KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 10 клас

Математика 10 клас не лише продовжить знайомити учнів з тим, що вони вивчали раніше з алгебри й геометрії, а й допоможе здобути нові , ґрунтовні знання щодо степеневої й тригонометричної функції, планіметрії, стереометрії й ін. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.

Разом з Гіпермаркетом Знань вивчай математику в режимі он-лайн!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 10 клас


Алгебра


Календарний план з Алгебри на 2011-2012 р.


І. Множини. Повторення і розширення відомостей про функцію
1.    Множина та її елементи  
2.    Підмножина. Операції над множинами
3.    Функція та її основні властивості   
4.    Парні і непарні функції
5.    Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень  
6.    Обернена функція  
7.    Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Рівносильні нерівності  
8.    Метод інтервалів  
9.    Контрольна робота №1

Контрольна робота №1


ІІ. Степенева функція
10    Степенева функція з натуральним показником
11    Степенева функція з цілим показником   
12    Означення кореня n-го степеня  
13    Властивості кореня n-го степеня  
14    Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня   
15    Функція y =  1
16    Контрольна робота №2   
17    Означення степеня з раціональним показником. Властивості степеня з раціональним показником 
18    Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
19    Ірраціональні рівняння   
20    Контрольна робота №3   


ІІІ. Тригонометричні функції
21    Радіанне вимірювання кутів  
22    Тригонометричні функції числового аргументу    
23    Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій    
24    Періодичні функції   
25    Властивості і графіки функцій y = sinx і y = cosx   
26    Властивості і графіки функцій y = tgx і y = ctgx   
27    Контрольна робота №4   
28    Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу  
29    Формули додавання    
30    Формули зведення    
31    Формули подвійного аргументу   
32    Сума і різниця синусів (косинусів)  
33    Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму   
34    Гармонічні коливання   
35    Контрольна робота №5   


IV. Тригонометричні рівняння і нерівності
36    Рівняння cosx = b  
37    Рівняння sinx = b   
38    Рівняння tgx = b і ctgx = b  
39    Функції y = arccosx, y = arcsinx, y = arctgx, y = arcctgx 
40    Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних 
41    Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники  
42    Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей 
43    Контрольна робота №6   


V. Систематизація і узагальнення навчального матеріалу


Календарний план 2009-2010 року з Алгебри
I. Множини. Повторення і розширення відомостей про функцію


II. Степенева функція
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня.Перетворення коренів.Дії над коренями
Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи
Степінь з раціональним показником та його властивості
Степенева функція, її графік і властивості
Показникова і логарифмічна функції
Показникова функція, її графік і властивості
Показникові рівняння, нерівності та їх системи
Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Властивості логарифмів
Логарифмічна функція, її властивості і графік
Логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи


ІІІ. Тригонометричні функції
Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
Тригонометричні функції кута. Радіанна міра кутів і дуг
Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки і властивості тригонометричних функцій
Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Тригонометричні тотожності. Тотожні перетворення тригонометричних виразів


ІV. Тригонометричні рівняння і нерівності

Обернена функція. Обернені тригонометричні функції, їх графіки і властивості
Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь і систем рівнянь.
Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
Логарифмічні рівняння


Геометрія


Календарний план з Геометрії  на 2011-2012 р. 


Модуль 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
1.    Про логічну побудову планіметрії. Основні поняття. Аксіоми планіметрії   
2.    Опорні факти курсу планіметрії   
3.    Задачі і методи їх розв’язування      
4.    Розв’язування задач з планіметрії    
5.    Розв’язування задач з планіметрії     
6.    Розв’язування задач з планіметрії    
7.    Контрольна робота   
8.    Аналіз контрольної роботи.
Розв’язування задач і вправ   


Модуль 2. Вступ до стереометрії
9.      Основні  поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії   
10.    Наслідки з аксіом стереометрії    
11.    Перерізи       
12.    Розв’язування задач на перерізи. Самостійна робота 
13.    Розв’язування задач на обчислення і побудову  
14.    Контрольна робота   


Модуль 3. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої і площини
15.    Взаємне розміщення прямих і площин в просторі  
16.    Взаємне розміщення прямої і площини в просторі   
17.    Розв’язування задач на взаємне розміщення прямої і площини   
18.    Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини     
19.    Розв’язування задач на паралельність прямої і площини  
20.    Розв’язування задач. Діагностична самостійна робота   
21.    Урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок   
22.    Контрольна робота


Модуль 4. Взаємне розміщення площин у просторі
23.    Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини   
24.    Властивості паралельних площин   
25.    Розв’язування задач на паралельність площини  
26.    Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині 
27.    Розв’язування задач на побудову зображень плоских і просторових фігур   
28.    Розв’язування задач. Діагностична самостійна робота      
29.    Узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок. Розв’язування задач   
30.    Контрольна робота     
31.    Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач       
32.    Підсумкове заняття за семестр. Розв’язування задач.

33.    Семестрове оцінювання 


Модуль 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі  

33. Перпендикулярність прямих у просторі

34. Розв’язування задач на перпендикулярність прямих у просторі

35. Перпендикулярність прямої та площини у просторі.

36. Розв’язування задач на перпендикулярність прямої та площини

37. Перпендикуляр і похила.Теорема про три перпендикуляри
38-39. Розв’язування задач на перпендикулярність прямих, прямої і площини в просторі       
40.    Перпендикулярність площин. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин       
41.    Розв’язування задач на перпендикулярність площин       
42.    Розв’язування задач.Діагностична самостійна робота
43.    Урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок       
44.    Контрольна робота №5       
45.    Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач       

Модуль 6. Кути і відстані у просторі     
                                                        
46.    Кути у просторі       
47.    Розв’язування задач  на кути у просторі       
48.    Розв’язування задач. Самостійна робота       
49.    Відстані у просторі
50.    Розв’язування задач на відстані у просторі       
51.    Розв’язування задач. Самостійна робота       
52.    Ортогональне проекціювання       
53.    Розв’язування задач на ортогональне проекціювання       
54.    Розв’язування задач на кути і відстані у просторі       
55.    Діагностична самостійна робота        
56.    Урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок       
57.    Контрольна робота №6       
58.    Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач       

Модуль 7. Узагальнення і систематизація вивченого навчального матеріалу                                             
59.    Основні фігури геометрії та їх розміщення у просторі       
60.    Розв’язування задач на використання властивостей паралельності прямої і площини   
61-62. Розв’язування задач на використання властивостей паралельності прямої і площини       
63.    Перпендикуляр і похила до площини, відстані та кути у просторі   
64.    Розв’язування задач на використання властивостей перпендикулярності прямої і площини   
65.    Розв’язування задач на використання властивостей паралельності та перпендикулярності площин      
66.    Діагностична самостійна робота       
67.    Розв’язування задач        
68.    Контрольна робота №7       
69.    Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач       
70.    Підсумкове заняття. Розв’язування задач і вправ. Семестрове оцінювання       

Календарний план 2009-2010 року з Геометрії


І. Вступ до стереометрії
Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них


ІІ. Паралельність прямих і площин

Розміщення двох прямих у просторі. Ознака паралельності прямих
Розміщення прямої та площини в просторі. Ознака паралельності прямої та площини


ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин
Властивості прямої та площини, перпендикулярних між собою
Теорема про три перпендикуляри


ІV. Координати і вектори в просторі
Рух у просторі та його властивості. Подібність і гомотетія просторових фігур
Кут між прямою і площиною. Кут між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника
Вектори в просторі. Рівність, колінеарність і компланарність векторів

Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.