середовища у створенні спектаклю


36. Навички зображення птахів і тварин.

37. Композиційне заповнення малюнком усієї зображальної по верхні.

38. Колір як засіб художньої виразності.  Гармонія споріднених колірних тонів. Кольорові контрасти


39. Елементарні поняття про будову фігури людини, н складові частини; зв'язок основної форми і складових частин Елементарні поняття про пропорції людської постаті   Виражальні можливості сконструйованої об'ємної форми


40. Поняття   про   макет.   Спроби створення   предметів   відповідно до характеру сценічного персонажа (якому ці предмети належать).Повний перелік предметів зі шкільної програми: малювання, українська мова та література, математика...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.