KNOWLEDGE HYPERMARKET


Малювання 3 клас

                                                                                                                      

Малювання 3 клас містить ґрунтовний й цікавий матеріал щодо навчання образотворчому мистецтву. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з малювання – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті знань.  Разом з Гіпермаркетом знань вчись малювати в режимі он-лайн!


Гіпермаркет знань>>Малювання>>Малювання 3 клас

1. Сприймання.  Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у живопису.  Специфіка роботи художника-живописця. Обладнання майстерні, матеріали, знаряддя праці

2. Найпростіші закономірності кольорового кола. Колір як засіб вираження

3. Контрастне сполучення насичених кольорів. Передавання плановості розміщення об'єктів у просторі (у тому числі шляхом загороджування)

4. Вибір колірного рішення на підставі: контрастних, споріднених, споріднено-контрастних сполучень колірних тонів. У композиції: декоративні ефекти поєднання великих та менших елементів. Передача характерних особливостей силуетної форми та просторових змін форми квітки, що зображується у різних поворотах

5. Ознайомлення з особливостями акварельних фарб порівняно з гуашевими

6. Швидкі колірні замальовки асоціативного характеру

7. Колір як засіб виразності: зміна кольору у різні часи доби; гармонія колірних сполучень. Технічні прийоми роботи аквареллю.
8. Кольорові контрасти; контрастне сполучення насичених і м'яких колірних тонів. Колір як засіб вираження. Обмежена палітра кольорів. Вміння добирати відтінки кольорів з урахуванням образного змісту роботи та працювати в певній колірній гамі

9. Розвиток навичок у малюванні: а)  фігури людини (знання елементарної будови та основних пропорцій; узгодженість основної форми та частин);
10. б) птахів та тварин (знання елементарної будови, передавання характерних особливостей силуетної форми, її виразних естетичних якостей, елементів- руху)
В композиції: формування свідомого  ставлення  до   вибору елементів композиції. Поняття про формат та раціональне заповнення його зображенням

11. Розуміння та свідоме застосування засобів виділення голови  в композицій

12. Посильне передавання руху людини та динамічного стану об'єктів під впливом вітру
Колір як засіб виразності (за-гемнена та приглушена гама кольорів)

13. Сприймання: засоби виразності у графіці. Специфіка роботи ху-дожника-графіка, матеріали та інструменти, техніки, обладнання
Засоби передачі руху у природі. Створення асоціативної динамічної композиції графічними засобами виразності, можливо — у поєднанні з кольором

14. Лінія як засіб виразності. Передавання будови та форми (крони) дерева певної породи, фактури і текстури силуетної форми графічними засобами Передавання плановості розташування об'єктів у просторі (у тому числі засобами загородження). Свідомий вибір положення горизонту (кількість неба та землі)

15. Пляма як засіб виразності. Силует. Виразність силуетної форми (тварин, комах, птахів)

16. Розширення знань про графічні техніки

17. Розроблення силуетної форми декором (або фактурою). Передавання елементарної будови птахів

18. Виражальні можливості силуетної форми  тварин,* фігури людини. Передавання елементів руху

19. Сприймання: засоби виразності в скульптурі. Специфіка праці скульптора, матеріал й та приладдя

20. Виражальні можливості об'ємної форми. Передавання елементарної будови тварин, людини,  цілісність форми, посильне передавання поз та рухів. Поняття про декоративну переробку реальної (об'ємної) форми Збагачення форми декором

21. Виражальні можливості силуетної форми. Розроблення форми декором
22. Поняття про залежність характеру загальної форми від характеру частин. Взаємозв'язок основної форми і частин. 23. Узгодженість декору з формою

24.Сприймання: огляд різних видів декоративно-прикладного (ужиткового) мистецтва України. Засоби художньої виразності у ДПМ
Створення  орнаментальної композиції у фризі.
25. Ритм у композиції; значення ритмічного   чергування   елементів при створенні фризово" орнаментальної композиції. Збагачення силуетної форми декором: а) ажурним витинанням, б)  накладними аплікаційними елементами

26. Досягнення враження врівноваженості композиції шляхом рівномірного розташування елементів на площині.   Створення орнаментальної композиції засобами різнотовщинної лінії у сполученні з невеличкою плямою

27. Симетрія   як   засіб   композиційної організації площини, рівновага в композиції. Декоративна   переробка   рослинних елементів.
28. Елементарне  ознайомлення  з українським національним костюмом, його деталями. Узгодженість форми (деталі одягу) з декором.  Цілісність форми
29.Формування поняття про особливості декоративного художнього образу (тварин,  птахів, комах)
30. Розвиток поняття про особливості   декоративного   образу (форми та кольору). Залежність образу від характеру частин, деталей форми та декору. Поняття про трансформацію паперу (згинання, скручування, гофрування тощо)
31. Виражальні можливості силуетної форми та гармонійного співзвуччя контрастних кольорів Виражальні можливості силуетної форми.

32. Симетрія як основа побудови форми. Узгодженість форми та декору
33. Декоративний образ тварин. Композиційний центр як засіб організації композиції. Розвиток вміння узгодити зображення з форматом
34. Сприймання: професія архітектора, матеріали, з якими він працює.  Засоби  художньої  виразності в архітектурі. Виразні можливості силуетної форми та кольору
35. Художні техніки і матеріали. Спеціальні терміни. Види і жанри образотворчого мистецтва (на елементарному рівні)

Уроки малювання онлайн, методичні розробки малювання, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.